Najbolji rezultati merenja se postižu kada je kondicioner signala postavljen u neposrednoj blizini davača – senzora. U industrijskom ambijentu ovo najčešće nije moguće zbog teških uslova, ali sada Electronic Design ima u ponudi kondicionere i transmitere signala sa IP65 specifikacijom, koji mogu da se postave u okruženje sa teškim uslovima, direktno na mestu merenja.

IP65 podrazumeva potpunu zaštitu od mlaza vode iz bilo kog pravca, direktno u kućište uređaja i potpunu zaštitu od čestica, bez obzira na njihovu veličinu. Uz temperaturni opseg naših uređaja od -40°C do +85°C, IP65 zaštita ih čini idealnim za rad u spoljnom okruženju bez ikakve dodatne zaštite. Zahvaljujući metalnoj kutiji, ovi kondicioneri imaju otpornost na magnetne (EMI) i radio smetnje (RFI), i mogu se koristiti u uslovima povišenih vibracija i u ambijentu sa agresivnim hemijskim jedinjenjima.

Primena:

 • Merenje u teškim ambijentalnim uslovima
 • Merenje u uslovima hemijskih isparenja
 • Elektro privreda: elektrane, trafo stanice
 • Merenje u meteorologiji na otvorenom
 • Vojne primene, itd.

Atributi:

 • IP65 zaštita od spoljnih uticaja
 • Trostruka i četvorostruka izolacija do 1500 V
 • Radna temperatura od -40°C do +85°C
 • Greška ±0,03%; Linearnost 0,01%
 • Zaštita ulaza, minimum 250 V

U ponudi su tri familije: CA kondicioneri, CB transmiteri i CD digitalni kondicioneri sa serijskim interfejsom (RS-485) i Modbus protokolom.

Ove tri familije imaju sledeće tipove:

 • Sa jednosmernim naponskim ulazima (mV, V, kV)
 • Sa jednosmernim strujnim ulazima (mA, A)
 • RMS-DC, efektivne vrednosti napona do 500 V i struje do 10 A
 • RTD, za temperaturne senzore Pt100 do Pt1000
 • Merenje otpornosti, potenciometar 100Ω do 10 kΩ
 • Za merenje sa termopara J, K, T, E, R, S, B i N
 • Za merne mostove od 100Ω do 2 kΩ sa eksitacijom (osim CB)
 • Sa strujnom petljom za napajanje transmitera u polju (osim CB)

Prilikom narudžbine na izabrani tip treba dodati sufiks IP65.Garantni rok je 7 godina, servisni rok je 10 godina.

Kompletna specifikacija je na sajtu: www.ed.rs

Electronic Design d.o.o. Makenzijeva b.b.- Pejton, Beograd Tel.: 011-30 850 30; 011-2 450 480, email: ed@ed.rs

Aleksandar Dakić
Follow me