Magazin Mehatronika će u 2023. godini, redovno izaći pet puta i to:

 • mart 2023 – 01/2023
 • maj 2023  – 02/2023
 • avgust 2023 – 03/2023
 • oktobar 2023 – 04/2023
 • decembar 2023 – 05/2023

Magazin Mehatronika će u 2024. godini, redovno izaći pet puta i to:

 • mart 2024 – 01/2024
 • maj 2024  – 02/2024
 • avgust 2024 – 03/2024
 • oktobar 2024 – 04/2024
 • decembar 2024 – 05/2024

Cene oglasnog prostora za pojedinačno oglašavanje:

 • 1 strana: 600 € + pdv
 • 2 strane: 1000 € + pdv
 • 3 strane : 1200 € + pdv

Cene oglasnog prostora kroz godišnji ugovor o oglašavanju sa popustom:

 • 5 brojeva po 1 stana u svakom 5×300€ : 1500 € + pdv
 • 5 brojeva po 2 strane u svakom 5×350€ : 1750 € + pdv
 • 5 brojeva po 3 strane u svakom 5×400€ : 2000 € + pdv

*cena u € se obračunava po kursu NBS na dan objavljivanja reklame

Cene specijalnog oglasnog prostora:

 • Strana K2 (korica unutra levo) po broju : 450 € + pdv
 • Strana K3 (korica unutra desno) po broju : 450 € + pdv
 • Prva strana knjižnog bloka po broju : 450 € + pdv
 • Strana K4 (poslednja korica) po broju : 600 € + pdv

Cene oglasnog prostora u on-line izdanjima:

 • Paket on-line 12 meseci : 650 € + pdv
  predviđa objavu jednog teksta mesečno na našem portalu u trajanju od 12 meseci odnosno 12 tekstova ukupno, kao i objavu svakog od njih u „U trendu“ e-newsletteru i Facebook i LinkedIn stranici magazina;
 • Sponzorstvo MEHATRONewsletter 12 meseci : 650 € + pdv
  predviđa objavu prvog velikog banera u MEHATRONewsletteru u trajanju od 12 meseci odnosno 12 newslettera ukupno;

Cene povlašćenog oglasnog prostora za pojedinačno oglašavanje uz on-line paket:

 • 1 strana: 300 € + pdv
 • 2 strane: 350 € + pdv
 • 3 strane: 400 € + pd

Download mediaKit 2024

Specijalne strane
Dodatno on-line oglašavanje
Sponzorstvo MEHATRONewsletter