Kao i mnoge druge industrije, industrija voda je proteklih godina morala prilagoditi svoje metode rada, istovremeno održavajući kako kvalitet tako i efikasnost poslovanja.
Obzirom na brojne izazove s kojima se industrija već suočava, poput nestašice vode, rastuće potražnje i stare infrastrukture, ova godina i dalje ističe hitnu potrebu za digitalizacijom vodosnabdevanja i ulogu koju podaci mogu imati u restrukturisanju segmenta voda.

Podaci imaju potencijal da pokreću nove usluge i nova radna mesta širom sveta, optimizujući operacije i povećavajući efikasnost. Vodoprivredna preduzeća su počela shvatati i koristiti moć podataka u svim aspektima svog poslovanja, otkrivajući pravi rast i inovaciju koja iz toga može proizaći.

Prvi korak

Prvi korak ka digitalnoj transformaciji može izgledati obeshrabrujuće. Međutim, preduzeća koja su među prvima krenua putem digitalne transformacije su pokazala uštede do 30% u potrošnji energije. Postrojenja za tretman vode i distributivne mreže mogu povećati operativnu efikasnost do 25%, a ukupni troškovi poslovanja mogu biti smanjeni do 20% kada se porede digitalizovani sistem u odnosu na tradicionalni rad.

Za one operatere postojenja za tretman voda, otpadnih voda, kao i vodovodnih i kanalizacionih mreža koji su spremni da istraže i prihvate digitalizaciju kako bi poboljšali operativnu efikasnost, može se preduzeti nekoliko kratkoročnih i dugoročnih koraka:

  • U prvom mesecu – Identifikacija početnih oblasti gde su inženjerski i operativni troškovi visoki i gde može očekivati brza realizacija pilot projekata.
  • U prvih šest meseci – Istraživanje opcija za finansiranje i sastavljanje funcionalnog tima koji bi se sastojao od interno zaposlenih kao i eksterno angažovanih stručnih lica iz zahtevane oblasti.
  • U prvoj godini – Sprovesti barem jedno pilot istraživanje nove digitalne platforme. Pratiti troškove i kvantifikovati koristi tokom ovog pilot projekta.

Poboljšanja 20% pomoću digitalne tehnologije

Nadzor u stvarnom vremenu nad stanjem vode isporučene putem distributivne mreže i statusima kanalizacionog sistema omogućava brže otkrivanje nepravilnosti u protoku, pritisku ili kvalitetu vode i neispravne opreme. Ovo dalje omogućava usklađenost sa regulativama, adekvatan nivo usluge i unapređenje operativnih procesa putem daljinskog upravljanja i kontrolom infrastrukture, što se procenjuje da može rezultirati poboljšanjem do čak 20%. Period povrata investicija (ROI) u digitalnu tehnologiju može biti vrlo kratak, čak samo dve godine.

Portrait of two factory workers using digital tablet while working with piping and machines in modern workshop, copy space. photo: GettyImages/Schneider Electric

Novo vreme – novi načini razmišljanja

Promena načina razmišljanja u vezi digitalizacije u sektoru vode postaje neophodna kako bi se odgovorilo na savremene izazove. Tradicionalni pristupi u ovom sektoru često su se oslanjali na starije modele upravljanja i tehnologiju. Međutim, s obzirom na rastuće potrebe za vodom, promene u zahtevima za održivošću i efikasnošću, digitalizacija postaje ključni faktor koji može poboljšati operacije i omogućiti bolje upravljanje resursima. Ova promena u razmišljanju zahteva otvorenost za nove tehnološke inovacije i spremnost za usvajanje digitalnih alata koji omogućavaju praćenje i upravljanje vodnim resursima u realnom vremenu.

Takođe, treba naglasiti da promena u načinu razmišljanja takođe obuhvata i pitanje bezbednosti podataka. Otpor prema korišćenju cloud tehnologije u sektoru vode često proizilazi iz zabrinutosti u vezi sa sigurnošću podataka. Obrazovanje i svest o bezbednosti podataka su ključni faktori koji mogu promeniti ovaj stav. Deljenje podataka u oblaku može biti sigurno uz pravog partnera i tehnologiju, i to je aspekt koji zahteva promenu u načinu razmišljanja i razbijanje predrasuda kako bi se iskoristile prednosti digitalizacije u sektoru vode.

Podaci svuda

Mnoge industrije su shvatile da implementacija sopstvene digitalne transformacije može doneti veću vidljivost u njihovom poslovanju i omogućiti im da fukcionišu na višim nivoima operativne efikasnosti. Jedinstveni izazovi proteklih godina naglasili su potrebu za usvajanjem novih tehnologija i istakli prednosti koje mogu imati za zaposlene i preduzeća. Zapravo, istraživanja potvrđuju da su kompanije koje su među prvima prihvatile digitalizaciju bile vrlo fleksibilne u promeni pravca poslovanja i najefikasnije se prilagodile novim izazovima. Konačno, prihvatanje podataka i digitalizacije omogućiće brz, ekonomičan pristup podacima potrebnim za sigurno upravljanje vodnim resursima na višim nivoima efikasnosti i nižim operativnim troškovima nego ikada ranije.


O kompaniji Schneider Electric

U kompaniji Schneider veruju da je pristup energiji i digitalnom svetu osnovno ljudsko pravo. Podstiču sve da maksimalno iskoriste svoju energiju i resurse, u skladu sasvojim sloganom Life Is On svuda, za svakoga, u svakom trenutku.

Obezbeđuju digitalna rešenja u oblasti energetike i automatizacije u cilju efika-snosti i održivosti. Kombinuju vodeće svetske tehnologije, automatizaciju u realnom vremenu, softvere i usluge u domenu energetike u integrisanim rešenjima za domaćinstva, zgrade, data centre, infrastrukturu i industriju.

Posvećeni su stvaranju nebrojenih mogućnosti otvorene, globalne, inovativne zajednice koja sa žarom deli našu suštinsku svrhu i inkluzivne i osnažujuće vrednosti.

www.se.com/rs
www.se.com

Aleksandar Dakić
Follow me