Infracrvena termovizijska kamera za monitoring i kontrolne sisteme – InfReC TS600 Serija u ponudi Melco-Buda d.o.o.

Visok kvalitet termalne slike pomoću najnovijeg VGA detektora
“TS600 Serija” nudi oštru i jasnu termalnu sliku uz pomoć najnovijeg VGA (640 x 480 piksela) detektora visoke osetljivosti i rezolucije.

 
Visoka preciznost
“TS600 Serija “ omogućuje vam vršenje merenja sa ±2°C ili ±2% preciznošču očitavanja. Ovo zadovoljava potrebe brojnih korisnika za monitoring procesa.

Širok opseg do 1500°C
Visoko temperaturno merenje zadovoljava potrebe raznih korisnika:

  • Temperaturni monitoring kalupa za livenje metala
  • Temperaturni monitoring peći u čeličanama i drugim postrojenjima
  • Temperaturni monitoring metalnih ili staklenih proizvoda

Manja, lakša i sa nižom potrošnjom energije
Postignuto je smanjenje zapremine za oko 50%, težine za oko 30% i potrošnje energije za oko 20% u poređenju sa konvencionalnim modelom “TS610”.

Karakteristike

Modbus TCP Protokol
“TS600 serija” se može dodati na postojeće kontrolne sisteme putem Ethernet-a povezivanjem na Modbus-kompatibilne uređaje i DCS (Distributed Control System) poput logera podataka.

ONVIF Protokol
“TS600 serija “ odgovara ONVIF (Open Network Video Interface Forum) protokolu koji je u opštoj upotrebi u sistemima video nadzora. Zbog toga, termokamera se može jednostavno dodati na mrežu postojećeg sistema video nadzora. Dodatno, NTSC/PAL video izlaz je dostupan.

Moćna Alarm funkcija kamere
Funkcija podešavanja oblasti monitoringa

  • Maksimum 32 monitoring oblasti se može postaviti u slobodnim oblicima upotrebom softvera “Remote Program”.u sastavu kompleta
  • Maskiranje izuzetih oblasti od monitoringa se isto može postaviti

Dvojni Alarm Funkcija
“Dvojni Alarm Sistem” može se izgraditi upotrebom “Alarm Signal Izlazne Funkcije” ugrađene u ovoj kameri i alarm signal izlaza PC-a. To će biti korisno za izbegavanje propusta u monitoringu uzrokovanih abnormalnostima komunikacionog sistema.

“Žična daljinska kontrolna jedinica” (opcija)
“Žična daljinska kontrolna jedinica” je veoma korisna za jednostavno i efikasno podešavanje kamere tokom podešavanja i održavanja.

Primeri konstrukcije

Temperaturni monitoring i kontrola kalupa za livenje
Zabeležite termalnu raspodelu odlivaka livenog metala sinhronizovano sa spoljnim triger signalom kad se kalup otvori u kratkom vremenskom periodu i kontrolišite mašinu za odlivke. IC kamera je korisna bilo da procenjuje da li je proizvod defektan ili da šalje termalne podatke odlivka kontroleru kao špovretnu spregu. Zato IC kamera doprinosi poboljšanju kvaliteta livenih proizvoda.

Temperaturni monitoring posude za topljeni čelik
Možete naći abnormalne tačke posude za čelik pomoću termalne slike. Termalna slika pokazuje tačke gde postoji verovatnoća curenja topljenog gvožđa i koje je potrebno popraviti. Dodatno, možete predvideti sledeće vreme za popravku na osnovu istorijskih podataka.

Protivpožarni Monitoring bunkera za smeće
Smeće akumulirano u bunkeru za smeće se može zapaliti zbog brojnih razloga. Možete ugraditi sistem poput “Alarmni sistem za abnormalne temperature“, “Automatski upozoravajući sistem “ ili slično.


Protivpožarni Monitoring pokretne trake za ugalj

Pratite površinske temperature uglja koji se kreće na pokretnoj traci. IC kamera može detektovati abnormalne temperature i dati alarm tokom monitoringa u realnom vremenu.

Više na: http://www.infrared.avio.co.jp/en/products/ir-thermo/lineup/ts600/index.html


Više informacija: Melco Buda d.o.o., Jurija Gagarina 257/II sprat/2, Novi Beograd , Srbija, tel: 011/6277410,035/613319 ,065/8003370, www.hioki-instrumenti.comwww.melcobuda.co.rs

Aleksandar Dakić
Follow me