UMBRAmatik

Nadzor bezbedonosnih zaštitnih zona i pri najtežim uslovima eksploatacije – Sigurnosni radarski senzor PSENradar!

Sigurnosni radarski senzor PSENradar, u kombinaciji sa malim konfigurabilnim kontrolerom PNOZmulti 2, nudi Vam sigurno, potpuno rešenje za nadzor zaštićene zone – uključujući i mogućnost ocenjivanja o usklađenosti postrojenja ili mašine.

Sigurnosni radarski senzori PSENradar koriste se tamo gde optoelektronički senzori dosežu svoje granice (to se, pre svega, odnosi na gruba okruženja). PSENradar Vam omogućava siguran nadzor i pri najtežim uslovima eksplatacije Ovo je moguće zahvaljujući radarskoj tehnologiji FMCW (frequency modulated continuous wave) koja osigurava visoku dostupnost čak i tamo gde postoje različiti spoljni uticaji koji utiču na proizvodni proces.

Optički senzori

Pouzdano prepoznavanje objekata Optički senzori detektuju objekat emitujući svetlosne zrake, koji se reflektuju od materijala. Na ovaj način se može garantovati pouzdana detekcija objekata za sjajne ili reflektirajuće…

Revolucija u automatici se dogodila!

Promenite i Vi pogled na moguća rešenja u automatizaciji!
Potreban Vam je PLC, računar za SCADA-u, komunikacioni server sa Gateway-em
koji podržava više industrijskih protokola istovremeno, izlaz na Internet i komunikacija sa drugim uređajima na Cloud-u, vizuelizacija industrijskog procesa na Vašem mobilnom telefonu dostupna bilo gde u svetu, daljinski pristup lokalnoj Ethernet mreži kao da ste pored PLC-a… i još po nešto?
Naravno!
To su savremeni zahtevi u automatizaciji, koji sada staju u JEDAN uređaj!

Kompletan paket usluga za operatere automatizovano vođenih vozila – Na sigurnim rutama!

Svojim paketom usluga PILZ pruža savete i podršku za implementaciju sigurnosnih aplikacija na automatizovano vođenim vozilima (AGV). Ponuda iz PILZ-a započinje razvojem sigurnosnih koncepata u fazi projekovanja i nastavlja se do puštanja u pogon, uključujući i obuku. Celokupan proces ispunjava zahteve standarda ISO 3691-4 i garantuje produktivnost u radu.
Operateri automatiziovano vođenih vozila (AGV) ili AGV sistema, moraju da osiguraju da je njihov sistem ne samo sigurno projektovan, već da se može sigurno i (pre svega) produktivno primeniti u intralogistici, uzimajući u obzir sve prostorne i infrastrukturne uslove.
Razmatranje sigurnosnih aspekata u ranoj fazi. Za ovaj zadatak PILZ je razvio paket usluga koji može individualno da se prilagodi posebnim zahtevima aplikacije. Prilikom razvoja sigurnosnih koncepata, PILZ se uključuje već u fazi projektovanja. Ispitivanje sigurnosti AGV-a pomaže u izbegavanju nepotrebnih troškova i u uštedi vremena Procena rizika celokupne aplikacije na licu mesta je neophodna. Svi AGV-ovi koji se koriste ispituju se kao deo ovog procesa. Sledeći korak je provera aplikacije. Ovde su definisana zaštićena polja i mobilni sistemi.

Fleksibilan i efikasan: novi RevPi I/O modul

RevPi MIO predstavlja digitalno/analogni multi-I/O modul, koji proširuje osnovne module,
RevPi Core i RevPi Connect, za osam analognih ulaza, osam analognih izlaza i četiri digitalna ulaza ili izlaza.
Ako je funkcionalnost već dostupnog analognog I/O modula možda bila prevelika, novi RevPi MIO popunjava ovu prazninu i optimalno se prilagođava zahtevima svojih korisnika.
RevPI MIO je kompaktan i isplativ analogni I/O starter modul. koji je uz to i jednostavan za integraciju.

Bezbedno praćenje kretanja sa novim modulom PNOZ m EF 1MM2DO

Moduli za bezbedno praćenje kretanja za konfigurabilne kontrolere PNOZmulti 2 osiguravaju bezbedno nadgledanje vaših pogona. Modul PNOZ m EF 1MM2DO ima dva sigurna poluprovodnička izlaza plus kaskadni ulaz i izlaz. Modul za proširenje nadgleda jednu osu zajedno sa baznom jedinicom PNOZ m B0 ili PNOZ m B1.

