Mikro KontrolPage 1 of 2

nVent HOFFMAN elektro ormani

U prodajnom asortimanu kompanije Mikro Kontrol sada možete pronaći nVent Hoffman (ex-Eldon) elektro ormane, razvodne kutije i komandne pultove različitih dimenzija i boja, kao i prateću opremu za kontrolu, ventilaciju i klimatizaciju. U ponudi imamo kućišta koja su izrađena od mekog čelika, prohroma, aluminijuma i plastike.

nVent Hoffman elektro ormani su visoko pouzdani i bezbedni za upotrebu u skoro svim uslovima rada. lmaju primenu u velikim industrijskim postrojenjima, kao i u manjim proizvodnim pogonima, uslužnim objektima i slično.

Novi menadžment Mikro Kontrola za nove poslovne pobede

MIKRO KONTROL nakon četvrt veka uspešnog poslovanja u oblasti industrijske automatizacije, novu eru poslovanja započinje sa novim menadžmentom na čelu sa generalnim direktorom Draganom Vranićem, komercijalnim direktorom Zoranom Jankovićem i finansijskim direktorom Draganom Boberom. Pored novog menadžmenta, Mikro KoNtrol tim bogatiji je i za sedam novih mladih, talentovanih i ambicioznih stručnjaka u svojim oblastima.

Dragan Vranić diplomirani inženjer elektrotehnike jedan je od osnivača Mikro Kontrol doo, a funkciju generalnog direktora preuzeo je u junu prošle godine. Svoje veliko iskustvo sticao je radeći na vodećim domaćim i internacionalnim projektima, kao što su: Revitalizacija i zamena elektro opreme na 20 mašina koje su u sklopu Rudnika i Termoelektrana Gacko; Uređaj za automatsko markiranje naftnih derivata za SGS Beograd; Revitalizacija upravljanja svih linija na drobilani RB „Kolubara” doo; Nadzorno-upravljački sistem linije za galvanizaciju u Fabrici armatura „Istra“ Kula i drugi.

Omron Q2V

Mikro Kontrol vam predstavlja frekventni regulator Omron Q2V, naslednika V1000 serije PREDNOSTI SISTEMA: Jednostavnije povezivanje uz ugradjeni EMC filteri bezbednosnu STO funkciju Mogućnost upravljanja asinhronim motorima, motorima sa…

Moderno održavanje bezbednosti ormana

Mikro Kontrol vam nudi moderan način održavanja postrojenja, zasnovan na IoT tehnologiji.

Prednosti sistema

Pomoću IoT tehnologije, sistem omogućava kontinuirano praćenje temperature svake komponente u ormanu

Analiza stanja ormana u realnom vremenu bez angažovanja ljudskih resursa

Značajno smanjenje rizika od nepredviđenog zastoja u radu sistema

Sprečavanje izbijanja požara

Precizna vizualizacija temperature na panelu bez otvaranja vrata

Automatsko prikupljanje i analiza podataka o promenama temperature omogućava automatsku identifikaciju eventualnog prekida rada uređaja

Automatsko proračunavanje optimalnog praga, u zavisnosti od okruženja i temperature merenja

Smart kamera MicroHAWK

Izdvajamo vam modele F430-F i F420-F sa njihovim osnovnim prednostima.
Konvencijalna kamera ne uspeva da snimi sve potrebne elemente na široj površini zbog niže rezolucije. jedna takva kamera nije dovoljna da pokrije šire prostore. Zbog toga je potrebno upotrebiti 5 ili 6 konvencijalnih kamera kako bi se precizno snimila šira površina.
jedna kamera serije F430-F i F420-F dostiže preciznost koju zajedno postiže nekoliko standardnih kamera.

Kako bi se izvršila inspekcija i očitavanje koda, ranije je bilo potrebno da imate dva posebna uređaja – kameru i čitač koda.
F430-F i F420-F istovremeno vrše inspekciju proizvoda i čitanje koda.

Starije kamere su morale da se menjaju usled otkazivanja motora jedanput godišnje. Kamere F430-F i F420-F su dizajnirane tako da imaju dugačak životni vek, jer nemaju mehanizam sa drajvom, i zbog toga ne dolazi do ovakvih kvarova.

