IvDam Process Control

Obezbeđenjenje sigurnog i efikasnog upravljanja SF₆ gasom

SF₆ (sulfur hexafluoride) je gas, hemijsko jedinjenje koji se sastoji od atoma sumpora i šest atoma fluora. Ovaj gas je bezbojan, bez mirisa, netoksičan i nezapaljiv, ali ima visok potencijal globalnog zagrevanja, zbog čega je postao predmet posebnog interesovanja u oblasti zaštite životne sredine. Glavna karakteristika SF₆ gasa je njegova izuzetna izolaciona sposobnost, zbog koje se široko koristi u elektroindustriji.

IVDAM Process Control doo: Dugoročna partnerstva u funkciji kreiranja inovativnih rešenja

IVDAM Process Control doo, vodeća srpska kompanija u oblasti merenja i upravljanja tehnološkim procesima se ističe inovativnim rešenjima i posvećenosti dugoročnom partnerstvu sa svetskim liderima u ovoj oblasti. Pozivamo potencijalne partnere da istražimo mogućnosti saradnje s nama i zajedno oblikujemo budućnost u oblasti merenja i upravljanja industrijskim tehnološkim procesima. Za dodatne informacije o našim rešenjima i mogućnostima saradnje kontaktirajte direktno, ili preko drugih raspoloživih komunikacionih kanala. Radujemo se budućim partnerstvima i zajedničkom postizanju uspeha u pružanju kompletnih usluga našim klijentima.

AEG power solutions

IvDam Process Control je zastupnik i distributer opremu nekoliko svetskih brendova:

Emerson Automation Solutions
M+F Technologies
Camille Bauer Metrawatt AG
Brooks Instrument
Brodie International
Modcon Systems

a od sada i dva nova brenda:

Panametrics
AEG PS

Pored prodajnog programa i podrške opremi principala, IvDam Process Control obezbeđuje svojim klijentima opremu i drugih renomiranih proizvođača u zavisnosti od potrebe procesa ili preferencija klijenta. Naš tim, zajedno sa našim tradicionalnim dobavljačima, može ponuditi procesne pumpe iz najšireg spektra, utovarne ruke, kompresore i druge vrste opreme u zavisnosti od zahteva klijenta.

IVDAM Process Control se bavi proizvodnjom, inženjeringom i prodajom merno – regulacione opreme u oblasti automatizacije industrijskih tehnoloških procesa.

Panametrics

Rešenja za baklje
Prvo i vodeće rešenje za praćenje rada baklje u industriji
Para
Protok
Procena i verifikacije regulatornih brojila
Preventivno održavanje
Istraživanja merenja protoka
CFD za prevazilaženje izazova u pravolinijskom toku
Dostupna obuka
Ultrazvučna merila protoka
Veliki raspon opsega merenja, bez pada pritiska, bez pokretnih delova, bez pomeranja
PanaFlow | Procesna merila protoka | tačnost 0,5%
Isplativo ultrazvučno merenje protoka. Idealan za procesne aplikacije.
Clamp-on | tačnost 1,0%
Isplativo ultrazvučno merenje protoka. Idealno za procesne aplikacije. Nema rizika od curenja.
Analizatori
Kiseonik | Analiza gasa: procesni analizator
Analizatori vlažnosti (Higrometri)
Program izmene i kalibracije senzora vlage
Ugovori o uslugama kalibracije za sonde za vlagu od aluminijum oksida
Obezbeđuje minimalan prekid kritičnih merenja procesa
Zamenjuje sondu na kraju ciklusa kalibracije sa novo kalibrisanom sondom
Čuva zamenjenu sondu za sledeću kalibraciju

Prvih 15 godina putovanja – Mladost u sred 4. Industrijske revolucije

Divna su putovanja koja se započnu i u njima se i uživa, kao što je ono na koje se otisnuo IvDam Process Control pre 15 godina uz tim vrednih, marljivih, disciplinovanih i posvećenih ljudi. A 15 godina života jedne firme je tek njena rana mladost, takoreći predškolski uzrast, svodeći ga na ljudski vek.

Veštačka inteligencija u naftnoj industriji

Osnovni cilj inženjeringa u procesnoj industriji je obavljanje industrijskih procesa pri najvišem stepenu ekonomske efikasnosti korišćenjem novih hardverskih i softverskih rešenja. Trenutno se u industriji nafte i gasa koriste tradicionalna upravljanja, od najprostijeg proporcijalnog do napredno-prediktivnih (MPC).

Gasomer GD 300 / GD 500 Ex

Merilo protoka GD 300 / GD 500 Ex namenjeno je za merenje zapreminskog protoka tehničkih i medicinskih gasova, a naročito zagađenih i vlažnih gasova poput biogasa, deponijskog gasa i digestorskog gasa. Proizvodi se u nazivnim prečnicima od DN 15 do DN 400.

