Postoji više načina da električno povežemo tačku koja se kreće sa fiksnom tačkom. Člankasti kablovski nosač, kabl šlep ili zmija su nazivi za sistem koji je u industriji najzastupljenji. Možemo ih sresti na paletizacionim sistemima, obradnim centrima, mašinama za pranje automobila, robotskim sistemima..

Kablovi koji se koriste u ovakvim sistemima imaju svoj radni vek i prvi znak da nešto nije u redu jeste da signal kroz kabl povremeno počne da se gubi. U ovakvim slučajevima potrebno je hitno pronaći odgovarajuću zamenu.

Kako izabrati pravi kabl?

Kablovi koji se koriste u ovakvim slučajevima moraju da budu fleksibilni i to klase 6.

Kod definisanja kabla, potrebne je da znamo sledeće:

  • Radijus savijanja kablovskog nosača
  • Dužinu kablovskog nosača
  • Radne uslove.

Radijus savijanja kabla koji montiramo u člankasti kablovski nosač mora biti manji od radijusa savijanja nosača u suprotnom kabl će biti previše opterećen pa će radni vek biti značajno umanjen.

Dužina člankastog kablovskog nosača je veoma bitna jer se kod većih dužina od 10m javljaju sile koje mogu da poremete kablovsku strukturu. U ovakvim slučajevima nije moguće koristiti kablove sa PVC izolacijom već sa PUR/TPE izolacijom.

Pod radnim uslovima se podrazumeva postojanost na temperaturu, atmosverske padavine, UV zračenje, ulja i maziva.

Lappkabel u ponudi ima široku ponudu kablova za pokretne aplikacije „FD“ koji mogu da se koriste u svim uslovima za sledeće namene:

  • Napajanje
  • Signal
  • Servo pogoni
  • Komunikacija (asi, profibas, can bas, profinet, eternet, optika…)

Dugogodišnja saradnja sa renomiranim italijanskim proizvođačem „Brevetti Stendalto“ rezultirala je ponudom člankastih kablovskih nosača od standardnih do rotacionih serija koje se koriste u robotskim sistemima.

Ukoliko imate potrebu za kompletnim rešenjem u mogućnosti smo da ponudimo kompletan sistem – člankasti kablovski nosač sa već ugrađenim kablovima, konektorima, zaštitnim crevima…

Za sva pitanja se možete obratiti našoj tehničkoj podršci.


Partner kompanije LAPP za Srbiju:
VESIMPEX d.o.o.
Patrijarha Dimitrija 24
(011) 404 9070
(063) 33 90 90
info@vesimpex.rs
www.vesimpex.rs

Aleksandar Dakić
Follow me