Izuzetne performanse
Sa FX5U kompaktnim PLC-om, kao pripadnikom IQ-F serije, Mitshubishi Electric je načinio dosada najbolje prodavani PLC na svetu još boljim. Od kada je pre 30 godina lansirana originalna FX serija, do danas je prodato preko 13 miliona ovih uređaja.

main-web
FX, prvi kompaktni PLC kontroler na evropskom tržištu zamenio je diskretnu relejnu logiku savremenim PLC-om i u manjim, jeftinijim aplikacijama.

Svaka FX generacija je postavljala nove standarde, i to ne samo u klasi kompaktnih kontrolera. Neprekidne inovacije i poboljšanja su preuzimane sa kompaktnih kontrolera više klase, pružajući performanse koje su prethodno bile eksluzivno u domenu većih upravljačkih sistema.

Sada, sa predstavljanjem FX5U serije, Mitshubishi Electric je ovim kompaktnim kontrolerima udahnuo ogroman skok u performansama, fokusirajući se na procesorsku snagu, proširenja, ugrađenu funkcionalnost i funkcije za pozicioniranje i kretanje. U isto vreme, lakše programiranje i jednostavnije održavanje u velikoj meri smanjuju troškove eksploatacije.

Untitled-1

Vrhunski kompaktni PLC
FX5U je novim dodatnim mogućnostima ponovo postavio benčmark standarde u klasi kompaktnih PLC-ova. On sada omogućava korisnicima da razviju kompleksnije i sofisticiranije automatizacione sisteme koji mogu da se implementiraju u aplikacijama visokih performansi, bez potrebe za migracijom na veće i skuplje PLC familije. Istovremeno, programiranje se vrši istim GX Works softverom koji se koristi i za ostale Mitshubishi Electric kontrolere.

Dostupna kontrola visokih performansi
Svojom kompaktnom dimenzijom i neprevaziđenim odnosom cene i performansi, FX5U PLC-ovi nude mogućnost upotrebe u mnogim aplikacijama upravljanja mašinama i drugim automatizacionim zadacima, pružajući korisnicima funkcionalnost i fleksibilnost kojom mogu lako da realizuju svoje nove ideje i povećaju performanse postojećih sistema.

Untitled-1

Funkcije i dobiti:

 • Ulazi i izlazi velikih brzina: Ugrađenim multi-speedom, interaptima za pozicioniranje i simultanim startom, korisnici mogu dostići visoke brzine prilikom operacija preciznog pozicioniranja uz veoma nisku cenu FX5U uređaja. Dalje, interapti sa brojača i senzora omogućuju brzo i precizno pozicioniranje nezavisno od brzine skeniranja ulaza PLC-a.
 • Analogni i PID: Sa dva analogna ulaza i jednim analognim izlazom kao standarnom opcijom, i sa poboljšanim PID performansama, korisnici imaju mogućnost da uz niske troškove implementiraju sofisticirane funkcije bez dodatnog hardvera.
 • Poboljšane opcije povezivanja: FX5U se jednostavno povezuje na širok spektar automatizacione opreme, uključujući Mitsubishi Electric servoe i invertere, Cognex vision sisteme i merače energije, uz lako izvođenje ožičenja i bez dodatnog programiranja.
 • Ugrađen Ethernet: Standarno ugrađena Ethernet komunikacija pruža mogućnost korisniku da ostvari Ethernet komunikaciju sa drugim Ethernet uređajima u pogonu, uz mogućnost pregleda podataka putem interneta plus korišćenje SNTP funkcije.
 • Kontrola pozicioniranja: FX5U u sebi sadrži Simple Motion Unit koji omogućava sofisticiranu kontrolu kretanja u do 4 ose. Funkcije uključuju kružnu interpolaciju, kontrolu pozicije, kontrolu sinhronizacije, enkodersko praćenje i elektronsku CAM regulaciju.
 • Napredna sinhrono upravljanje: Softversko sinhrono upravljanje može se koristiti kao alternativa mehaničkom upravljanju zupčanika, vratila, prenosa i dizalica. CAM regulacija je čak još pojednostavljena CAM auto-generisanjem. Sinhrona kontrola se može jednostavno izvoditi (start/stop) za svaku osu pojedinačno, i to tako da unutar istog programa budu i sinhrona i poziciona kontrola po svakoj osi.
 • CAM auto-generisanje: CAM podaci za rotacioni kater se mogu generisati automatski unošenjem bitnih parametara: dužine ploče koja se obrađuje,dimenzije sekača, itd. Sve servo ose se mogu sinhronizovati uz plug&play kroz SSCNETIII/H.
 • Detekcija oznaka: Trenutna pozicija servo motora se može odrediti uz pomoć oznake koja je odštampana na pokretnom filmu. Kompenzacija pozicije ose sekača, bazirana na toj oznaci, omogućava zadržavanje konstante pozicije sečenja.
 • Jednostavno rešavanje problema: FX5 ima mnoštvo ugrađenih funkcija za rešavanje problema, kao što su ubrzavanje podešavanja sistema, povećanje vremena kada je sistem funkcionalan ili smanjivanje vremena potrebnog za održavanje. Dibager funkcija je takođe implementirana kao i  poboljšane dijagnostičke funkcije. Jednostavnost održavanja je postignuta kroz poboljšanu dijagnostiku koja sadrži: istoriju grešaka, monitor hardvera, SD karticu za funkcije logovanja i trejsovanja, automatsko prepoznavanje sistema i više funkcija za dibagovanje programa.
 • Bezbednonosne funkcije: Da bi se zaštitila intelektualna svojina programera FX5U dolazi sa nekoliko bezbedonosnih funkcija kao što su privilegije za pristup programu i zaštita kopiranja programa ns SD kartici lozinkom.
 • Kompatibilnost sa prethodim serijama: Ponovno korišćenje FX3 modula uz pomoć modula za konverziju magistrale i lako prebacivanje programa za FX3 na FX5U obezbeđuju kompatibilnost sa prethodnim serijama PLC-ova.

Untitled-1


Više informacija: INEA SR d.o.o., Ul. Karadjordjeva 12/217, 11300 Smederevo, Republika Srbija, Telefon: + 381 64 68 55 187 ili +381 64 190 83 57, http://www.inea.rs

Follow me