KSB

Sewatec pumpa

Gigantska pumpa za transport otpadnih voda KSB je izradio ekstra veliku pumpu za otpadne vode koja značajno proširuje ponudu u opsegu velikih pumpi za otpadnu vodu koje se…

Horizontalna instalacija pumpi

Dobro rešenje iz KSB-a Umesto da budu postavljene u liniji, što je uobičajeno za ovakav tip pumpe, usisna mlaznica i mlaznica pražnjenja okrenuti su pod uglom od 90…

Amarex N

Potopna motorna vodena pumpa za otpadnu vodu Laka i brza konekcija – ulaz za kabl i KSB priključak. Značajna ušteda energije – visoka efikasnost putem optimizovanog hidrauličnog sistema….