Harting

Han® M23

Konektor koji kombinuje napajanje i prenos signala Han® M23 Power kompanije Harting je hibridni industrijski konektor koji kombinuje prenos energije i signala uz visok nivo zaštite. Jednim kablom,…