Brzo vreme reakcije na događaje kretanja, koji se zaustavljaju preko izlaza za manje od 12 ms.
Ako se prekorače zadate granične vrednosti, to se prijavljuje i u slučaju kvara i u slučaju narušene zone detekcije/zaštićenog područja.
Ako ceo sistem pređe u stanje STOP, moguće je konfigurisati odloženo isključivanje.
Zaustavljanje se može povezati s dodatnim modulima putem integrisanih kaskadnih ulaza i izlaza. Ako se jedan modul isključi, povezani moduli će se takođe isključiti kaskadno.
Svi uobičajeni inkrementalni enkoderi mogu se povezati preko industrijski kompatibilnog Mini I/O interfejsa.

my PNOZ – novi, modularni sigurnosni relej

Da li tražite jednostavno rešenje za nadgledanje više sigurnosnih funkcija? U tom slučaju je modularni sigurnosni relej myPNOZ idealan za Vas!

myPNOZ može da se prilagod Vašim potrebama pojedinačnom proizvodnjom (u seriji 1) a sa druge strane. my PNOZ ostaje fleksibilno prilagodljiv. Pomoću modularnog myPNOZ-a možete sigurno da nadgledate do 16 ulaznih funkcija i do 8 zona nezavisno jedna od druge. Pri tome nije neophodno nikakvo znanje programiranja.

Šta još čini myPNOZ posebnim? Uz pomoć myPNOZ Creator-a, možete da izvršite odabir potrebnih sigurnosnih funkcija direktno u našem e-shop-u. Odmah po prijemu Vaše porudžbine, mi podešavamo sistem prema Vašem izboru. Za vas postavljamo vrstu ulaznog signala, ponašanje prilikom pokretanja kao i kašnjenje na izlazima.

Na taj način, dobijate myPNOZ u unapred predefinisanom stanju, koji je prilagođen vašim željama. Ovo Vam omogućava jednostavnu instalaciju sigurnosnog releja pomoću Plug and Play-a! Rezultati su ušteda dragocenog vremena i rešenje po meri!

Inteligentno upravljanje energijom uz pomoć IoT gateway-a – RevPi Flat

RevPi Flat je novi član porodice Revolution Pi. To je inteligentni IoT gateway, zasnovan na modulu Raspberry Pi 3+ i na Linux-u. Programabilni modul koji se montira na DIN šinu, uverljiv je u realnom industrijskom okruženju, sa mnoštvom interfejsa, koji otvaraju isplativa i fleksibilno prilagodljiva rešenja, posebno zastupljena u energetskom sektoru.

RevPi Flat impresionira svojim kompaktnim i ravnim dizajnom sa dva odvojena Ethernet porta, switch-om sa 3 porta i 8 GB internom eMMC flash memorijom. Uz to, uređaj ima dva RS485 i dva USB 2.0 interfejsa, a osim analognog ulaza, opremljen je i sa po jednim digitalnim i jednim analognim izlazom. Štaviše, TPM (Trusted Platform Module) je sa svojim opsežnim sigurnosnim funkcijama integrisan u RevPi Flat i nudi zaštitu podataka, sigurne procese skladištenja, kao i zaštitu od spoljnih softverskih i hardverskih napada.

Modul podržava komunikaciju putem bežičnog M-Busa i kompatibilan je sa Bluetooth-om i WiFi-jem. Operativni sistem je prilagođeni, unapred instalirani Raspbian sa patch-om u realnom vremenu. Zahvaljujući konceptu otvorene platforme (uključujući puna root prava) RevPi Flat garantuje maksimalnu slobodu prilikom projektovanja, Pojedinačne aplikacije mogu lako da se programiraju, što omogućava realizaciju širokog spektra projekata, poput modernog, decentralizovanog sistema upravljanja energijom ili optimizacije postojećih procesa. Stoga je moguće zabeležiti vrednosti specifične za energiju, prikazati podatke relevantne za proces i upravljati matičnim podacima i evidencijama održavanja. Fotonaponske elektrane, elektrane na vetar i solarne elektrane mogu se kontrolisati i nadgledati, bez prekidanja radnog procesa.

PILZ – Budite sigurni sa nama!

U svakoj firmi postoje područja koja treba zaštititi od neželjenog pristupa. Međutim, važno je ne samo zaštititi čoveka od mašine, već i mašinu od čoveka. Kao rezultat toga, potrebno je razmotriti sigurnost mašina i industrijsku sigurnost u jednakoj meri.
Uz sistem za odabir načina rada i dozvolu pristupa PITmode fusion, modularni sistem sigurnosnih vrata, kontroler PNOZmulti 2 i firewall SecurityBridge, nudimo rešenja koja ne uzimaju u obzir samo sigurnosne zahteve mašina, već definišu i dozvole za inženjere održavanja. Na taj način Vaše osoblje štitimo od svih opasnosti koje mašina nosi sa sobom, a Vašu mašinu od grešaka koje može da napravi operater.