MOD 4100 “All in one” analizator kvaliteta sirove nafte

„On-line“ analiza kvaliteta sirove nafte je izuzetno važna u cilju kontinualnog praćenja i evaluacije njenih fizičko-hemijskih osobina u bilo kom trenutku procesa njene prerade. Novi redizajnirani MOD 4100…

Apsorpciona spektroskopija i njena primena u procesnoj industriji – Beacon 3000

Teorija apsorpcione spektroskopije, zasnivane na Beer-Lambert-ovom zakonu, našla je široku upotrebu u praksi i to pre svega u petrohemijskoj industriji jer nudi mnoge prednosti u odnosu na konvencionalne…

Projekat Majdan

IvDam Process Control  je bio deo projekta izgradnje male gasne elektrane 2,41MW u okviru gasne stanice SOS Majdan. Obim našeg posla je obuhvatao isporuku i ugradnju merno-regulacione opreme,…

AMS Trex Device Communicator

AMS Trex Device Communicator je najnoviji član linije Emerson proizvoda koji se odnose na podešavanje i dijagnostiku uređaja u polju. Ovaj komunikator sa sobom nosi sve mogućnosti koje…

Emerson Delta V SIS i Burning Management System

Industrijski sigurnosni sistemi, poznatiji kao SIS (Safety Instrumented Systems), predstavljaju hardversko i softversko rešenje za upravljanje visokorizičnim procesima. Njihova primena je najčešća u rafinerijama, hemijskoj industriji, elektranama, nuklearnoj…

Camille Bauer Metrawatt AG

Pod motom oslonite se na nas, Camille Bauer Metrawatt AG razvija, proizvodi i na tržište elektronskih uređaja, plasira instrumente, senzore, sisteme i softver više od 70 godina. Ovi…

Kako uštedeti novac na postrojenjima za proizvodnju industrijske pare?

Na svakom postrojenju za proizvodnju industrijske pare nalazi se veliki broj odvajača kondenzata. To je automatski ventil koji se povremeno kratkotrajno otvara i ponovo zatvara. Njegov zadatak je…

Kakav je kvalitet prirodnog gasa koji koristite?

Kvalitet prirodnog gasa koji se isporučuje ka potrošačima izuzetno utiče na potrošnju istog, a samim tim i na račune koje je potrebno platiti za utrošeni gas. JP Srbijagas…

Emerson Rosemount primarni elementi za merenje protoka – merne prigušnice i umetci

Merne prigušnice i merni umetci su primarni elementi, koji  se koriste za merenje protoka fluida i one obezbeđuju pouzdano i precizno merenje protoka tečnosti, para i gasova. Merne…

Fieldbus Foundation i HART Communication Foundation Members formiraju FieldComm Group

Finalni korak u kreiranju jedinstvene organizacije koja će nadgledati komunikcije u procesnoj automatizaciji i integracione tehnologije je učinjen kada su se članovi i HART® Communication Foundation i Fieldbus Foundation™ dogovorili…

Rosemount trodimenzionalni skener za silose

Merenje  nivoa čvrstih supstanci (praškastih materija, granulata…) uvek predstavlja interesantan izazov. Nije lako pronaći pouzdan način za merenje nivoa čvrstih materija. Ipak, samo merenje nivoa nećeprikazati kompletnu količinu…

Merenje nivoa pomoću elektronskih razdvojenih senzora (Electronic Remote Sensors – ERS)

Merenje nivoa u industriji se može izvoditi metodama za direktno merenje nivoa, kao što su razne vrste radara (pulsnih ili kontinualnih, kontaktnih ili bezkontaktnih), nivokaznih stakala i sl….

Brošura – Primena i provera Coriolis-ovih merača pri merenju gasa

[book id=’17’ /] U saradnji sa renomiranom firmom IvDamProcess Conrol realizovali smo prvu stručnu brošuru pod nazivom „Primena i provera Coriolis-ovih merača pri merenju gasa“. Štampana je u…

Emerson Smart Wireless

„Emerson Smart Wireless“ merno-regulaciona oprema i rešenja, proširuju „Emerson PlantWeb“ arhitekturu i koncept nadzorno-upravljačkih sistema u upravljanju tehnološkim procesima (o čemu smo ranije pisali). Koncept korišćenja „prediktivne inteligencije“…

Elektronsko ranžiranje kod DeltaV S-sistema

Kod tradicionalne varijante kontrolnih sistema, podsistem ulazno/izlaznih modula (u daljem tekstu I/O modul) je integrisan sa karticama sa više ulaza u okviru arhitekture kontrolera. Kartice se dalje vezuju…

Fondation Fieldbus Beograd 2013

Foundation Fieldbus je u okviru svojih nastojanja da priblizi Fieldbus tehnologiju krajnjim korisnicima organizovao konferenciju u Beogradu. Ideja skupa je da se na razumljiv i očigledan način prikažu…

