Mikro Kontrol vam nudi moderan način održavanja postrojenja, zasnovan na IoT tehnologiji.

Prednosti sistema

  • Pomoću IoT tehnologije, sistem omogućava kontinuirano praćenje temperature svake komponente u ormanu
  • Analiza stanja ormana u realnom vremenu bez angažovanja ljudskih resursa
  • Značajno smanjenje rizika od nepredviđenog zastoja u radu sistema
  • Sprečavanje izbijanja požara
  • Precizna vizualizacija temperature na panelu bez otvaranja vrata
  • Automatsko prikupljanje i analiza podataka o promenama temperature omogućava automatsku identifikaciju eventualnog prekida rada uređaja
  • Automatsko proračunavanje optimalnog praga, u zavisnosti od okruženja i temperature merenja

Konfiguracija sistema


Više informacija: MIKRO KONTROL, Vase Pelagića 30, Beograd, Tel: +38111 3699 080, prodaja@mikrokontrol.rs, www.mikrokontrol.rs

Aleksandar Dakić
Follow me