Sigurnosni radarski senzor PSENradar, u kombinaciji sa malim konfigurabilnim kontrolerom PNOZmulti 2, nudi Vam sigurno, potpuno rešenje za nadzor zaštićene zone – uključujući i mogućnost ocenjivanja o usklađenosti postrojenja ili mašine.

Sigurnosni radarski senzori PSENradar koriste se tamo gde optoelektronički senzori dosežu svoje granice (to se, pre svega, odnosi na gruba okruženja).

PSENradar Vam omogućava siguran nadzor i pri najtežim uslovima eksplatacije Ovo je moguće zahvaljujući radarskoj tehnologiji FMCW (frequency modulated continuous wave) koja osigurava visoku dostupnost čak i tamo gde postoje različiti spoljni uticaji koji utiču na proizvodni proces.

Prednosti sigurnosnog radarskog senzora PSENradar:

  • Neosetljiv na prašinu, prljavštinu, kišu, svetlost, varnice, paru i vibracije
  • Visoki nivo Cat. 3 / PL d omogućava zaštitu aplikacija koje se izvode uz pomoć robota
  • Visoka fleksibilnost zahvaljujući optimizovanom poravnanju senzora i individualnoj konfiguraciji zaštitne zone
  • Bezbedno kompletno rešenje sa malim kontrolerom PNOZmulti 2; otvoreno za aplikacije za naknadnu ugradnju zahvaljujući dodatnim interfejsima
  • Zaštita od zadnjeg pristupa kako bi se sprečilo ponovno pokretanje mašine kada postoji prisustvo ljudi u opasnoj zoni

Više informacija: UMBRAmatik d.o.o., Sanska 26, 11000 Beograd, Srbija, Tel./fax: +381 11 39 86 222, +381 11 39 86 888, e-mail: zarko.zekovic@umbra.rs http://www.umbra.rs.

 

 

Aleksandar Dakić
Follow me