Smanjuje broj kamera, smanjuje troškove za opremu, postavljanje, njeno održavanje i servisiranje.

Potpuno automatizovan proces doziranja i CIP-a

Trendove svih procesnih veličina i izveštaje svih procedura koji omogućavaju praćenje kvaliteta proizvoda, lakše uočavanje grešaka proizvodnje i mogućnost preventivnog delovanja na proces
· Precizno i kontinuirano doziranje aditiva u odnosu na količinu proteklog piva sa zadatom vrednošću u ppm
·Vizuelizaciju stanja ventila i pumpi, praćenje grešaka u sistemu, aktivnih koraka sekvenci programa i uslova rada procedura i opreme
Integrisanost u DCS nadređeni sistem koji upravlja celom fabrikom
Higijenski dizajn sa mogućnošću CIP-a svih elemenata sistema
Maksimalan nivo pouzdanosti i dostupnosti
Jednostavno za upravljanje i održavanje

U središtu automatizacije industrije hrane i pića

Naš tim inženjera pomaže da pobolšate poziciju na tržištu, konkurentnost, diversifukujete proizvode i ostvarite sledljivost lanca isporuke

Kao odgovor na trenutne izazove u sektoru hrane i pića Omron-ovi proizvodi povećavaju sigurnost, poboljšavaju kvalitet proizvoda i štite reputaciju brenda. Nasa rešenja za automatizaciju procesa vizuelne inspekcije i integrisane robotike rezultiraju boljim operativnim maržama i bržim vremenom odziva na tržišne promene.

Rešenja za vizuelnu inspekciju
Ugled vašeg brenda kao proizvođača je ključan ali na njega mogu negativno uticati mnogi faktori. Efikasna i integrisana automatizacija postrojenja može igrati vodeću ulogu u smanjenju broja skupih i štetnih opoziva proizvoda. Omron sistemi
vizuelne inspekcije široko se koriste u sektoru hrane i pića i mogu nadzirati većinu aspekata proizvodnje, pružajući proizvođačima priliku da uoče problem na vreme. Ovi napredni sistemi citaju i proveravaju kodove u bilo kojem formatu tokom celog proizvodnog procesa, od sirovina, primarnih, sekundarnih i tercijarnih pakovanja, pružajuci poverenje tokom procesa agregacije.

NX1P kontroler

Predstavljamo vam novi OMRON kontroler NX1P sa ugrađenom EtherCAT i EtherNET/IP komunikacijom i funkcionalnošću kontrole pokreta do 8 servo osa.

NX1P kontroler integriše Sysmac arhitekturu, poseduje ugrađeni EtherCAT port za kontrolu u realnom vremenu i Ether NET port za fabričku mrežu. On pruža sinhronizovanu kontrolu nad svim mašinskim uređajima kao što su kontrola kretanja, I/O, vizuelnu kontrolu i bezbednost u jednom integrisanom okruženju.

Sysmac Studio je integrisano softversko okruženje za podešavanje, programiranje i nadzor kompletnog sistema. Integrisano razvojno okruženje omogućava brzo podešavanje servo sistema, ispravljanje grešaka i puštanje u rad.

Upoznajte se sa radom servo sistema

DVODNEVNA OBUKA Visokokvalifikovani elektro inženjeri Mikro Kontrol tima imaju višedecenijsko iskustvo u polju industrijske automatizacije, na osnovu čega vam kvalitetno i pouzdano mogu preneti znanje kroz primere iz prakse. Obuka je namenjena svima koji se bave klasičnim elektromotornim pogonima, zaposlenima u službi održavanja, projektantima, konstruktorima, i drugima koji žele da se upoznaju sa osnovama servo pogona.RAD SA SERVO SISTEMIMAObuka ima za cilj da se polaznici upoznaju sa principom rada servo motora, pojmovima i elementima servo sistema.PRIMERI IZ PRAKSEPolaznici obuke će kroz praktičan rad na Omron demo setu imati priliku da samostalno podese i puste u rad servo sistem za aplikacije koje se najčešće sreću u praksi.

Nove tehnologije menjaju način održavanja

Mikro Kontrol predlaže novi način održavanja gde je svaki orman u postrojenju pod daljinskim nadzorom. Sistem koristi IoT tehnologiju da kontinuirano prati temperaturu svake komponente u ormanu i analizira stanje ormana u realnom vremenu bez angažovanja ljudskih resursa.

