Aqua Interma Inženjering

Hlorisanje vode: Mehatronički sistemi za tretman voda

Pouzdano i bezbedno hlorisanje vodom nemoguće je bez mehatroničkih sistema koji su razvijeni upravo sa tom namenom, posebno u oblastima preciznog doziranja gasa hlorinatorima, merenju koncentracije hlora, regulacije…

Sajam VODA 2014

U periodu od  4 – 6. novembra ove godine održan je šesti po redu Sajam Voda, koji je na jednom mestu okupio proizvođače i distributere opreme, uređaja i…

Dezinfekcija vode

Kvalitet vode za piće propisan je Pravilnikom o ispravnosti vode za piće (Sl,gl,SRJ br. 42/98 i 44/99 ). Voda je osnovna životna namernica, koristi se svakodnevno i stoga…