RevPi Compact – novi član naše porodice

RevPi Compact je kompaktni kontroler otvorenog koda, koji je zasnovan na Raspberry Pi
Compute modulu 3+, dok upravljački sistem poseduje četvorojezgarni procesor koji radi na
1,2 GHz, sa 1 GB RAM-a i 8 GB eMMC flash memorije. Koncept otvorene platforme (uključujući
puna root prava) omogućava korisniku maksimalnu slobodu prilikom projektovanja.
Senzori i aktuatori mogu da se povežu putem osam digitalnih i analognih ulaza, kao i osam
digitalnih i dva analogna izlaza. Zahvaljujući dva Ethernet interfejsa (svaki sa svojom MAC
adresom) uređaj može da se istovremeno integriše u dve različite mreže. Uz to, integrisana su i
četiri USB A porta kao i RS485 interfejs.

Sigurnosni releji PNOZ iz PILZ-a!

Releji PNOZ iz PILZ-a: optimalno sigurnosno rešenje za svaku priliku!
Sigurnosni releji PNOZ kombinuju dugogodišnje iskustvo sa najnovijom sigurnosnom tehnologijom. Sa PNOZ relejima postižete maksimalnu sigurnost i isplativost uz minimalni napor.
Zahvaljujući posebno dizajniranim kućištima, PNOZ releji pružaju maksimalnu funkcionalnost uz minimalne dimenzije. To Vam omogućava da brže, sa većom 昀eksibilnošću i e昀kasnošću, implementirate sigurnosnu tehnologiju, istovremeno štedeći prostor.
Prednosti releja iz porodice PNOZ
Osim sigurnosnog nadzora E-STOP-a, sigurnosnih vrata, svetlosnih barijera i dvoručnih upravljačkih komandi, moguć je i nadzor uz pomoć posebnih aplikacija, kao što su kontrola brzine ili sigurnosna kontrola kočenja.

Upotrebite i Vi PNOZ relej za Vašu aplikaciju!

Kunbus Revolution Pi

Revolution Pi – Open source, modularan, isplativ. Vaš odabrani alat za implementaciju IIoT projekata i projekata automatizacije.

Revolution pi je otvoreni, modularni i jeftini industrijski računar, zasnovan na dobro poznatom Raspberry Pi. Tri osnovna modula, smeštena u tankim kućištima na DlN-šini, mogu da budu jednostavno proširena različitim U l l modulima i fieldbus gateway-ima. 24 V moduli se povezuju preko priključaka
sa gornje strane, brzo i jednostavno. Konfiguracija je laka, uz pomoć jednostavnog user friendly grafičkog alata.

Nema lažnih kompromisa kada je u pitanju prikladnost za industrijske uslove

Da bi se postigla stvarna prikladnost za industrijske uslove (prema EN 61131-2 ili IEC 61131-2) kao osnova je upotrebljen (u to vreme) prilično nepoznati modul Raspberry Pi. Modul,koji izgleda poput ram memorije za notebook, ograničen je na najvažnije funkcije, bez spoljnog interfejsa. Računarskim modulom Raspberry Pi postavljene su osnove za opremanje robusnom i industrijski kompatibilnom periferijom, koja odgovara svim važnim industrijskim standardima. Sa softverske strane, Revolution pi ima posebno prilagođeni operativni sistem ‘Raspbian’ koji je opremljen patch-om u realnom vremenu. Korišćenje Raspbiana osigurava da se većina aplikacija razvijenih za Raspberry Pi može koristiti i na Revolution pi.

Industrija 4.0 u toplifikaciji! Zajedno sa KUNBUS-om!

Kod industrijskih objekata koji su razuđeni, odnosno kod kojih se pojedini objekti kojima se upravlja i prati nalaze teritorijalno na većim rastojanjima, primena IIoT tehnologije predstavlja efikasno i pouzdano rešenje.

Takav je sistem daljinskog grejanja u gradovima.

Praćenje vrednosti temperature, pritiska, isporučene toplotne energije, statusa pumpi i ventila uz mogućnost daljinskog otvaranja ventila i uključivanja pumspi u svakoj podstanici, značajno unapređuje upravljanje sistemom daljinskog grejanja.