OMRON TERMOVIZIJSKA KAMERA ZA ORMANE
Uređaj za nadgledanje termičkog stanja K6PM-TH kontinuirano i daljinski prati temperaturu uređaja u kontrolnim ormarima i panelima. Uređaj za praćenje automatski analizira prikupljene podatke pomoću specijalnog algoritma i predviđa buduću krajnju temperaturu za prepoznavanje kvarova opreme u ranoj fazi.

DC regulatori u aplikaciji za kontrolu magneta i backup baterija

Elektomagneti se koriste u aplikacijama koje treba da omoguće prenos čeličnih slabova, čija težina doseže i do nekoliko desetina tona. U ovim aplikacijama postoji problem gubitka napajanja električne energije, što bi dovelo do nekontrolisane demagnetizacije magneta i pada slaba. Ovakva situacija se rešava uvođenjem baterija u kolo, koje treba da omoguće kontrolisano spuštanje slaba. Možemo reći da je osnovna funkcija baterija “safety funkcija”. Da bi baterije obezbedile ovu funkcionalnost, moraju održavati određeni nivo napona i davati tačnu informaciju o svojoj iskoristljivosti.

Rešenje ove aplikacije je bazirano na DC regulatoru koji ima mogućnost rada sa nemotornim aplikacijama.

Osnovna funkcija regulatora je da realizuje magnetizaciju i demagnetizaciju magneta na zahtev operatera. Kada ne obavlja ovu osnovnu funkciju, onda vrši proveru stanja baterija i eventulano njihovu dopunu.

Omron kolaborativni robot za montažu, pakovanje, pregled i logistiku

Dizajniran za rad sa ljudima i mašinama, ovaj robot je inovacija u tehnologiji automatizacije za industrijske primene.
Bezbedan i lako prenosiv, sa ugrađenom vizuelnom detekcijom, ovaj robot omogućava brzo puštanje u rad i izmene radnih funkcija. Njegov intuitivni softver omogućava robotu da bude lako obučen za obavljanje gotovo svakog zadatka koji se ponavlja. Time se oslobađa radna snaga i povećava produktivnost.
Bilo da radite u automobilskoj industriji, prehrambenoj industriji, farmaceutskoj industriji, OMRON TM kolaborativni robot je dizajniran tako da se prilagodi skoro svakoj industriji.

Bager kapaciteta 6,600 m3/h krenuo u transport

U cilju povećanja proizvodnje uglja na otvorenom kopu Drmno, Kostolac, Mikro Kontrol je po principu “ključ u ruke” realizovao elektro projekat i radove za novi bager kapaciteta 6.600m3/h proizvođača ThyssenKrupp.

Ukupna instalisana električna snaga na bageru iznosi 7,23MVA, a naponski nivo je 6kV. Prednosti za krajnjeg potrošača ogledaju se u sledećim elementima:

Najmodernija oprema i rešenja
Maksimalan nivo raspoloživosti i pouzdanosti
Olakšan rad bagera kao i njegovo održavanje
Integracija u nadzorni i kontrolni sistem za 6. BTO sistem i ceo površinski kop

Primena standardnih DC regulatora za regulaciju brzine motora u nemotornoj aplikaciji

Novije serije ABB-ovih DC regulatora nalaze svoju primenu i u nemotornim aplikacijama kao što su: • Regulacija elektromagneta • Punjenje industrijskih baterija • U procesima elektrolize • I…

Q2A Frekventni regulator

U Omron-ovoj ponudi pojavila nova serija frekventnih regulatora pod oznakom Q2A. Svoju namenu ovaj frekventni regulator nove generacije pronašao je kod naprednih mašina u hemijskoj, farmaceutskoj, prehrambenoj i automobilskoj industriji. Q2A je regulator koji je primenljiv za asinhrone motore, sinhrone motore sa permanentnim magnetom (PM), PM „direct drive“ motore do 120 polova i sinhrone reluktantne motore.

