Kako bi se zadovoljili povećani zahtevi za većim prenosom snage, razvijen je portfelj proizvoda 7/8” konektora sa novim varijantama prethodno formiranih konektora i utičnica sa žičanom vezom. Ove verzije imaju poprečni presek od 2,5 mm² umesto 1,5 mm², što omogućava protok od 16 A na temperaturi okoline od 40 ° C.


www.conec.com

Marija D.