Frekventni pretvarač FR-A741 omogućava skoro besplatan rad pojedinih motornih pogona.

U kompaniji Mitsubishi  Electric kao vodećeg svetskog proizvodjača frekventnih pretvarača, razvili su novu generaciju frekventnih pretvarača serije FR-A741, koja  omogućava  100% vraćanje regenerativne energije u električnu mrežu.
Klasičnom frekventnom pretvaraču dogradili su jedinicu za vraćanje energije u mrežu, koja se stvara u procesu kočenja. Kod klasičnog frekventnog pretvarača se ova energija odvodi u obliku toplotne energije na otpornicima za kočenje, koji su u velikoj meri odlučivali o dinamici rada motornog pogona.

Nova serija frekventnih pretvarača FR-A741 je jednostavna za montažu i ne traži dodatnih radova sa prikjučivanjem dodatnih jedinica, jenostavno se priključi na mrežu i motor.

Trenutno se mogu isporučiti jedinice  u rasponu od 5,5kW do 55kW.

Pogodna mesta ugradnje: Liftovi, kranovi, prese, odmotači, pokretne stepnice, automatska skladišta, mašine za brušenje i poliranje i  druge mašine gde se traži ciklično ubrzavanje i kočenje.

Rok vraćanja investicije zavisi od režima rada motornog pogona.


Više informacija: INEA SR d.o.o., Ul. Karadjordjeva 12/217, 11300 Smederevo, Republika Srbija, Telefon: + 381 64 68 55 187 ili +381 64 190 83 57, http://www.inea.rs

Aleksandar D.
Follow me
Latest posts by Aleksandar D. (see all)