ELICA

Objavljeni tenderi za izbor konsultanata za studije električne interkonekcije između Grčke i Egipta

ELICA MEDITERRANEAN ELECTRICAL INTERCONNECTION S.M. S.A., član Copelouzos Groupa, koji radi na projektu električne interkonekcije GREGY, objavio je prva dva poziva za pisma o zainteresovanosti za finalne studije ovog projekta.

Prva dva poziva su objavljena u grčkoj i međunarodnoj štampi na grčkom jeziku, kao i na sajtu kompanije www.elicagroup.gr i odnose se na neophodne „Preliminarne studije“ za finalizaciju optimalnog izbora trase podvodnih kablova i krajnih tačaka u ove dve zemlje, kao i na „Tehničku analizu projekta i studije za izračunavanje pokazatelja koristi i analizu troškova i koristi projekta“