Omron mobile robots

OMRON Mobile Robots su najpametnija i najproduktivnija autonomna inteligentna vozila na svetu koje možete da implementirate uz tehničku pomoć inženjera Mikro Kontrol-a. Dizajnirana su da povećaju produktivnost proizvodnje i rad logistike, time što automatizuju najzahtevnije repetitivne 24/7 zadatke. Na taj način smanjuje se fizički rad zaposlenih i omogućava im se da budu efikasniji, fokusirani na zadatke višeg nivoa koji zahtevaju kompleksnije ljudske veštine. Za njihov rad nije potrebna nikakva modifikacija postrojenja, kao što su laserske sijalice, podni magneti ili trake. Navigacija ovog robota je potpuno zasnovana na prirodnim osobinama postrojenja, pa se robot može podesiti u roku od sat vremena.

OMRON NY5-1

Mikro Kontrol izdvaja iz Omron-ove serije kontrolera NY5 kontroler koji kombinuje dokazanu automatizaciju mašina sa slobodom pri korišćenju PC tehnologije: radeći zajedno ali nezavisno. Moći ćete da iskoristite Big Data, NUI i IoT kako biste istražili inovacije u proizvodnji bez kompromisa prema tradicionalnoj PLC pouzdanosti i robusnosti. On čini inženjere nezaustavljivim, a mašine inovativnim, ali i dalje pouzdanim.

SOLCON DriveStart: više od soft startera

Srednje naponski soft starter baziran na IGBT tranzistorima: evolucija softstartera bazirana na srenje naponskim IBGT tranzistorima Napravljen za aplikacije gde je potrebna mala struja pri zaletanju i/ili veliki…

SYSMAC STUDIO integrisana automatizacija

Najnovija OMRON-ova softverska platforma SYSMAC STUDIO, predstavlja integrisano softversko okruženje u okviru koga se izvršava konfiguracija sistema, programiranje, simulacija programa, kao i monitoring. Kontroleri koji se programiraju u…

Sinhronizacija brzine dva motora vođena 3G3RX frekventnim regulatorima

MIKRO KONTROL je u prethodnom periodu imao priliku da učestvuje u rešavanju problema sinhronizacije brzine dva motora snage 7,5kW, vođenih OMRON-ovim frekventnim regulatorima iz serije 3G3RX. Sinhronizacija brzine…

Oglas za posao: Potreban inženjer

Potreban je inženjer koji već poseduje tehničko znanje ili ima želju i interesovanje da ga stekne u određenom periodu uz našu mentorsku pomoć, iz sledećih oblasti: Razumevanje principa…

Inovacije u proizvodnji upravljačkih ormana

U cilju pojednostavljenja proizvodnje upravljačkih ormana, neophodno je unaprediti dizajn, proces proizvodnje ormana i ljudsku interakciju sa panelom. To se postiže unifikacijom karakteristika proizvoda, unapređenjem tehnike ožičenja i…

QUATTRO najbrži industrijski robot

Princip rada Delta Quattro robota Konfiguracija Delta Quattro robota sastoji se iz dve platforme, gornja i donja. U osnovnom položaju ove platforme su paralelne i povezane segmentima promenljive…

NX1 kontroler za napredno upravljanje kompaktnim mašinama

MIKRO KONTROL kao ovlašćeni distributer OMRON-a, jednog od vodećih svetskih proizvođača opreme za industrijsku automatizaciju, pri izradi svojih rešenja koristi najnovije uređaje iz njihove palete proizvoda. Nedavno se…

Inovativni „panel building“

Jedna od značajnih delatnosti MIKRO KONTROL-a, u okviru inženjeringa u oblasti industrijske automatizacije, jeste izrada razvodnih ormana, takozvani „PANEL BUILDING“. U proizvodnim prostorijama Mikro Kontrol-a se vrši montaža…

SYSMAC safety servo serije 1S

MIKRO KONTROL kao ovlašćeni distributer OMRON-a, jednog od vodećih svetskih proizvođača opreme za industrijsku automatizaciju, pri izradi svojih rešenja i realizaciji projekata koristi najsavremenije uređaje iz njihove palete…

Linearni motori Acurrax

MIKRO KONTROL kao ovlašćeni distributer OMRON-a, jednog od vodećih svetskih proizvođača opreme za industrijsku automatizaciju, pri izradi svojih rešenja i realizaciji projekata koristi najsavremenije uređaje iz njihove palete…

