Metronik

Rezultat četvrte generacije HMI/SCADA sistema (GE iFIX ver. 5.8 R2)

Kompanija GE Digital je na tržište izbacilo novu generaciju HMI/SCADA sistema, koji korisnicima donosi široke mogućnosti web pristupa za obradu podataka i efikasan način pregleda i upravljanja, sa…

MePIS LS: informaciono rešenje za farmaceutske kompanije

JGL, Rijeka, Hrvatska Jadran Galenski Laboratorij je priznata kompanija na međunarodnoj sceni sa širokom paletom farmaceutskih proizvoda uz naglasak na proizvodnji lekova za bolesti čula. To je vodeća…

Automatizacija energetike i klimatskih sistema i računarski nadzor čistih prostorija u farmaceutskom pogonu

Krka, tovarna zdravil, d.d. (Krka, fabrika lekova, d.d.), Novo Mesto spada u vodeće proizvođače generičkih farmaceutskih proizvoda u svetu. Usmerena je prvenstveno na razvoj i proizvodnju sopstvenih visokokvalitetnih…

Proizvodni informacioni sistem SPEKTER

Cinkarna Celje d.d. Cinkarna Celje (Cinkara Celje) spada u najveće slovenačke hemijsko-prerađivačke kompanije sa 1000 zaposlenih. Više od 80% celokupne prodaje kompanija realizuje na zahtevnim globalnim tržištima. Ključni…

Upravljanje procesnim podacima u kompaniji Dravske elektrane Maribor

Kompanija Dravske elektrane Maribor d.o.o. je najveći proizvođač električne energije iz obnovljivih izvora u Sloveniji. Kompanija sa osam hidroelektrana na reci Dravi i dve male hidroelektrane (Ceršak i…

Proficy Mobile – Ključni podaci, alarmi i zaduženja mogu biti na raspolaganju i zaposlenima na terenu

Proficy Mobile Ključni podaci, alarmi i zaduženja mogu biti na raspolaganju i zaposlenima na terenu   Proficy Mobile je moderno rešenje proizvođača GE Intelligent Platforms predviđeno za korišćenje…

Proizvodni informacioni sistem SPEKTER Cinkarna Celje d.d.

Cinkarna Celje spada među najveće slovenačke hemijsko-prerađivačke kompanije sa 1000 zaposlenih. Kompanija više od osamdeset procenata celokupne prodaje realizuje na zahtevnim globalnim tržištima. Ključni izazovi Proizvodnja pigmentnog i…

MePIS PDM i MePIS OPEX

Metronik je proširio porodicu informacionih rešenja za podršku proizvodnom procesu MePIS rešenjima MePIS PDM i MePIS OPEX. Slika 1: Sistemska arhitektura MePIS PDM je rešenje prvenstveno namenjeno korisnicima…

Upravljanje energijom u regionalnoj bolnici: Opšta bolnica Murska Sobota

U opštoj bolnici u Murskoj Soboti je sredinom 2012 završena energetska sanacija zgrada. U okviru ovog projekta, Metronik je uveo moderan informacioni sistem MePIS Energy, s ciljem efikasnog…

Metronikova platforma za uštedu energije: MePIS Energy

Štednja energije je vrlo značajna zbog zaštite životne sredine, a istovremeno je ključna u cilju optimizacije troškova i povećanja konkurentne prednosti na tržištu . Pristup ka uštedi energije…

Zašto koristiti procesni historian

Procesi u modernim industrijskim kompanijama postaju sve kompleksniji, sistemi se proširuju i dograđuju te, »proizvode« sve veće količine podataka koji zahtevaju adekvatnu obradu. Kvalitetan prikaz i analiza podataka…