Krajem prošle godine kompanija SIEMENS je na tržište izbacila novu verziju LOGO!-a koja je donela značajna unapređenja u odnosu na prethodnu generaciju ovih uređaja.

Na nivou hardvera, novi LOGO! 0BA6 je dobio mogućnost povezivanja sa eksternim LOGO! TD tekst displejem, koji na sebi ima šest kontrolnih tastera i 4 dodatna funkcijska tastera. Uz ovaj novi eksterni displej značajno je olakšano rukovanje od strane samog operatera na procesu. Osvetljavanje displeja i na samom LOGO!-u i na LOGO! TD je potpuno programabilno.

Performanse procesora koji se nalazi u novom LOGO!-u su takođe značajno poboljšane, poboljšan je i firmware kao i količina dostupne programske memorije na samom procesorskom modulu, tako da je sada moguće koristiti i do 200 funkcijskih blokova (do sada je bilo 130) u okviru jednog programa napisanog u FBD-u.

Na polju softvera novi LOGO! je takođe doneo izvesne promene. Uz najnoviju verziju softvera LOGO! Soft Comfort V6.0 možete u svom programu koristiti najraznovrsniji spektar naredbi. Različite vrste analognih naredbi i naredbi za realizaciju logičkih funkcija, PI regulator, kao i različite vrste jednobitnih, tajmerskih, brojačkih i specijalnih naredbi, deo su repertoara naredbi koji nudi LOGO! 0BA6. Između ostalih kod novog LOGO!-a možete koristiti i naredbe za realizaciju matematičkih operacija ili naredbu za impulsno širinsku modulaciju (PWM). Izuzetno korisna opcija „Reference“ pomoću koje se određeni parametri jedne naredbe (npr: On i Off prag kod određenih analognih naredbi, zadata vrednost brojanja kod brojačkih naredbi itd) mogu menjati u skladu sa promenama veličine neke druge naredbe, sada je dostupna još većem broju naredbi.

Osim ovih mogućnosti koje smo nabrojali novi softver LOGO! Soft Comfort V6.0 zajedno sa LOGO! 0BA6 modulom obezbeđuje i mogućnost brisanja pasworda i programa iz samog softvera, bolju jezičku podršku, grafički prikaz rada PI kontrolera, modemsku komunikaciju između računara i LOGO!-a, vezu između računara i LOGO!-a pomoću USB-a, kao i nove memorijske i baterijske kartice. Sve u svemu, ako uzmemo u obzir sve parametre, a pre svega cenu i ono što uokviru nje dobijete kupovinom LOGO!-a zaista se može bez preterivanja reći da novi LOGO! 0BA6 predstavlja idealno rešenje za male upravljačke aplikacije!

Digitalni ulazi:      24

 • Œ 24 naponska ulaza: 12V DC, 24 V DC, 115-240 V AC/DC, 24V AC
 •  8 ulaza na osnovnom modulu
 • Ž Brzi brojački ulazi do 5 kHz

Digitalni izlazi:      16    

 • Relejni izlazi  10A
 • Naponski izlazi 24 V / 0.3A

Analogni ulazi:       8

 • 0 … 10V
 • 0/4 … 20mA
 • Pt 100 (-50 °C do +200 °C)

Analogni izlazi:       2

 • 0 … 10 V DC
 • 0/4…20mA

Text display:

 • ŒLOGO! TD
 • 128/64 pixela
 • 4 linije teksta
 • 12 (24) karaktera po liniji  (tiker)
 • grafički prikaz pomoću bar grafova

Komunikacije:

 • Œ AS-i,
 •  EIB/KNX,
 • Ž GSM (INSYS),
 • analogni  modem

Programiranje:

 • LADDER,
 • FDB

Softverske opcije:

 • Simulator,
 • Online nadzor,
 • Remote upload i download programa

Napajanje:

 • 12V DC, 24 V AC/DC,
 • 115…240 V AC/DC

Više informacija: Siemens d.o.o., Omladinskih brigada 21, 11070 Beograd, Srbija, +381 11 20 96 305, http://www.siemens.rs

Aleksandar Dakić
Follow me