Netzsch

Netzsch NOTOS™ pumpa

Zver od pumpe Prenos asfalta je obično izazovan poduhvat. Asfalt je ostatak koji se dobija prilikom destilacije sirovih ulja kao što je petrolej. Teškoća pri radu ima puno,…