OM SISTEM

Uticaj okoline na izbor otporničkog bloka

Prilikom izbora otporničkog bloka mora se voditi računa o uslovima okoline u koju se blok ugrađuje kao i o uslovima koji blok stvara u toj okolini. Uticaj okoline:…

Sukcesivno zaletanje više kliznoprstenastih elektromotora sa jednim pokretačem

Prilikom izbora pokretača za zaletanje više elektromotora sa jednim pokretačem potrebno je znati: Da je sukcesivno pokretanje više elektromotora moguće ukoliko to dozvoljava tehnološki proces Da li su…

Električni uređaji za meko pokretanje i meko zaustavljanje asinhronih kliznoprstenastih elektromotora

Prilikom izbora načina pokretanja asinhronih motora mora se voditi računa da postoje trofazni asinhroni motori sa kaveznim rotorom i trofazni asinhroni motori sa kliznoprstenastim rotorom. Ovo je potrebno…

Proizvodni program OM SISTEM

Proizvodni program A – Otpornički elementi A1 – Limeni pločasti otpornički elementi tip: PEO A2 – Liveni pločasti otpornički elementi tip: LEO A3 – Žičani pločasti otpornički elementi…