Diex-val

Indukcioni uređaji za topljenje i grejanje od 2 kHz do 30 MHz

Savremena indukciona postrojenja za termičku obradu metala, dobijaju sve širu primenu potiskujući, zbog niza ekonomskih i eksploatacionih prednosti, klasične načine grejanja sa spoljašnjim izvorima toplote. Prenos električne energije…