RevPi MIO predstavlja digitalno/analogni multi-I/O modul, koji proširuje osnovne module,
RevPi Core i RevPi Connect, za osam analognih ulaza, osam analognih izlaza i četiri digitalna ulaza ili izlaza.
Ako je funkcionalnost već dostupnog analognog I/O modula možda bila prevelika, novi RevPi MIO popunjava ovu prazninu i optimalno se prilagođava zahtevima svojih korisnika.
RevPI MIO je kompaktan i isplativ analogni I/O starter modul. koji je uz to i jednostavan za integraciju.

Više informacija na: www.revolution.kunbus.com


Više informacija: UMBRAmatik d.o.o., Sanska 26, 11000 Beograd, Srbija, Tel./fax: +381 11 39 86 222, http://www.umbra.rs

Aleksandar Dakić
Follow me