Karakterizacija

Electronic Design objavljuje A7, prvi, domaći, svetski najmanji, kompletan, Industrijski PC (IPC) dizajniran za montažu na DIN šinu. Malo veći od automa-tskog osigurača, A7 je kompaktan, kompjuter, bez rotacionih komponenata, sa “vertikalnom orijentacijom“ i snažnim INTEL-ovim ATOM procesorima od 1.1 i 1.6 GHz koje karakteriše mala disipacije i potrošnja.

Atributi

A7 može da se konfiguriše u potpunosti prema  potrebama korisnika. On ima sve primarne interfejse: VGA, LAN, USB, RS-232 i RS-485 (Modbus). Ako su za-htevani Wi-Fi, GPRS, Bluetooth, Audio ili neki drugi interfejsi to mogu rešiti USB adapteri od kojih su mnogi minijaturnih dimenzija. Sa svojim analognim i digitalnim IN/OUT modulima A7 komunicira preko “BUS konektora“ na DIN šini.

Primena

IPC A7 može da kapitalizuje vašu informatičku infrastrukturu i da na ekonomičan način poveća produktivnost i performanse svakog profesionalnog, industrijskog, vojnog ili laboratorijskog okruženja. Baziran na kompatibilnosti sa otvorenim PC standardom, A7 omogućava laku integraciju sa hardverskim i softverskim kompo-nentama u već postojeću mrežu, koristeći zajednički operativni sistem, komuni-kacione protokole, metode priključivanja i već formirana znanja korisnika u primeni PC sistema.

Uzorci A7 su raspoloživi odmah. Početna proizvodnja je planirana za septembar kada se oćekuje i proizvodnja analognih i digitalnih IN/OUT modula

Performanse

CPU Intel® Atom

 • Z510: 1.1GHz ili
 • Z530: 1.6GHz Hyper Thread

Chip-set

 • Intel® Sys. Controller Hub US15W

Memorija

 • A7-510:  512 MB, 400 MHz DDR2
 • A7-530:  1 GB, 533 MHz  DDR2

Flash Disk

 • A7-510:  2 GB SSD IDE
 • A7-530:  4 GB SSD IDE

Opcioni SSD

 • 40 GB SATA
 • 80 GB SATA

Video

 • VGA (1600×1200)

Interfejsi

 • 5x High-Speed USB 2.0
 • Ethernet 10/100/1000 Mbit LAN
 • 1 x microSD Card Slot  (ugrađen)
 • 1 x RS-232 full
 • 2 x RS-232 isolated
 • 1 x RS-485 isolated
 • 1 x RS-485 ModBus na bus konektoru DIN šini

Wachdog

 • 0.1s do 100 minuta

Standard

 • Nano COM Express

Operativni sistemi

 • Windows XP, Win7, WinCE 6.0, Linux, XP Embedded, VxWorks…

Softver

 • Bilo koji PC kompatibilan softver, CoDeSys, LabWieW, CVI…

Napajanje i

 • 12V DC,  4,5 do 6W, max. 6,9W

Temperaturski opseg

 • -20°C do 60°C

Kutija

 • Metal-plastika, DIN montaža
 • Dimenzije: 100 x 120 x 25 mm

Ostali detalji

 • Garantni rok: 18 meseci
 • Servisni rok: 4 godine
 • Korisničko upustvo je na srpskom jeziku.

Više informacija: Electronic Design, Makenzijeva b.b.-Pejton, 11000 Beograd, Srbija, Tel:  011/ 308-50-30, Fax: 011/ 308-50-31, http://www.ed.rs

Aleksandar D.
Follow me