Pin

Precizna regulacija temperature primenom PI regulatora i širinsko impulsne modulacije

PI i PID regulacija Kod osnovnih zakona upravljanja (P, I, D) dejstvo regulatora, odnosno upravljačkog sistema koji vrši regulaciju može da zavisi linearno od greške, ali može da…