KUNBUS RevPi Connect baza sa RevPi AIO modulom za proširenje je povezana sa senzorima temperature i pritiska, a preko RevPi DIO modula, prati se i upravlja pumpama i ventilima.

komunikacionim modulom M-BUS očitava se stanje kalorimetra, a Ethernet kablom vrši se povezivanje na eksterni 3G/4G ruter.

Ovako opremljene podstanice povezane su na Cloud server specijalizovan za IIoT koji podržava OPC UA ili MQTT.

Preko Cloud servera, omogućen je pristup podacima autorizovanim korisnicima. Bazu podataka sa arhivom merenja moguče je čuvati na Cloud SQL serverima. Vizuelizacija podataka je ostvariva preko MQTT klijenata na mobilnim uređajima, a savremene SCADA-e imaju dodatak za OPC UA. Povezivanje sa savremenim poslovnim aplikacijama (sa SAP-om, npr.) ostvarivo je uz pomoć AMQP protokola.

Vreme je za virtualne izložbe!

Za PILZ su zdravlje i sigurnost osoblja, kupaca i posetilaca, prioritet broj jedan!

Iz poznatih razloga (a zbog situacije koju je prouzrokovala pandemija virusa Covid-19) mnoge svetski priznate i poznate izložbe morale su da budu odgođene ili otkazane u prvoj polovini 2020 godine.

Zbog toga je PILZ rešio da započne sa praksom predstavljanja svojih tehničkih dostignuća i aktuelnih trendova u sigurnosnoj automatizaciji putem virtualnih izložbi

Prva od takvih virtualnih izložbi bila je izvedena u periodu od 26.05. do 28.05.2020.

Program je bio raznolik i sastojao se iz više različitih celina:

 sigurnosna automatizacija u industriji
 robotika
 industrija 4.0
 senzorska tehnologija
 PILZ-ove sigurnosne usluge

Reakcije naših posetilaca su bile odlične!

Vreme je za sigurnosne usluge!

PILZ usluge automatizacije, sigurnosti postrojenja i mašina
Zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu u najrazličitijim industrijskim sektorima, PILZ razume potrebu za sigurnom, velikom dostupnošću postrojenja i mašina. To je jedini način da se garantuje lična sigurnost zaposlenih i zadovolje potrebe kupaca. Konačno, to dovodi do željenog ekonomskog uspeha.

Ovakvi izazovi neizostavno iziskuju vreme, posebnu stručnost i odgovarajuće kapacitete. Na ovom mestu možete da iskoristite našu ponudu sigurnosnih usluga za mašine!

Sigurnost za čoveka i mašinu sa uslugama firme PILZ!
Naši stručnjaci za usluge pružaju veću sigurnost za postrojenja i mašine širom sveta, u svakom industrijskom sektoru. Mi nudimo praktična rešenja za ispunjavanje specifičnih potreba vaše firme. Rizik smanjujemo razvijanjem i primenom inženjerskih rešenja po meri. Kao naš kupac, sigurno ćete profitirati od našeg tačnog poznavanja nacionalnih propisa i standarda.
Savetovanje i inženjering – rešenja po meri!

Zakoračite u Industry 4.0 zajedno sa KUNBUS-om!

Za primenu IIoT na postojećim sistemima, potrebni su uređaji koji će ili biti dodati postojećoj opremi ili će činiti novi sistem.

Nemačka kompanija KUNBUS je razvila gamu svojih uređaja koji ovo omogućavaju.

Okosnicu čine Revolution PI industrijski uređaji zasnovanim na poznatim Raspberry PI računarima.

Revolution PI karakteriše modularnost, otvorenost i nevelika cena koštanja.

Moduli se dele u dve grupe:

Bazni moduli – RevPi Core i RevPi Connect;
Moduli za proširenje – digitalni ulazno/izlazni, analogni ulazno/izlazni, komunikacioni.

RevPi Core bazni moduli pored samostalnog rada mogu biti prošireni digitalnim i analognim ulazno/izlaznim modulima.

RevPi Connect moduli se mogu proširiti ulazno/izlaznim modulima, ali i komunikacionim modulima, pa samim tim postaju i Gateway čvorište lokalne industrijske komunikacione mreže. Karakteriše ih da poseduju dva nezavisna Ethernet porta sa dve zasebne IP adrese. Osim toga, poseduje nezavisan RS485 port sa Modbus protokolom. Operativni sistem je unapređeni Raspbian OS sa real-time dodatkom. Ugrađeni su protokoli MQTT i OPC UA koji ga čine IIoT Gateway-om. Pored ostalih aplikacija za programiranje ovakvog uređaja, na raspolaganju su C, Python i Node-RED.

