Melco-BudaPage 1 of 2

Savršen tester utičnica KEW 4506

Zašto je obrnuto povezivanje neutralna-zemlja problem?

Ako se utičnica koristi bez shvatanja da je došlo do greške te su N-E obrunuto povezane, FID sklopka će se otkačiti izazivajući prekid napajanja. A ako kolo nije zaštićeno FID sklopkom, velika struja će teći kroz provodnik uzemljenja, što će uzrokovati strujni udar i pojaviće se opasnost od požara. Naš inteligentni tester utičnica, KEW 4506, može da reši te probleme!Princip merenja

Za TT sistem
Ako je sistem uzemljenja TT i kolo je zaštićeno FID sklopkom sa nazivnom strujom od 30mA ili više, može se detektovati obrnuto povezivanje N-Z samo uz pomoć KEW 4506 uređaja.KEW 4506 detektuje N-Z inverziju proveravajući razliku ovih vrednosti otpora. Stoga, ako je otpor F-Z izuzetno nizak, obrnuta veza N-Z možda neće biti otkrivena. Takođe, FID od 10 mA može da se otkači jer se ispitna struja oko 10 mA koristi za merenje otpora. U prethodno navedenim slučajevima, predlažemo da se koristi KEW 8343 (kao izvor signala) zajedno sa KEW 4506. Na to neće uticati ekstremno mali otpor F-Z i nijedan FID se neće isključiti, jer je test struja koja teče između N-Z manja od 1 mA. U ovom slučaju, da bi proverio da li je ožičenje N-Z ispravno, KEW 4506 meri otpor između F-N i otpor između F-Z. Obično u TT sistemu, F-N otpor je uglavnom samo posledica otpora provodnika ožičenja. S druge strane, otpor F-Z uključuje i otpor uzemljenja potrošača (Rz1 i Rz2), tako da je F-Z otpor veći od samog F-N otpora.

PS 800 – termalna kamera visokih performansi

Termalna kamera visokih performansi serije Guide PS800 je dizajnirana da učini inspekciju, održavanje i rešavanje eventulanih problema lakšim, bržim i preciznijim. U sebi ima novu generaciju IR detektora koji nemaju potrebu za hlađenjem i obezbeđuju oštrije termalne slike i veću tačnost merenja. Sa rotirajućim sočivom i modularno struktuiranim ekranom, kamerom sa rezolucijom do 13 miliona piksela, daljinomerom visoke preciznosti i dodatno implementiranim profesionalnim funkcijama kao što su AI prepoznavanje, inteligentno merenje površine oblasti, fleksibilna podešavanja emisivnosti po oblastima, rekonstrukcija super rezolucije, ova kamera nastoji da ispuni potrebe svakog termografskog stručnjaka.

HVA45 & HVA45TD VLF high voltage test set

HVA45 i HVA45TD su zaista kompaktni i prenosivi VLF test setovi koji određuju stanje srednjenaponskih kablova. Oba seta izvode VLF i DC testiranja, kao i testiranja stanja izolacionog plašta i lokaciju eventualnog oštećenja. Da bi zadovoljio međunarodne preporuke za izvođenje testova (npr. IEEE 400.2-2013) HVA45TD ima i integrisanu Tan-Delta dijagnostičku jedinicu. U dodatnoj +4 kV verziju uređaja, moguće je proširiti izlazni napon ovog seta za testiranje još više.

Performanse: Izvanredne karakteristike s obzirom na veličinu i težinu u odnosu na izlazno opterećenje.
Radni ciklus: Vreme rada ovih testnih setova nije termički ograničeno; mogu raditi neprekidno.
Bezbednost na prvom mestu: Test setovi imaju dva nezavisna uređaja za uzemljenje (elektronsko i mehaničko pražnjenje) i integrisani 12 kV sistem za zaštitu od tranzijenta (na 50 Hz) za zaštitu i operatera i uređaja.
Terenska upotreba: Vodonepropusno i veoma robusno kućište sa klasom zaštite IP67 (sa zatvorenim poklopcem) pa nema potrebe za dodatnim transportnim rešenjima.

