TRC pro

Upotreba mernih ćelija na bazi mernih traka

Tokom procesa merenja, sila opterećenja utiče na metalni opružni element u mernoj ćeliji izazivajući elastičnu deformaciju. Merna traka je ugrađena na opružni element i pretvara pozitivno i negativno opterećenje u električni signal. Osnovna merna ćelija se sastoji iz opružnog elementa opterećenog na savijanje na koji su nalepljene merne trake. Osnovni elementi, opružni element i merna traka, obično su praćeni dodatim elementima kao što su kućište, zaptivači, itd, dizajnirani kako bi se zaštitila merna traka.

PCB ispitivanja: Merenja mernim trakama na štampanim pločama

Štampane ploče (PCB) su često izložene velikom mehaničkom i termičkom opterećenju što povećava opasnost od oštećenja štampane poloče, kao i troškove opravke i otkazivanje skupe opreme.

Trendovi u proizvodnji štampanih ploča, kao što su sve minijaturnija tehnologija i promene u procesu proizvodnje, postavljaju sve više zahteve za njihovo projektovanje i proizvodnju.

Značaj etaloniranja

Cilj etaloniranja je da osigura preciznost, standardizaciju i ponovljivost, obezbeđujući precizna merenja i rezultate. Bez redovne kalibracije, oprema neće odgovarati specifikacijama, davaće netačne i neprecizne rezultate merenja i ugrožavaće kvalitet, bezbednost i dugotrajnost opreme.

Preciznost je ključni faktor proizvodnje kada je potrebno obezbediti kvalitet i performanse procesa ili gotovog proizvoda. Kada proizvod ne odgovara zahtevanim specifikacijama korisnika, koje zavise od upotrebe i primene proizvoda, vrlo često će biti negativnih posledica. Dakle, zbog čega je etaloniranje bitno? Potreba za preciznošću u proizvodnji direktno vodi do potrebe za etaloniranjem, pošto mašine i merni uređaji moraju biti precizno baždareni da bi njihov rad bio usklađen sa specifikacijama. Bez precizno etalonirane opreme nemoguće je postići zahtevani nivo preciznosti i ispuniti zahteve ISO standarda.

Monitoring strukturalnog zdravlja konstrukcija – mostovi i senzori

Civilna infrastruktura (mostovi, tuneli, železnica, cevovodi, energetska postrojenja, procesna postrojenja) podležu operativnim okruženjima i uslovima koji prouzrokuju degradaciju konstrukcije tokom vremena, normalnog korišćenja, ekstremne upotrebe, udesa i potencijalne prirodne katastrofe. Monitoring zdravlja strukture (SHM) je sposobnost merenja i posmatranja reakcije strukture kako bi se omogućila rana identifikacija pogoršanja kroz promene dobijenih odgovora.

Prezentacije na ovogodišnjem 2022 HBK Technology day online seminaru, pokazuju vrednost informacija iz SHM-a za upravljanje vanrednim situacijama, generisanje zahteva za inspekciju mostova i istraživanja vezana za mostove sa konstrukcione strane, kao i tehnologiju optičkih senzora koja se koristi u merenjima za SHM sisteme namenjene mostovima i civilnoj infrastrukturi.

Novi davač momenta – T210

Da li znate kako davač momenta zapravo funkcioniše?
Ako ste se uvek pitali kako funkcioniše tehnologija unutar senzora, u ovom članku ćete se informisati o osnovnim principima rada davača momenta koji su izloženi na jednostavan i razumljiv način i saznaćete koje su prednosti najnovijeg davača momenta, senzora T210, firme Hottinger Brüel & Kjaer (HBK), svetskog lidera u polju merne tehnologije koju već decenijama zastupa naša firma TRC PRO d.o.o iz Petrovaradina.
Kao i mnoge druge vrste senzora, davači momenta koriste tehnologiju merenja mernim trakama. Senzor se sastoji od mernog tela koje je najvećim delom od metala i na koje se instaliraju merne trake. One se sastoje od tanke folije i električnog provodnika koji je pričvršćen za nju. Kada folija – pa samim tim i provodnik – menja oblik, takođe se menja i električni otpor. Ovo ukazuje na to koliko naprezanja zapravo deluje na mernu traku.

