Mitsubishi Electric je poznati brend koji već dugi niz godina pruža rešenja za automatizaciju za različite industrije. Već dugi niz godina, među najpopularnijim proizvodima je SCARA robot. SCARA je skraćenica od selektivne usaglašene ruke robota za sklapanje. Ovaj tip robota omogućava precizno i ponovljivo kretanje u horizontalnoj ravni. Odgovore na pitanja zašto se isplati investirati u robota ovog tipa i koje su njegove glavne prednosti možete pronaći u sledećem članku.

Velika brzina i preciznost

Mitsubishi Electric SCARA roboti su poznati po svojoj velikoj brzini i preciznosti. Oni mogu brzo i precizno da obavljaju složene zadatke, što ih čini idealnim za industrije koje zahtevaju visok nivo tačnosti, kao što su elektronika, proizvodnja poluprovodnika i automobilska industrija. Velika brzina i preciznost ovih robota postignuta je upotrebom napredne tehnologije kontrole pokreta koja omogućava robotu da se kreće glatko i precizno. Vreme ciklusa robota na slici 1 za kretanje od 25-300-25 (mm, KSIZ) i povratak u početni položaj je samo 0,29 sekundi. Sa punom tačnošću i preciznošću, SCARA je izuzetno koristan alat u aplikacijama za prenošenje i pakovanje proizvoda. Pored toga, zahvaljujući preciznosti pozicioniranja, široko se koristi u aplikacijama za montažu automobila. Kratko vreme ciklusa i visoka preciznost takođe su omogućili da se ovaj robot koristi u aplikacijama za lemljenje u elektronskoj industriji.

Kompaktan dizajn

Još jedna prednost Mitsubishi Electric SCARA robota je njihov kompaktan dizajn. Ovi roboti imaju mali otisak, što ih čini idealnim za upotrebu u oblastima gde je prostor ograničen. Kompaktan dizajn ovih robota takođe im omogućava da se koriste u aplikacijama gde se trenutno koriste pneumatski manipulatori.

Slika 1 Primer SCARA robota: RH 6FRH5520N-D (Izvor: Mitsubishi Electric)

Slika 1 Primer SCARA robota: RH 6FRH5520N-D (Izvor: Mitsubishi Electric)

Za ove najjednostavnije primene, Mitsubishi Electric je pripremio specijalnu seriju robota serije SCARA CRH. CRH robote karakteriše njihova kompaktna veličina, što ih čini svestranijim i lakšim za integraciju u različita proizvodna okruženja. Imaju veliku brzinu kretanja i visoku preciznost, omogućavajući brze i precizne operacije montaže. Idealni su za aplikacije koje zahtevaju brzo kretanje i manipulaciju u malom prostoru.

S druge strane, roboti serije FRH su fleksibilniji i imaju veće mogućnosti. Imaju veći doseg i kapacitet dizanja od CRH robota. Serija FRH omogućava izvođenje složenih zadataka montaže na većem radnom području. Opremljeni su dodatnim osovinama koje pružaju veću slobodu kretanja, omogućavajući manipulaciju u teško dostupnim područjima.

Ukratko, glavne razlike između dve serije SCARA robota iz Mitsubishi Electrica, odnosno CRH i FRH, su veličina, brzina, doseg, nosivost i fleksibilnost. Izbor prave serije zavisi od specifičnih zahteva aplikacije i proizvodnog okruženja u kojem će se robot koristiti.

Lako se programira

Mitsubishi Electric usklađuje svoje robote sa globalnim trendovima u robotici. Posebna pažnja se poklanja tome da se robotima lako upravlja, posebno u aplikacijama kao što je premeštanje proizvoda sa jednog transportera na drugi. U tu svrhu, Mitsubishi Electric je razvio poseban softver, RT Visualbox, ugrađen u RT Toolbox 3 (slika 2). Pomoću ovog alata moguće je programirati robote pomoću jednostavnih blokova, što umnogome pojednostavljuje proces programiranja i integracije robota u različite aplikacije.

