Unicom

Merenje nivoa

UWT renomirani Nemački proizvođač opreme za detektovanje graničnih vrednosti nivoa i merenje nivoa u svim vrstama tankova i rezervoara. Ovom prilikom predstavljamo deo najzanimljivijih proizvoda iz bogate game…

Zaštita uređaja u polju – nema rešenja bez izazova

Takvog rešenja, u vidu već gotovog zaštitnog ormara za uređaje u polju INTERTEC nema. Razlog je specifičnost svake aplikacije i potreba da se svaka konfiguracija prilagodi zahtevima. A…

PARKER HANNIFIN instrumentacija

Kada je važna samo najbezbednija i najpouzdanija instrumentacija i cevni vodovi, setite se UNICOM-a koji vam može ponuditi PARKER HANNIFIN IPDE (Instrumentation Products Division Europe) proizvode. Parker je…

Radioizotopsko merenje nivoa

Uvod Radioizotopski merni sistemi se koriste u industrijskim aplikacijama za merenje, praćenje i kontrolu procesa. Metod radioizotopskog merenja se često implementira kada je korišćenje drugih konvencionalnih tehnika merenja…

Savremena rešenja za detekciju gasa

Ime gas dolazi od grčke reči za haos. Gasovi su molekuli koji se kreću nepredvidivo i slučajno i pri tom kretanju se konstatno sudaraju. Zahvaljuljući desetogodišnjoj uspešnoj saradnji…

Solid tehnologija preciznih, pouzdanih i beskontaktnih ultrazvučnih uređaja za merenje nivoa

Ultrazvučna tehnologija je veoma cenjena tradicionalna metoda beskontaktnog merenja nivoa u velikom broju industrijskih procesa. Održavanje beskontaktnih tj. ultrazvučnih metoda merenja je minimalno, predstavlja dugoročno rešenje i pristupačnih…