I 62. Sajam tehnike i tehničkih dostignuća (UFI), koji se održava od 21. do 25. maja 2018. godine pod kupolama Beogradskog sajma, ima trajan zadatak da opravda epitet najznačajnije regionalne sajamske manifestacije posvećene tehnici, tehničko-tehnološkim dostignućima i inovacijama, najvećeg, reprezentativnog regionalnog razvojno-tehnološkog događaja, te jednog od pokretača, katalizatora i indikatora međunarodne privredne saradnje u oblastima koje pokriva.

Ovakvu svoju „obavezu“ Sajam tehnike ima i zahvaljujući činjenici da je, na primer, priliku da se na ovom sajmu predstavi svojim tehničko-tehnološkim dostignućima i inovacijama protekle 2017. iskoristilo više od 500 direktnih ili zastupljenih izlagača i drugih učesnika, od proizvodnih ili projektantskih kompanija, preko naučno-istraživačkih i obrazovnih institucija i strukovnih organizacija, pa do start-up projekata i inovativnih pojedinaca, i to iz 25 zemalja sa evropskog, američkog i azijskog kontinenta. Svoje nacionalne izložbe organizovale su Austrija, Češka Republika, Hrvatska, Slovenija i Republika Srpska. Za realizaciju obimnog izlagačkog, izložbenog i pratećeg programa bilo je na raspolaganju 20.000 kvm zatvorenog izlagačkog prostora i kompletan otvoreni prostor Beogradskog sajma, a manifestacija je privukla blizu 25 hiljada posetilaca, ponajviše poslovnih, uključujući i veliki broj inostranih. Zabeležen je i značajan rast broja kolektivnih poseta iz regiona.

Okosnicu sajamskih postavki sistemski čine izložba alata, procesne tehnike, robota, softvera i komunikacionih linija neophodnih u proizvodnim procesima svojstvenim Industriji 4.0 i industrijskoj automatizaciji, potom mašine, alati i pribori za obradu metala, zavarivanje, kompresori. Sektor elektroenergetike i termotehnike podrazumeva opremu i uređaje za proizvodnju, prenos i distribuciju električne energije, te telekomunikacije, merenje i izvore napajanja, instalacije, rasvetu za poslovne i stambene prostore, energetsku, industrijsku i kućnu elektronika, KGH klimatizaciju, transport i logistiku, metalurgiju i livarstvo itd.

Koncepcijski akcenat i Sajma tehnike 2018. nezaobilazno će biti na promociji inovacija i novih tehnologija. Reč je, pre svega, o dosadašnjim reprezentativnim dometima četvrte industrijske revolucije i pametnim fabrikama, o digitalizaciji koja je revolucionarnim promenama u razvoju i načinu poslovanja kompanija omogućila radikalno povećanje produktivnosti i unapređenje konkurentnosti. Ne manje značajna uloga pripašće investicijama u nove tehnologije, istraživanja i ljudski kapital, a u „lokalizovanim“ razmerama predmet sajamskog interesovanja biće i digitalizacija energetskog sektora, razvoj transportnih mreža, otvaranje logističkih centara i uvođenje intermodalnog transporta, što se smatra veoma bitnim faktorom ekonomskog i socijalnog razvoja celokupne regije.

Na fonu svih relevantnih tehničkih i tehnoloških sektora, pre svega u oblasti industrijskih tehnologija – elektroenergetike, elektronike, telekomunikacija, procesne tehnike, saobraćaja, klimatizacije, logistike, materijala, opremu za profesionalne i naučne svrhe – i fokusom na inovacijama i novim tehnologijama, u najširem smislu tih reči i u svim sektorima, Sajam tehnike želi da trajno naglasi snagu inovativnosti, kao sistema i merila vrednosti i kao osnovne pretpostavke da tehnika i tehnologija budu, baš kao i dosad, pokretačka snaga civilizacije.

Aleksandar Dakić
Follow me