Analiza sadržaja dimnih gasova pomoću

U cilju poboljšanja kvaliteta procesa sagorevanja u industrijskim izmenjivačima toplote (peći, kotlovi) koriste se metode kojima se vrši optimizacija odnosa količina gorivo/vazduh. Procesom sagorevanja se dobijaju produkti sagorevanja …

Sistemi za kontinualni monitoring vibracija i stanja mašina – I deo

U okviru proizvodnog programa firme Emerson Process Management čiji je IvDam process Control zastupnik postoji posebna grupa Machinery Health Management – MHM, kao deo divizije Asset Optimization. Ova…

Inteligentna instrumentacija – upravljanje procesnom opremom

Upravljanje procesnom opremom (u daljem tekstu Asset management) je hijerarhijski prvi najniži nivo aktivnosti automatizovanog održavanja. Programski paketi za autimatizovano održavanje (CMMS – computer managed maintenence software) koji…

Uvod u distribuirane sisteme PlantWeb upozorenja u DeltaV sistemu

Uvod u distribuirane sisteme upravljanja kroz Emerson DeltaV DCS – DEO I DeltaV sistem automatskog upravljanja obezbeđuje sveobuhvatan sistem alarmnog obaveštavanja. Upozorenja koja stižu sa uređaja u polju…

Uvod u distribuirane sisteme upravljanja kroz Emerson DeltaV DCS

Emerson DeltaV distribuirani upravljački sistem podržava različite standarde komunikacija sa merno regulacionom opremom kao što su klasični analogni standard 0/4-20 mA, HART protokol, Fondation Fieldbus, Actuator Sensor Interface…

Upravljanje u “inteligentnom” postrojenju

Mogućnosti prediktivne „inteligencije“ PlantWeb-a optimizuju poslovanje u mnogim tehnološkim postrojenjima. Postići optimalnu proizvodnju je cilj rada svakog tehnološkog procesnog postrojenja. U uslovima uskih operativnih okvira poslovanja i povećane…

Kontrola gubitaka na skladištu goriva

1.         UVOD Kontrola gubitaka pokriva široku oblast različitih aktivnosti i znanja , koja su potrebna za dobijanje korektne procene aktuelnih gubitaka , za identifikaciju uzroka gubitaka , za…

Kompenzacija uticaja temperature i pritiska na tačnost merenja „Coriolis“ masenih merača protoka

UVOD Masena merila protoka ili merila masenog protoka, čiji je princip rada zasnovan na efektu integralnog dejstva Coriolis-ovih inercijalnih sila na fluid koji protiče kroz oscilujuću cev, su…

Šta je PlantWeb?

Prediktivna inteligencija čini celo preduzeće pametnijim PlantWeb je proverena upravljačka arhitektura digitalnog postrojenja koja koristi prediktivnu inteligenciju u cilju poboljšanja performansi postrojenja. PlantWeb smanjuje ulaganja i troškove inženjeringa…

Obračunska merenja protoka tečnosti

Ono što nas u poslednje vreme najviše stručno i poslovno zaokuplja jesu obračunska merenja protoka različitih vrsta tečnosti. Naime, sa definisanjem vlasništva nad pojedinim proizvodnim pogonima, i kod…

Wireless – Bežična samoorganizujuća mreža

Smart Wireless vam omogućava da izgradite nove aplikacije i vrednosti u vašem postrojenju proširujući punu iskoristivost PlantWeb arhitekture na donedavno nedostupne lokacije te rešavajući takve ’’preskupi-da-bi-se-popravilo’’ probleme. Lakom…

Upravljanje alarmima

KAO POSEBNA DISCIPLINA U RAZVOJU I UNAPREĐENJU SAVREMENIH NADZORNO-UPRAVLJAČKIH SISTEMA U PROCESNOJ INDUSTRIJI A POSEBNO U OBLASTI NAFTE I GASA Vremenom, sa globalnim razvojem i sve većom potrebom…

Krstarenjem do otkrića

Neobično je napuštati Beograd Dunavom. Neobično je biti na brodu od stotinak metara, koji klizi rekom bez vibracija, trećeg dana sajma.Neobično je i da Vam treba pasoš za…

Komercijalno merenje protoka na naftovodu

Naftovod karakteristike, ulazni i izlazni terminali  Naftovod se na području republike Srbije prostire od ulaska iz Hrvatske (blok stanica Bačko novo selo) preko terminala u Novom Sadu do…

Proizvodnja vodenog stakla i Foundation Fieldbus tehnologija

Uvod: Učiti na primeru Načevši temu Foundation Fieldbus (FF) tehnologije u prošlom broju, nije mi bila ideja da ostanemo na temeljima teoretskih postavki ove relativno nove tehnologije u…