EMTelektro inženjering d.o.o. je za potrebe zeničke železare „ArcelorMittal“ izveo radove na automatizaciji rada kranova (rad bez ljudske posade) dopećne prerade troske na Visokoj peći br. 4.

Projektni zadatak:

  • izvršiti automatizaciju postrojenja,
  • rad bez ljudske posade,
  • omogućiti rad kranova tokom livenja gvožđa,
  • ugraditi frekventne regulatore na svim pogonima,
  • upravljanje i nadzor iz komandno kontrolnog centra,
  • komunikacija da se odvija bežičnim putem i
  • video nadzor.

Projekat je realizovan:

  • Danfoss frekventnim regulatorima IP 66
  • Siemens PLC i wireless oprema
  • specijalnim elektro ormarima sa dve komore.

Rezultati su kontinuiran rad 0-24h, smanjen broj kvarova i zastoja u proizvodnji i manji troškovi održavanja.

 


Više informacija: EMTelektro, Semberska br. 35, 76100 Brčko Distrikt, Tel:049/236251, Fax:049/236252, http://www.emtelektro.ba

Aleksandar D.
Follow me