Youyeetoo

Youyeetoo X1 recenzija

Svaki kreativac ima potrebu za sopstvenim x86 računarom na kome može izvoditi svoje zamisli bez straha. U ovom trenutku, bez mrvice sumnje, mi preporučujemo Youyeetoo X1.

Youyeetoo YY3568 recenzija

Bilo nam je zadovoljstvo družiti se sa YY3568 gotovo dve nedelje neprekidno. Neke njegove softverske hirove, baš i nismo razumeli i smatramo da tim mora sistematično da uloži dodatni napor. Cena od 130 USD za ceo razvojni sistem, uz cenu od 36/43/62 USD za modul sa kombinacijom RAM/eMMC od 2/16, 4/32 ili 8/64, daje opravdanje da se izabere ova platforma ukoliko se planira razvoj sistema u koga bi samo dodali YY3568-Core karticu.