Povezivanje: Na licu mesta nije potreban prenosni računar. Svi rezultati se kasnije mogu preuzeti preko USB-a ili Bluetooth-a radi dalje istrage i lakog izveštavanja putem softverskog alata.
Servis i održavanje: Bez ulja ili lučnih kontakata, suvi transformator čini ove testne setove da budu gotovo bez održavanja.
MVT: Pored toga, HVA45TD nudi nadgledani test otpornosti, kombinaciju testiranja otpornosti i Tan-Delta dijagnostike u skladu sa preporukom IEEE 400.2-2013.

Merenje otpora vara radi poboljšanja performansi litijum-jonskih baterija

Fokusiranje na kvalitet zavarivanja radi poboljšanja performansi EV baterija
Pomaže u poboljšanju kvaliteta preciznim i brzim merenjem super-niskog otpora

Hioki opremom moguće je blagovremeno izvršiti preciznu i nedestruktivnu procenu kvaliteta zavarenih spojeva u baterijama u samom procesu proizvodnje.
Usred rastuće globalne svesti o potrebi postizanja ciljeva održivog razvoja koje proklamuju Ujedinjenie nacije (SDG), mnoge zemlje i kompanije rade na izgradnji ugljen-neutralnog i dekarbonizovanog društva. U kontekstu tog napora, predviđeno kretanje ka obnovljivim izvorima energije i električnim vozilima će verovatno podstaći dalje razvijanje tržišta i još veće korišćenje punjivih baterija (sekundarnih ćelija). Za litijum-jonske baterije je posebno verovatno da će doći do značajnog rasta potražnje u skladu sa tim kako EV budu dobijala sve širu primenu.
Potražnja za litijum-jonskim baterijama, koje nude dug radni vek i visok nivo bezbednosti, raste usred potražnje za baterijama veće snage koje bi u isto vreme bile i znatno jeftinije. Kako se usvajanje baterija širi na širok spektar polja, kupci su tražili dodatna poboljšanja u performansama litijum-jonskih baterija.

Analizator snage PW8001 i strujni senzori CT6872 i CT6873

MHz važniji je za SiC i GaN poluprovodnike sledeće generacije. Moguće je i zabrati jedan od dva ulazna modula sa različitom preciznošću merenja i specifikacijama propusnog opsega frekvencije merenja. Do 8 ulaznih modula po izboru korisnika (U7005 ili U7001) može se slobodno kombinovati u jedan PW8001. Vrhunski modul U7005 (sa gore navedenim specifikacijama tačnosti) i pristupačniji modul U7001 (osnovna tačnost snage ±0,07% i tačnost jednosmerne struje ±0,07% za komercijalne frekvencije) omogućavaju optimalni merni sistem koji najbolje odgovara potrebama korisnika situacija. Iako se U7001 prodaje kao „pristupačan model“, njegova tačnost je skoro ekvivalentna onoj vodećeg prethodnika. Osim toga, novi „pristupačni model“ (U7001) omogućava visokonaponsko merenje jednosmerne snage. Ocenjen na „DC 1500 V Kategorija II“ (CAT II), može bezbedno i precizno proceniti opremu sa DC naponom od 1500 V.

2. Velika fleksibilnost uz 8 revolucionarnih kanala i širokim nizom funkcija : Pružajući 8 kanala, jedan analizator snage može meriti efi-kasnost energije 2 nezavisna trofazna pretvarača, upoređujući snagu pojedinačne jednosmerne linije svakog pretvarača i 3 AC linije. Tu je i funkcija koja može analizirati četiri motora sa samo jednim PW8001 istovremenim merenjem četiri seta obrtnog momenta i brzine obrtanja. Ovo je veoma korisno za procenu složenih sistema, kao što su oni sa motorima na točkovima ili električni sistemi pogona na sva četiri točka u električnim vozilima u kojima pojedinačne točkove kontroliše nekoliko motora. Dodatno je omogućeno merenje do 16 kanala povezivanjem dva PW8001 optičkim kablovima.