Projekat unapređenja životne sredine u rudarskom basenu Kolubara, Odlagač 8800

Jedan od nedavno realizovanih projekata Mikro Kontrola bila je isporuka celokupne elektro opreme i radova za Odlagač 8800, koji je deo složenog investicionog projekta unapređenja životne sredine u…

Proizvodnja radiofarmaceutika – univerzalni upravljački sistem

Radiofarmaceutici su lekovi koji sadrže radioaktivne atome i služe za dijagnostiku različitih oboljenja tehnikama vizuelizacije raspodele radioaktivnosti u telu pacijenata (npr. metodom pozitronske emisione tomografije – PET). Proizvodnja…

Upravljanje hidraulikom u KGH

MIKRO KONTROL je sistem integrator u oblasti industrijske automatizacije. Svojim korisnicima obezbeđujemo rešenja “ključ u ruke“, opremu i tehničku podršku. Naša rešenja donose unapređenje i poboljšanje proizvodnje, pouzdanost,…

Mikro Kontrol u 100 najboljih svetskih sistem integratora – 3 put zaredom

Najznačajniji svetski časopis iz oblasti inženjeringa CONTROL ENGINEERING, izdao je svoj izveštaj za 2015. godinu. Ovaj izveštaj uključuje i listu 100 NAJBOLJIH SVETSKIH SISTEM INTEGRATORA. Već treći put…

F3SG-R – nova serija OMRON-ovih svetlosnih zavesa

Mikro Kontrol  kao ovlašćeni distributer OMRON-a, jednog od vodećih svetskih proizvođača opreme za industrijsku automatizaciju, pri izradi svojih rešenja i realizaciji projekata koristi najsavremenije uređaje iz njihove palete…

Upotreba diferencijalne zaštite u aplikacijama sa frekventnim regulatorom

Zaštitni uređaj diferencijalne struje (skr. ZUDS) ili raniji naziv FID sklopka se koristi u TN-C-S, TN-S, TT i IT sistemima uzemljenja. Tipovi ZUDS-a u zavisnoti od oblika struje…

ICPE 2015 – 50 godina proizvodnog mašinstva u Srbiji

18. novembra u prostorijama  PKS-a održana je 36 međunarodna konferencija pod nazivom 50 godina proizvodnog mašinstva u Srbiji. U prvom delu prof. Petar Petrović je upoznao prisutne sa…

Poseta zvanične visoke delegacije nemačke pokrajine

Prilikom posete zvanične visoke delegacije nemačke pokrajine Rheinland Pfalz Srbiji i Republici Srpskoj, koju je predvodio ministar Dr. Joe WEINGARTEN iz Ministarstva privrede, zaštite klime, energije i prostornog…

Slika sa više detalja – sistem kontrole

Automatizacija i proizvodnja inovativno pakovanih proizvoda ubrzano se razvija. Nekada je bilo važno samo spakovati, isporučiti i skladištiti robu, danas se pakovanje vidi kao izvor informacija, funkcionalna nadogradnja…

Novi ABB-ovi nisko naponski motori visoke efikasnosti za RB Kolubaru – Tamnava Zapadno polje

Tri partnera, ABB, RB Kolubara i MIKRO KONTROL, razvila su nove metode rekonstrukcije opreme i ugradnje novih ABB uređaja kao zamenu za poplavljenu opremu nakon prošlogodišnjih poplava. Beograd,…

Upravljačko nadzorni sistem fabrike za neutralizaciju sumporne kiseline u T.I.R. Bor

Mikro Kontrol je u okviru ugovorenih radova realizovao elektro projektovanje upravljačkog sistema fabrike za neutralizaciju sumprone kiseline, nabavku i isporukuo preme automatike i instrumentacije, izradu algoritma rada na…

Sistemi vizuelne kontrole u industriji

Mikro Kontrol kao ovlašćeni distributer OMRON-a, jednog od vodećih svetskih proizvođača opreme za industrijsku automatizaciju pri izradi svojih rešenja i realizaciji projekata, koristi najsavremenije uređaje iz njihove palete…

Control with Mikro Kontrol – Sajam tehnike 2015

Svake godine Mikro Kontol ide korak dalje. Naša firma raste i razvija se u skladu sa potrebama i zahtevima domaćeg i inostranog tržišta. Uspostavljanjem saradnje sa ABB-om, svetskim…