Axair

Axair ventilatori

propilenski i ATEX sertifikovani Organski otpad na deponijama oslobađa gas koji se sastoji od potencijalno zapaljivih elemenata. Gas se u grubo sastoji od 50% metana i 50% ugljen…