3. Lako postizanje visoke preciznost uz novi interfejs ka strujnim senzorima : Merenja snage visoke frekvencije poznata su po slaboj tačnosti zbog veće naizmenične frekvencije električne energije koja dovodi do pada tačnosti strujnog senzora. Međutim, Hiokijeva funkcija faznog pomaka koristi Hiokijeve fino podešene strujne senzore za prevazilaženje ovog fenomena. Ovo je moguće samo zato što Hioki interno proizvodi i analizatore snage i senzore.

Baterijski tester BT4560 Ultimativni instrument za merenje Li-jonskih baterija velikog kapaciteta za e-vozila

Proverite pouzdanost Li-jonske baterije za samo 10 sekundi

Hioki stoni testeri baterija podržavaju istovremeno merenje velike brzine u sve dužim proizvodnim linijama sve većih litijum-jonskih baterija sa malim otporom. Ispitivač impedanse baterije BT4560 meri impedansu litijum-jonskih baterija primenom niskofrekventne AC-IR metode merenja bez punjenja i pražnjenja baterije, značajno smanjujući vreme potrebno za ispitivanje unutrašnjeg otpora ćelija baterije.

Kraće vreme inspekcije baterije

Mereći niske frekvencije od 1 Hz i manje, BT4560 merač impedanse baterije drastično skraćuje vreme potrebno za inspekciju unutrašnjeg otpora ćelija akumulatora na proizvodnim linijama Li-jonske baterije.

BATTERY HiTESTER BT3561/2/3A

Dizajn automatskog sistema za testiranje baterija redizajniranom serijom je sada umogome olakšan:

Duplirana ukupna otpornost što dovodi do manje verovatnoće pojave grešaka prilikom korišćenja dugačih mernih kablova
Stabilan rad bez obzira na porast ukupne otpornosti linije usled propadanja sondi ili releja
LAN je implementiran kao standard kako bi se olakšao dizajn sistema
Izuzetna otpornost na šum obezbeđuje stabilan rad
Poboljšana elektroička otpornost kao protivmera elektrostatičkog naboja za vreme transporta baterija na proizvodnoj liniji
BT3561A
Male ćelije za motore, male baterije do 60V
Opseg napona: 6 V/60 V
Opseg otpornosti: 30 mΩ/300 mΩ/3 Ω/30 Ω/300 Ω/3 kΩ
BT3562A
Velike ćelije za xEVs, baterije srednje veličine do 100 V
Opseg napona: 6 V/60 V/100 V
Opseg otpornosti: 3 mΩ/30 mΩ/300 mΩ/3 Ω/30 Ω/300 Ω/3 kΩ
BT3563A
Velike grupe ćelija za xEVs, paketi baterija do 300 V
Opseg napona: 6 V/60 V/300 V
Opseg otpornosti: 3 mΩ/30 mΩ/300 mΩ/3 Ω/30 Ω/300 Ω/3 kΩ

Tester baterija BT3554-50

Prenosni testeri baterija Hioki podržavaju održavanje UPS-a i akumulatora koji su presudni za životnu podršku svih preduzeća. Ispitivač unutrašnjeg otpora baterije BT3554-50 postavlja standarde za procenu propadanja i preostalog veka trajanja UPS-a i drugih olovno-kiselih baterija dajući potpunu dijagnozu ispitivanjem otpornosti baterije. Specijalno dizajnirani L2020 Pin Tipe Lead dodatno poboljšava efikasnost ispitivanja vrhom u obliku slova L koji vam omogućava da posegnete duboko u nosače baterija kako biste u potpunosti sondirali terminale.

Ključne karakteristike
Merenje baterije može se izvršiti dok je baterija povezana sa glavnim uređajem, bez isključivanja sa mreže
Izmerite i sačuvajte podatke za samo 2 sekunde, što je 60% poboljšanje u odnosu na staru verziju 3554
Trenutno dijagnostikujte propadanje baterije (PASS, VARNING, FAIL) merenjem unutrašnjeg otpora i napona * 1
Tehnologija smanjenja buke poboljšava otpornost na buku
Ekran i audio * 2 smernice pojednostavljuju merenje
Podaci o merenjima su povezani i sačuvani, smanjujući radne sate upravljanja
Raznim mernim podacima može se centralno upravljati pomoću Hioki-jeve aplikacije GENNECT Cross * 3
Novi štitnik pruža bolje ergonomsko držanje i izdržljivost na terenu.

b2electronics HVA34, HVA34-1 & HVA34TD-1 VLF visokonaponski test setovi

VLF ispitivanje kablova je danas standardizovani i savremeni postupak za određivanje stanja kablova u srednjenaponskim mrežama. Starija metoda ispitivanja ostarelih ekstrudiranih kablova jednosmernom strujom u mnogim slučajevima je dovodila do oštećenja izolacije kablova, uzrokujući prerani, pa time i neželjeni gubitak kabla.

