Veštačka inteligencija je interdisciplinarno područje koje se bavi razvojem pametnih mašina sposobnih za obavljanje kognitivnih funkcija kao što su opažanje, zaključivanje, učenje i rešavanje problema. Napredak u veštačkoj inteligenciji, posebno u mašinskom učenju i dubokom učenju, menja paradigmu u proizvodnoj industriji, omogućujući mašinama da otkriju obrasce obradom podataka i iskustava i nauče kako davati predviđanja i preporuke, koristeći algoritme mašinskog učenja.

foto: markomihaljevic.com

Izazovi u proizvodnji

Zajedno s tehnološkim napretkom, tradicionalne metode u proizvodnom procesu suočavaju se sa izazovima oko poboljšanja sigurnosnih standarda i zahteva, te opadanja broja kvalifikovane radne snage. To je posebno vidljivo u proizvodnim pogonima sa CNC alatnim mašinama gde utovar i istovar obradnih komada obavljaju zaposleni, odnosno operateri mašine. Ovaj često zamoran, ponavljajući, a ponekad i opasan postupak doveo je do pada interesa za ovakva radna mesta među mladima. Isti se problem javlja na većini proizvodnih linija gde brojni operateri pune/prazne, sortiraju, premeštaju i vizualno kontrolišu proizvedene komade. Javlja se i dodatan problem vezan za povećanu mogućnost greške ljudskog oka u odnosu na oko robota (tačnost i ponovljivost kontrole).

foto: markomihaljevic.com

Rešenje

Uvođenje industrijskih robota u proizvodni proces više nije samo pitanje povećanja profita; ono postaje bitno zbog nedostatka kvalifikovanih radnika i opšte nezainteresiranosti za takve poslove. Zahtevi savremenog proizvodnog procesa su sigurnost, produktivnost i brzina integracije robotske automatizacije u proizvodne linije. Roboti moraju biti spremni za ponavljajuće, tačne i sigurne operacije i sposobni da vide, analizirju i uče.

HSR1800-35 Autonomna robotska ćelija za posluživanje

HSR1800-35 Autonomna robotska ćelija za posluživanje

Dalji razvoj algoritama mašinskog učenja, napredak u modelima neuronskih mreža i snaga računara velikog kapaciteta omogućili su daljnji razvoj mašinskog učenja i podignuli ga na viši nivo – duboko učenje. Napredne tehnike dubokog učenja mogu učiniti da mašine razumeju. Mašine mogu videti predmet, ili drugim rečima, snimiti sliku i obraditi tražene informacije te vizuelno identifikovati nedostatke proizvoda. Kamere visoke rezolucije za obradu slike omogućavaju prepoznavanje i najmanjih nedostataka ili nepravilnosti na proizvodu koje ljudsko oko ne vidi. Uz takvu tačnost i dalje usavršavanje modela mašinskog učenja, moguće je identifikovati najsloženije varijable koje odvajaju dobar proizvod od neispravnog. Nedostaci se mogu identifikovati u stvarnom vremenu i odrediti gde se pojavljuju, na temelju čega model mašinskog učenja donosi odluke poput: ispravno/neispravno.

foto: markomihaljevic.com

Rezultat

Odlike mašinskog učenja ključne su za visokokvalitetne proizvode, poboljšanu produktivnost i smanjene troškove proizvodnje. Kao rezultat toga, mnogi proizvođači implementiraju sisteme mašinskog vida u svoje proizvodne linije, što je bitno ulaganje za produktivniju automatizaciju procesa. Tokom godina industrijskog istraživanja i razvoja koncepta, HSTec je napravio i testirao nekoliko verzija fleksibilne robotske ćelije za posluživanje mašina, spremne za brzu i jednostavnu instalaciju i integraciju sa CNC alatnom mašinom (pogodan za sve glodalice i strugove). Njihov kompaktni dizajn i mala površina koju zauzimaju čine da se mogu lako postaviti uz svaku CNC alatnu mašinu.

HSR1800-35 Autonomna robotska ćelija za posluživanje

Laserom zaštićena područja osiguravaju maksimalnu sigurnost zaštite na radu. Dostupne su različite veličine paleta za punjenje/pražnjenje obradnih komada i automatsko merenje obradnih komada sa vizijskim sistemom i kontrolom obrađenih delova. Osim toga, koncept robotske ćelije za posluživanje mašina omogućuje pametno rukovanje predmetima i brzu izmjenu paleta koju obavlja robotska ruka, čime se smanjuju vremena punjenja/pražnjenja i praznog hoda. Rukovanje robotskom ćelijom je pojednostavljeno s intuitivnim, user-friendly softverom za operatera i programskim interfejsom.

HSR1800-35 Autonomna robotska ćelija za posluživanje

foto: markomihaljevic.com

Pametna proizvodnja više nije perspektiva budućnosti, već je postala uobičajen i očekivan način izrade proizvoda. Stoga postoji velika potreba za višim nivoom automatizacije procesa, međusobnom povezanošću, prikupljanjem podataka i uvođenjem analize, mašinskim učenjem, prediktivnim održavanjem i saradnjom čoveka i mašine. Postoje mnoge mogućnosti za implementaciju ovih novih tehnologija u proizvodnji, gde su teme sigurnosti i održivosti od najveće važnosti.

HSR1800-35 Autonomna robotska ćelija za posluživanje

foto: markomihaljevic.com

Međutim, koristi dobijene ovim novim pristupom u proizvodnji su brojne. To su: viši kvaliteta i pouzdanost, maksimalna produktivnost i sigurnost, smanjeni troškovi proizvodnje, predviđanja budućnosti utemeljena na mašinskom učenju kao i poboljšana povezanost i komunikacija sa drugim uređajima u pogonu i ERP sistemima.

HSR1800-35 Autonomna robotska ćelija za posluživanje

foto: markomihaljevic.com


Više informacija: CHIRON Croatia d.o.o., Zagrebačka ulica 100, 23000 Zadar, Hrvatska, www.hstec.hr, info@hstec.hr, service@hstec.hr

Aleksandar Dakić
Follow me