Elcom Media

Produžen život Simatic S5 PLC-ovima

Stari dobro poznati i u paraksi dokazani Siemens-ovi PLC-ovi SIMATIC S5 još uvek su u dobroj meri zastupljeni u raznim mašinama i postrojenjima na našim prostorima. Često se…

PLC upravljanje tiristorskim ispravljačem

U sklopu rekonstrukcije postrojenja elektrolize i uvođenja PLC nadzora i upravljanja postrojenjem, jedan od zadataka koji se postavio za rešavanje je bilo kontrolisano upravljanje uglom propaljivanja tiristora preko…

“In-Line” zamena Simatic S5/S7 upravljačkih sistema u industrijskim postrojenjima

Dans su već mnogi tehnološki procesi u industriji automatizovani primenom savremenih upravljačkih sistema na bazi PLC kontrolera. Mnogi od njih su opremljeni sada već starim dobrim Siemens-ovim PLC…

Računarsko praćenje materijalnih bilansa rezervoarskih skladišta

Određena grupa rezervoara je opremljena radarskim meračima nivoa i senzorima temperature. Svi savremeni uređaji za procesna merenja su obično već opremljeni HART komunikacijom. Komunikacija sa meračima (transmiterima) nivoa…

Daljinsko (radio) uključivanje pumpi bezžičnim putem

Kada za uključivanje uređaja na daljinu nisu na rapolaganju kablovski resursi onda se može iskoristiti jedno od rešenja daljinske radio komande upotrebom mikrokontrolera, softvera i integrisanih radio TX/RX…