Više od 15 godina, b2 electronic GmbH razvija i proizvodi VLF visokonaponske sisteme za ispitivanje i dijagnostiku, za elektroenergetska preduzeća i prateću industriju širom sveta.

ZAŠTO VLF 0,1 Hz ISPITIVANJE KABLOVA
Ispitivanje VLF (0,1 Hz) kabla je metoda za ispitivanje kablova srednjeg i visokog napona (SN i VN) tokom instalacije, prihvatanja ili održavanja. Utvrđeno je da DC „dokaz“ ili hipot testiranje nisu efikasni u otkrivanju ozbiljnih kvarova na kablovima. Budući da je ovo glavni cilj bilo kog hipot testa i zbog negativnih nuspojava jednosmerne struje, VLF ispitivanje AC signalom talasnog oblika sada preporučuju skoro svi standardi ispitivanja kablova, uključujući IEC 60502, VDE 0276, CENELEC, HD620 S1 i IEEE 400.2 -2013

Zbog znatno niže radne frekvencije u poređenju sa AC hipot testiranjem, izvedenim na 50 ili 60 Hz, VLF hipot tester je mnogo manji od tipičnog AC hipot test seta, pa je stoga široko primenljiv za upotrebu na terenu. Za razliku od 50/60 Hz AC hipot setova za testiranje, VLF sistemi se mogu proizvesti kao mali i lagani, što ih čini široko primenljivim za terensku upotrebu.

Multifunkcionalni tester instalacije KEW 6516/6516BT

Dizajniran za profesionalne elektro-instalatere, tester sa Bluetooth konekcijiom pruža mogućnost izvođenja testova koji su potrebni za proveru sigurnosti komercijalnih, industrijskih i stambenih niskonaponskih električnih instalacija. Omogućava kontinuirano ispitivanje koje se može izvršiti pomoću zaključavanja dugmeta za testiranje, kao i tri probna napona koja se mogu odabrati: 250, 500 i 1000 V.

Karakteristike

• LCD u boji dijagonale 3,5 inča
• “Anti-trip” tehnologija (sa 2 i 3 žice) za testiranje LOOP L-PE na svim RCD-ovima
• Sa samo 2 žice, vrlo korisno u slučaju da nema neutralne (tj. trofazne mrežne linije)
• Opseg velike struje ispitivanja od 2 Ω sa rezolucijom 0,001 Ω
• Zs limit – upoređuje vrednosti koje zahtevaju standardi električnih instalacija sa izmerenim rezultatima
• Tip AC, A, F, B (opšti i selektivni), EV i promenljivi RCD
• Pojedinačno i automatsko ispitivanje, ispitivanje rampe i kontaktnog napona
• Ispitivanje otpornosti na uzemljenje 2 i 3 žice sa svim dodacima
• Ispitivanje otpora pri 100, 250, 500 i 1000 V sa naponom automatskog pražnjenja
• Test kontinuiteta na 200 mA ili 15 mA sa buzerom za brzo procenjivanje
• Na trofaznim linijama sa jasnim prikazom redosleda na displeju
• TRMS merenja napona od 2 do 600 V, mrežna frekvencija
• Ekran pokazuje kako povezati instrument prema izabranoj funkciji
• Test uređaja za zaštitu od prenapona, za SPD koji koristi varistor
• Prenosni uređaj za ispitivanje uređaja, za ispitivanje izolacije i otpornosti zaštitnog provodnika
• Bluetooth – komunikacija putem „KEV CONNECT“
• IEC 61010-1 CAT IV 300 V, CAT III 600 V. IEC 61557-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10

Memorijski HiLogger LR8450

LR8450 je portabl loger sposoban da meri više kanala različitih podatak i napona. LR8450 (standardni model) i LR8450-01 (wireless LAN model) imaju maksimalnu brzinu odabiranja od 1 ms, što je najbrže od svih Hioki logera. Na jedan LR8450-01 moguće je montirati do 11 plug-in i bežičnih mernih ulaznih jedinica, povećavajući tako maksimalan broj ulaza na 330 kanala.