Fig. 2: RT Toolbox 3 2.0 software (Izvor: Mitsubishi Electric)

Fig. 2: RT Toolbox 3 2.0 software (Izvor: Mitsubishi Electric)

U RT Toolbok 3 2.0, svi roboti, ne samo SCARA, mogu se programirati u vizuelnim, jednostavnim blokovima. Štaviše, uz tradicionalno programiranje, vizuelni deo programa se može ubaciti u celu strukturu aplikacije. Ovaj pristup omogućava da promenljive elemente aplikacije modifikuju ljudi koji su novi u robotici.

Visoka pouzdanost

Mitsubishi Electric SCARA roboti su poznati po svojoj izuzetnoj pouzdanosti. Dizajnirani za kontinuirani rad, idealni su za aplikacije koje zahtevaju 24/7 rad. Ova efikasnost je posledica upotrebe visokokvalitetnih komponenti i napredne tehnologije upravljanja, obezbeđujući nesmetan i pouzdan rad robota. Najbolji dokaz pouzdanosti je mogućnost produženja garancije na 3 godine.

Fig. 3: RT Toolbox 3 2.0 software (Izvor: Mitsubishi Electric)

Fig. 3: RT Toolbox 3 2.0 software (Izvor: Mitsubishi Electric)

Mitsubishi Electric je takođe predstavio specijalnu Melfa Smart Plus karticu za preventivno i prediktivno održavanje. Sa ovom karticom, robot prati habanje servisnih delova kao što su maziva i kaiševi, omogućavajući robotu da bude servisiran kada je to potrebno. Ovo je posebno korisno u aplikacijama gde su performanse robota promenljive i zahtevi za servis su nepravilni. Pored toga, robot prati habanje delova kao što su reduktori, omogućavajući mu da uoči habanje veće od 80% ranije i pripremi se za zamenu. Konačno, sa svojim pristupom prediktivnog održavanja, robot je u stanju da otkrije odstupanja u radu reduktora koja mogu biti rezultat sudara. Ovo služi kao zaštita linije od mogućih zaustavljanja usled kvara reduktora.

Standardna oprema SCARA robota

Ključni faktor pri kupovini robota je njegova standardna oprema. U robotima SCARA kompanije Mitsubishi Electric, ovo uključuje:

  • Linearno praćenje: omogućava da se proizvodi biraju i slažu bez zaustavljanja
  • Kružno praćenje: omogućava praćenje proizvoda sa promenljivim radijusom

Obe ove funkcije su posebno važne u prehrambenoj industriji.

​Pored toga, roboti dolaze i sa ostalim standardnim funkcijama:

  • Otpuštanje osovine: korisno za montažu
  • Otvoreni komunikacioni interfejs: omogućava povezivanje sa bilo kojim sistemom vizije, što je korisno za aplikacije koje zahtevaju korekciju položaja robota ili kontrolu kvaliteta, kao što su delovi zalemljeni robotom
  • Mogućnost programiranja robota van mreže
  • Funkcije baziranja robota: omogućava da se ponovo podese podaci o pozicioniranju robota nakon što neočekivano izgubi svoju poziciju, što se može desiti usled sudara ili labavih kajiševa.

Rezime

Ukratko, Mitsubishi Electric SCARA roboti su veoma raznovrsna i pouzdana rešenja za automatizaciju koja mogu doneti značajne prednosti kompanijama u različitim industrijama. Važan aspekt je da se mogu koristiti u prehrambenoj industriji, posebno pri ambalažiranju, zahvaljujući upotrebi specijalnih maziva za hranu. I namenska verzija ESD SCAR dostupna je za elektronsku industriju. Velika brzina, preciznost i kompaktan dizajn, u kombinaciji sa lakoćom programiranja, čine SCARA robote fleksibilnim rešenjem za mnoge aplikacije.


Potrebno vam je više informacija? Kontaktirajte nas.
Mitsubishi Electric Europe B.V. (doo)
Aleksandar Stanković
M: +381 63 687 500
e-mail: aleksandar.stankovic@mpl.mee.com

Aleksandar Dakić
Follow me