Profesionalna merna tehnika – Sajam tehnike 2015

Svako ko je bio zainteresovan za: testiranje i merenje, kalibraciju, praćenje procesa proizvodnje, akviziciju podataka, vagarsku tehniku, merenje obrtnog momenta…. mogao je da nađe korisne informacije od osoblja…

Merenje i ispitivanje električnih motora i frekventnih pretvarača

eDrive  sistem za testiranje od HBM-a:  Alat koji povećava efikasnost elektro pogona budućnosti. Budućnost pripada elektro pogonima i vozilima pogonjenim elektro motorima. Međutim, domet električnih vozila je i…

Zaštita od prekomernog punjenja – pouzdano određivanje izdozirane količine

Proizvođači hrane se bore sa optimizacijom količine proizvoda koju je potrebno izdozirati u pakovanje. Legalni zahtevi definišu maksimalno odstupanje od razlike između stvarne i nazivne količine izražene na…

Kako merne osovine pomažu rukovaocima opreme za podizanje tereta da smanje troškove održavanja

Kranove i ostalu opremu za podizanje tereta je potrebno redovno održavati kako bi se zamenili potrošni delovi i kako bismoi dalje rukovali bezbedno. Time se sprečavaju moguće havarije…

Merna tehnika za profesionalce

Kvalitet iz tehničko razvojnog centra TRC Pro je na predstavila mernu tehniku iz asortimana kompanije HBM, pre svega vagarske kompnente, univerzalna merna pojačala, merne trake i senzore i…

Merna pojačala u proizvodnom okruženju

5 odlučujućih kriterijuma za merna pojačala u proizvodnom okruženju i kod industrijskih probnih stolova Primena mernih pojačala u proizvodnji je ključna za obezbeđenje kvaliteta. Koji su odlučujući kriterijumi…

Automatske vage za aplikacije sa obračunskim vaganjem

Vagarska tehnika ima važnu ulogu u mnogim industrijskim aplikacijama, kao što je na primer logistika rasutog materijala. U zavisnosti od aplikacije, koriste se različite automatske vage. Vagarski instrumenti…

Piezo efekat i njegova primena

Piezoelektrični efekat je pojava električnog naboja na površini materijala kada se isti izloži mehaničkom pritisku i dođe do njegove deformacije. Interesantno je da se piezoelektrični efekat javlja i…

Merenje 2.0: Budućnost testova i ispitivanja

Zahtevi za proizvođače merne opreme su sve veći. Firme žele da izbacuju proizvode na tržište još brže nego ranije – sa još kompleksnijim tehnologijama – žele da razvijaju…

Istorija i oblasti primene mernih traka

Osnovne oblasti primene mernih traka su izrada davača i senzora (mase, sile, pritiska, obrtnog momenta, vibracija, dilatomtara…) kao i eksperimentalna analiza mehaničkih napona. Prva primena mernih traka (a…

Osnove laserskog poravnanja vratila

Smisao poravnanja vratila ? Usled visokih tehnoloških zahteva, vratila današnjih rotirajućih mašina se vrte na znatno višim brojevima obrtaja i pod znatno većim opterećenjima nego šte je to…

Standardno ili specijalno vaganje?

Kako učiniti efikasnijim Vaše procese doziranja, punjenja i vaganja Efikasno i pouzdano praćenje procesa vaganja i doziranja je od suštinske važnosti za obezbeđenje kvaliteta. Zbog ovakve važne uloge,…

Dinamičko vaganje

 Prioriteti savremene industrije postavljaju u prvom redu zahteve za povećanjem produktivnosti, povećanjem kvaliteta i efikasnog praćenja performansi industrijskog procesa. Kako bi se izašlo u susret ovim zahtevima u…

Vaganje posuda

Kada govorimo o vaganju posuda, mislimo na merenje mase ili nivoa u silosima, tankovima, mikserima, itd… Razloga za vaganje takođe može biti više: pravljenje određene recepture, određivanje nivoa…