Korisnici u automobilskoj industriji i sektoru alternativnih energetskih izvora, i do sada su imali poverenje u Hioki HiLoger LR8400 seriju (max. 10 ms uzorkovanje), kao i u popularnu bežičnu stanicu LR8410 (max. 100 ms uzorkovanje). Njihova želja, posebno onih u auto-industriji je bila da se razvije uređaj sa većim brojem kanala i sa većom brzinom uzorkovanja, uz mogućnost prikupljanja podataka bežičnim putem.

Uzorkovanje od 1 ms velikog broja kanala uz žični ili bežični prenos
Korisnici sada imaju potrebe za merenjem iznenadnih promena opterećenja prilikom razvoja električnih vozila, među kojima su EV, hibridna vozila (HV) i plug-in hibridna vozila (PHV). Uz dodatnu peto-kanalnu U8553 jedinicu za merenje napona, sada je to moguće.

Generator napona baterijske ćelije SS7081-50

SS7081-50 je 12-kanalni generator i merni istrument koji može lako i tačno da proceni performanse sistema za menadžment baterijama (BMS) koji se koristi u litijum-jonskim baterijskim sistemima koji se mogu naći u elektro-vozilima (xEVs), sistemima za skladištenje energije (ESSs) i neprekidnim napajanjima (UPS).

Kao generator napona koji simulira rad baterije, uređaj omogućava proveru performansi i bezbednosti sistema postavljanjem testnih parametara koje bi bilo teško reprodukovati realnim baterijama, napajanjima ili električnim opterećenjima.

Dodatno, instrument omogućava visoko-precizno merenje naponskog i strujnog kapaciteta, tako da istraživači mogu razvijati sofisticirane BMS funkcionalnosti.

Tranzicija ka električnim pogonima u vozilima je svetski trend. Zahtevi za litijum-jomskom baterijama (LIB) je u porastu. Svaki LIB paket u sebi ima integrisanu sistemsku ploču poznatu pod imenom BMS koja nadgleda i kontroliše optimalan rad baterije. Greška u radu BMS smanjuje efikasnost baterije, na primer brzim pražnjenje koje degradira bateriju ili lošim upravljanjem punjenja smanjuju se njene performanse. Brzo pražnjenje je posebno opasno, jer može dovesti do požara ili električnog šoka. Stoga je testiranje BMS ploča od izuzetnog značaja.

Širokopojasne strujne sonde, DC do 120MHz

Posmatrajte talasne oblike niskih struja od 1 mA
Strujne sonde su ključne za uspešan dizajn električnih uređaja, medicinskih instrumenata i elektronskih delova. U kombunaciji sa osciloskopom ili HIOKI MEMORY HiCORDER instrumentima, sonde su idealne za merenje struja sa visokom preciznošću i širokim propusnim opsezima, čineći ih obaveznim alatima za procenu strujne potrošnje i kontrolne struje. Zadnjih godina, korisnici zahtevaju strujne sonde sa visokom osetljivošću radi povećanja preciznosti dizajna i verifikacije. Radi novog unapređenja svoje palete strujnih sondi, HIOKI sada nudi dve nove strujne sonde visoke osetljivosti koje mogu meriti niske nivoe struja od 1 mA.

Veliki S/N Ratio
Koristeći Hall elemente koji se proizvode u Hioki pogonima, Hioki je uspeo da dizajnira sonde koje karakteriše nizak nivo šuma uprkos širini radnog opsega. Mogu meriti struje uz visok odnos signala i šuma, a da ne dođe do prikrivanja ni najmanjih struja šumom.

Širok merni opseg i izuzetna linearnost
Hioki strujne sonde koriste zero-flux metod, koji se sastoji od kola negativne povratne sprege, te na taj način obezbeđuju izuzetnu linearnu u širokom mernom opsegu.

