Tibbo

Tibbo AppBlocks Demo Kit recenzija

AppBlocks Demo Kit je platforma kompanije Tibbo prvenstveno namenjena za upoznavanje inženjera i razvojnog tima sa njihovim konceptom projektnog sistema koga čine modularni industrijski kontroler i AppBlocks online platforma. Budući da se Demo Kit sastoji od razvojivih elemenata: osnovnog računarskog modula, ekrana i niza senzora, može se kasnije koristiti kao osnova prilagođenog rešenja, budući da je suština AppBlocks pristupa modularnost.