Clockwork Pi

Clockwork Pi DevTerm recenzija

Što smo više koristili DevTerm, to smo više shvatali da ima neke zaista sjajne primene, i prilično smo sigurni da ćemo otkriti još dosta toga u nastavku – i da će svako ko ga dobije pronaći i neke njemu svojstvene i jedinstvene. Da li to znači da svi treba da pobegnu i odmah zgrabe DevTerm komplet? Ne. Ali da li nas samo pogled na njega nagoni da to želimo?
Apsolutno da.