Posmatranje talasa
U opsegu niskih frekvencija, Hall element se koristi za detekciju magnetnog fluksa koji čini da struja teče kroz magnetno jezgro. Kako je Hall element responzivan i na DC magnetni fluks, i DC komponenta i struja niskih frekvencija se može posmatrati.

Novi ispitivač namotaja motora ST4030A

Zadovoljstvo nam je što možemo da najavimo puštanje u prodaju novog testera namotaja ST4030A, koji je poboljšana verzija modela ST4030 predstavljenog tržištu početkom ove godine, a biće dostupan u narednim mesecima. Jedina, ali vrlo bitna razlika između ST4030A i njegovog prethodnika je maksimalni izlazni napon, koji je sada povećan za 27% – sa 3300V na 4200V, omogućavajući testeru da pokrije širi spektar motora.

U razgovoru sa kupcima nakon puštanja ST4030, upoznati smo sa internim procedurama i standardima koji propisuju vrednost ispitnog napona za inspekciju njihovih motora. Te vrednosti se koriste u unapred definisanim formulama koje se koriste prilikom dizajniranja motora i definisanja njihovih radnih napona. Ovo saznanje nas je dovelo do zaključka da napon od 3300V, što je maksimalni izlazni napon modela ST4030, nije dovoljan za neke od kupaca. Generalno, motori vozila, prvenstveno pogonski motori sadašnjih automobila, ne zahtevaju posebno visok nivo napona i u tim primenama je 3300V i više nego dovoljno. Informacije prikupljene od kupaca uverile su nas da je motorima nove generacije, kao i da novi trendovi u industriji zahtevaju povećanje izlaznog napona sa 3300V na 4200V, kako bi se zadovoljili što širi spektar primena.

Sistem za merenje otpornosti elektroda RM2610

RM2610 izoluje i kvantifikuje karakteristiku otpornosti elektrodnih traka, glavnim komponentama litijum-jonskih baterija (LIB), kroz dve komponente: otpornost kompozitnog sloja i otpornost između kompozitnog sloja i kolektora. Sistem omogućava korisniku da vizuelizuje ove dve veličine površinskim merenjem po elektrodnoj traci uz pomoć fiksnog mernog elementa koji se sastoji od niza test sondi, nakon čega se koristi odgovarajuća tehnika analize rezultata kojom se oni kvantifikuju.

Od postavljanja do testiranja
HIOKI RM2610 posebno meri otpornost pozitivne i negativne elektrode litijum-jonskih baterija (LIB) kroz otpornost kompozitnog sloja i otpornost međusloja (kontaktna otpornost između strujnog kolektora i kompozitnog sloja) i kvantifikuje
rezultate za potrebe dalje analize.

Regularno održavanje
Postoji unapred definisana procedura koju je potrebno pratiti kako bi se verifikovala povezanost između sondi, merača otpornosti HIOKI RM2611 i objekta koji se testira, kao i ispravnost izolacije između sondi. Test oprema HIOKI RM9004 se ne uklanja iz sistema, već usmeravanje sondi vrši rotacijom, čišćenje i inspekcija sondi su izuzetno jednostavni i laki.

Benchmark tester DMM DM7276 sa potpuno automatskom samokalibracijom i visoko-stabilnim naponom

Vrhunskim dizajnom postignute su performanse šuma koje su bliske referentnim instrumentima za kalibraciju. Dizajni kola koji minimizuju uticaj temperaturnih promena na osetljive prijemne komponente i samokalibracija omogućavaju stabilno merenje. Performanse šuma u visoko-osetljivom opsegu od 100mV su realno kompetentne referentnim instrumentima koji se koriste u kalibraciji. Ovaj uređaj vrhunskih specifikacija postiže te performanse uz ¼ konvencionalne cene.

ST4030 Tester namotaja kod elektro motora

ST4030 Impulse Winding Tester je inovativni proizvod koji kombinuje i funkcije merača otpora i funkciju testiranja otpornosti izolacije koje zahtevaju proizvođači namotaja elektromotora.

