NORD modular system za sva pogonska rešenja – individualno konfigurabilan pogonski sistem u skladu sa specifičnim zahtevima korisnika

NORD modular system kompanije NORD DRIVESISTEMS, dobavljača kompletne usluge u tehnologiji pogona, je način kojim ona nudi širok portfolio pogonskih komponenti koje se mogu pojedinačno kombinovati. Kompanija stavlja poseban naglasak na energetsku efikasnost, smanjenje verzije i ukupne troškove vlasništva (TCO).

NORD DRIVESISTEMS snabdeva svoje klijente iz više od 100 različitih industrija optimalno usklađenim pogonskim sistemima koji su precizno prilagođeni njihovim individualnim zahtevima. Kompanija je jedan od vodećih međunarodnih dobavljača kompletnih usluga pogonskih sistema i razvija i proizvodi reduktore, motore i pogonsku elektroniku. Portfolio uključuje prenosnike za obrtne momente od 10 Nm do više od 282 kNm, elektromotore za opsege snage od 0,12 do 1.000 kW i frekventne pretvarače do 160 kW.

Prilagodljiv svakoj aplikaciji
NORD modular system – pogonski sistemi se mogu kombinovati pojedinačno za skoro svaku primenu – ovo garantuje rešenja koja su savršeno prilagođena zahtevima kupaca. Kompetentni NORD konsultanti razvijaju prilagođene koncepte koji se mogu optimizovati u pogledu energetske efikasnosti, smanjenja potrebne verzije i ukupnih troškova vlasništva (TCO). Korisnici takođe mogu da konfigurišu svoje komponente pogona na mreži, koristeći konfigurator proizvoda.

NORD-ovu proizvodnju karakteriše visok stepen vertikalne integracije: Sve komponente koje određuju kvalitet se proizvode u NORD-u i proizvode u našim sopstvenim fabrikama. Međunarodni proizvodni kapaciteti i mreža lokalnih podružnica u 36 zemalja obezbeđuju pouzdano snabdevanje u kratkom roku širom sveta servisnom podrškom i rezervnim delovima.

NORD modular system familijaran sa industrijom
NORD isporučuje efikasna pogonska rešenja za više od 100 industrija i veoma je upoznat sa njihovim specifičnim zahtevima. Za intralogistiku i skladištenje, na primer, „specijalista za pogone“ je upravo definisao optimizovana rešenja za ovu specifičnu granu. Ove varijante rešenja se nazivaju LogiDrive i – u zavisnosti od zahtevane aplikacije – nude se u osnovnoj i naprednoj verziji.

Patentirani DuoDrive motor sa reduktorom se preporučuje za primenu u industriji hrane ili pića, kao i u farmaceutskom sektoru. Efikasan IE5+ sinhroni motor, koji je na vrhu najviše definisane klase efikasnosti IE5, integrisan je u jednostepeni spiralni zupčanik – koji ne samo da omogućava kompaktan prostor za instalaciju, već i obezbeđuje visoku efikasnost sistema.


Više informacija: ELEKTRO MOTORNI POGONI doo
Vladimira Popovića 38-40, 11070 Novi Beograd, Srbija +381 11 63 00 327 e-mail: office@empbeograd.co.rs www.empbeograd.co.rs

Aleksandar Dakić
Follow me

← Previous post

Next post →