KUNBUS – Revolution PI

Za primenu IloT na postojećim sistemima, potrebni su uređaji koji će ili biti dodati postojećoj opremi ili će činiti novi sistem. Nemačka kompanija KUNBUS je razvila gamu svojih uređaja koji ovo omogućavaju. Okosnicu čine Revolution PI industrijski uređaji zasnovanim na poznatim Raspberry PI računarima. Revolution PI karakteriše modularnost, otvorenost i nevelika cena koštanja.

Moduli se dele u dve grupe:
Bazni moduli – RevPi Core i RevPi Connect;
Moduli za proširenje – digitalni ulazno/izlazni, analogni ulazno/izlazni, komunikacioni.

RevPi Core bazni moduli pored samostalnog rada mogu biti prošireni digitalnim i analognim ulazno izlaznim modulima.

Vreme je za retrofit!

Nemački BOSCH je firma koju nije potrebno posebno predstavljati: u pitanju je multinacionalna kompanija sa sedištem u Štutgartu i sa svojih 400.000 zaposlenih i tradicijom dužom od 130 godina, predstavlja kompaniju koja uživa ogroman ugled širom sveta.

Takođe, pored toga što BOSCH i njegovi zaposleni akcenat stavljaju na bezbednost, oni za firmu PILZ predstavljaju strateškog partnera.

PILZ komponente i sistemi su poznati po svojoj dugovečnosti. Retrofit presa i automatizacija uz pomoć PSS 4000 je kompletna i jednostavna. Kako bi se garantovala dostupnost mašine, uobičajeno se obnavlja presa u mehaničkom smislu, jer mehanički delovi prese nikada ne zastarevaju. U tom smislu, retrofit prese je posebno uspešan kod presa koje imaju mehaničku, hidrauličku ili električnu kočnicu.

Takođe, obnavlja se i kompletan orman kontrole sa svim elektro komponentama koje se nalaze unutar ormana.

Ovaj električni deo retrofita je bio izveden kod prese koja je obnovljena u BOSCH.u.

Pilz rešenja – Vi birate kako da rešenja u automatici pretvorite u stvarnost

Oslonite se na naša rešenja u automatizaciji, za ostvarivanje svojih aplikacija. Uz Pilz-ova rešenja ste uvek na sigurnoj strani! Pilz kontrolna tehnologija – Standardizovana sigurnost Naši konfigurabilni kontrolni…

Zašto sigurnosna automatizacija?

ZATO ŠTO JE LJUDSKI ŽIVOT NAJVEĆA VREDNOST U VAŠEM PREDUZEĆU! Sigurnosna automatizacija – sigurnosni pristup Vašoj mašini Kao što postoji moralna obaveza da neko ne bude povređen na…

EIB/KNX tehnologija

Sistem upravljanja u pametnim kućama i poslovnim prostorima predstavlja primenu EIB/KNX tehnologije u sistem koji kao osnovnu namenu ima veliku uštedu energije, i sigurnost uz visoki komfor upravljanja….

Power Logic sistem i automatizacija trafostanica i pametnih zgrada u funkciji povećanja energetske efikasnosti

Troškovi energije danas predstavljaju sve značajniji deo ukupnih troškova poslovanja. S jedne strane, uzrok predstavlja porast cene  električne energije, kao i energenata, zbog objektivnih razloga, a sa druge strane, sve stroži standardi zaštite životne sredine koji zahtevaju korišćenje savremenih i skupljih energetskih sistema.

U tom smeru implementacije novih sistema, kontrole i nadzora Umbra software je krenula još 2005. godine, kada je u saradnji sa kompanijom Schneider Electric Srbija (čiji je, inače, sistem integrator) pustila u rad prvu trafostanicu sa savremenim uređajima za analizu i kontrolu potrošnje električne energije.

Power Logic sistem – Pripremite se za ENERGETSKU EFIKASNOST

Prateci svetski trend uvodjenja strategije energetske efikasnositi uopšte, a naročito u smislu smanjenja troškova električne energije, poboljšanja neprekidnosti i kvaliteta napajanja Schneider Electric je razvio  Power Logic sistem…

SCADA sistemi i automatizacija u metalurškim kombinatima

U okviru dugogodišnje saradnje sa kompanijom “Goša Fom” i partnerima iz Rusije Umbra software je  uradila nekoliko velikih projekata u metalurškim kombinatima. Po svojoj specifičnosti izdvaja se projekat…