Uz novi ST4030, Hioki je sada u poziciji da isporuči na tržište sve instrumente potrebne za pravilnu kontrolu namotaja motora. Proliferacija električnih vozila i vozila koja se samostalno kreću povećali su potražnju za namotajima motora sa višim nivoom pouzdanosti.

Neispravni namotaj koji je nehotice isporučen tržištu obično ne uzrokuje trenutno probleme; međutim, dugotrajna upotreba će dovesti do pogoršanja njihovih izolacijskih svojstava i na kraju do kvara proizvoda. Kako električni automobilski motori i vozila koja se samostalno kreću postaju sve uobičajenija, javlja se potreba da se garantuje dugoročni kvalitet ovih kritičnih delova.

Daljinska merenja po niskoj ceni

GENNECT Cross je besplatna aplikacija koja povezuje Hioki instrumente i vaš pametni telefon ili tablet koristeći Bluetooth bežičnu tehnologiju. Jednostavno uparite kompatibilne instrumente sa svojim mobilnim uređajem kako biste lako snimali podatke i kreirali izveštaje. Potražite „HIOKI“ i preuzmite aplikaciju „GENNECT Cross“ sa Google Play-a ili Apple App Store-a!

Akademski popust 2018

Hioki je objavio trajnu implementaciju akademskog popusta za sve obrazovne institucije širom sveta od 1 aprila 2018. Još od jula 2016. Hioki je imao specijalne akademske cene za izabrane proizvode. Usled velike popularnosti, kompanija i njeni internacionalni predstavnici će primenjivati popust za sve kvalifikovane korisnike kako bi pripomogli u njihovim naporima prilikom istraživanja i razvoja. Kroz sistem akademskog popusta, Hioki pomaže društvu podržavajući tehnološki napredak u oblasti obrazovanja i istraživanja.

Razlika između memorijskih rekordera zvanih HiCorder i osciloskopa

Nedavno je Hioki Japan dodao u svoju ponudu memorijski rekorder HiCorder MR6000, kao vodeći model koji radi na izuzetno visokoj brzini merenja od 200 MS/s, što je 10 puta brže od prethodnog modela, uz 32 puta većom brzinom snimanja podataka u memoriju u realnom vremenu.

Merenje površinske otpornosti materijala – Super megaom metri SM7110

Da li znate značaj statičke kontrole u kritičnom okruženju kao što su: bolnice, naftna i gasna industrija, ostale industrije koje koriste naftu/gas za svoje potrebe, elektro industrija ……

RTR-500 Serija – Sistem za beleženje sa bežičnom komunikacijom za brojna razna merenja

TandD Japan vrhunska RTR-500 serija ima rešenje sa skoro svakoga. Ona sadrži 13 različitih tipova logera da zadovolji merne potrebe i 4 tipa bežične bazne stanice/kolektora podataka za…

Merna klješta za otkrivanje krađe struje : HIOKI CM3286

1. Otkrijte krađu struje, neispravnost i greške na električnim brojilima poređenjem obračunate i izmerene električne energije Krađa struje na električnim brojilima se otkriva poređenjem vrednosti merenja uređajem, vrednosti…

RGB laser optički merač osvetljaja TM610X

Svrha ovih novih proizvoda, TM6102 RGB Laserskih merača osvetljaja, je da mere hromatičnost i fotometrijsku količinu lasera koji se sve više koriste u displejima, naročito u automobilima (HUD)…

Infracrvena termovizijska kamera za monitoring i kontrolne sisteme – InfReC TS600 Serija

Infracrvena termovizijska kamera za monitoring i kontrolne sisteme – InfReC TS600 Serija u ponudi Melco-Buda d.o.o. Visok kvalitet termalne slike pomoću najnovijeg VGA detektora “TS600 Serija” nudi oštru…

Merni instrumenti za inspekciju, održavanje i merenja na solarnim panelima

Kao uređaji napojne elektronike postaju češći i raznovrsniji, raste i broj kvarova i otkaza elektronskih uređaja koji se mogu povezati sa problemima napajanja. Detaljno poznavanje faktora koji izazivaju…

