Legrand

Legrand LCS²

Kompletan sistem za 25 godina garancije LCS² uključuje bakarne veze, optičke kablove i Wi-Fi rešenja kao i ormare. Sistem je dizajniran kao koherentni proizvod koji optimizuje njihove performanse….