Beskontaktna AC naponska sonda Hioki Japan SP3000-01

Najnoviji Hioki Japan model SP3000 je prva u svetu sonda sa nemetalnim kontaktom za AC naponske talasne oblike koja donosi revolucionarni način da vršite održavanje električne opreme. Ona…

Tangens Delta merenja

Jednostavna i efektna metoda za potvrdu dielektričnog stanja srednjenaponskih kablova Tangens Delta merenje Za razliku od VLF testiranja kabla koje pruža samo informaciju: „izolacija kabla radi/ne radi“, tumačenje…

Testeri otpornosti uzemljenja

      Testeri otpornosti uzemljenja KEW 4102A Otporan na prašinu i kapljice tečnosti. (dizajniran po IEC 529 IP54) Vrednost otpornosti uzemljenja može se očitati direktno sa skale….

Napredni ultrazvučni detektor pukotina Proceq 100

Proceq Detektor pukotina 100 je fleksibilan ultrazvučni instrument vrhunske tehnologije za inspekciju. Osnovni UT model može da se nadogradi sa Ultrasonic Time of Flight Diffraction (TOFD) i Phased…

TandD Japan logeri jedinstvene tehnologije

TandD Japan fabrika  primenjuje jedinstvena rešenja kod njenih logera i ono najvažnije: cene padaju kako bi se postigla konkuretnost (dok kvalitet „Made in Japan“ ostaje nezamenjiv ) http://www.tandd.com/product/tr7wf/7wf.mp4…

Energetska efikasnost u 2016 godini – PW3198 analizator/logger

HIOKI E.E. CORPORATION sa ponosom predstavlja PW3198, novi analizator kvaliteta električne energije. Ovaj instrument, koji je u skladu sa IEC 61000-4-30 Ed. 2 Class A međunarodnim standardom merenja…

Japan kampanja ustede energije sa PW3360-21

U skladu sa kretanjima u vezi ratifikacije i primene standarda za uštede energije i normativa poput EN2012/07/EU ili EN16247 zaključujemo da mnoge Evropske zemlje počinju ozbiljno da shataju…

Cosmos detektori zapaljivih gasova XP-702III & XP-3110

Detektor zapaljivih gasova XP-702III Karakteristike: Kompaktne dimenzije i mala težina 2 alarm lampe: gornja i donja strana Mogućnost detekcije veoma niskih koncentracija Mogućnost detekcije 2 tipa gasa. Veliki…

Testeri baterija i njihova važnost danas

Nastupanjem informacionog doba, UPS aplikacije postaju sve važnije na mnogim mestima, od poslovnih zgrada do bolnica, fabrika i pogona i istraživačkih instituta. U skladu sa tim, održavanje baterija…

Vizualizacija skrivenih uzroka temperaturnih promena u auto industriji i građevinarstvu

Primena u automobilskoj industriji Hioki LR8432 loger protoka toplote može utvrditi da li automobilski delovi oslobađaju ili absorbuju toplotu. Identifikovanjem zašto temperatura raste, možete dizajnirati optimalne karakteristike izolacije…

Novi Hioki 10-kanalni snimač protoka toplote LR8432

Novi snimač protoka toplote, koji je u dostupan na našem tržištu od novembra 2015, je idealan za proveru performansi izolacije i analizu uzoroka temperaturne promene. Dizajniran da bude…

Novi analizatori impedanse IM7583 i IM7585

Kako današnje informaciono-pokretano društvo nastavlja da se razvija i mobilni uređaji poput smartphone-a dobijaju LTE, WiFi, i GPS mogućnost, radne frekvencije telefona rastu i čak dostižu GHz opseg….

MR8880 u testiranju operacionih vremena prekidača kod elektrana i trafostanica

Glavne odrednice: Provera da su operaciona vremena kontakta za svaku fazu, kao i promenljivost vremena u radu svake faze, unutar smernica izvršavanjem testiranja zasnovanog na uvođenju komandne struje….

Primena Hioki MR8880 rekordera-osciloskopa kod dinamičkih neprekidnih izvora napajanja

Poslovne radnje kritične za misiju ne mogu dozvoliti sebi ni najmanje vreme zastoja, a kamoli duži prekid u napajanju. Za održavanje nesmetanog rada informacionih tehnologija, telekomunikacija i operisanja…