Mersen (Euronext FR0000039620 – MRN) je globalni ekspert u zaštiti struje i kontroli sistema električne struje. Mersen dizajnira i plasira na tržištu ponudu sveobuhvatne zaštite za selektivne primene struje u zgradama, industriji i energetici.

Mersen lansira najnoviji Modulostar® osigurač-prekidač za primenu kod cilindričnih osigurača struje niskog napona. Emmanuelle Delcambre, IEC direktor proizvodnje niske voltaže uvodi nas u ključne osobine i koristi od proizvoda.

Modulostar® je jednostavan. Jednostavan zato što je modularan. Modeli su dostupni od 1-4 pola za cilindrične osigurače sa 690 VAC/DC nominalne voltaže kao i za IEC i za neke delove broji do 1000 VAC/DC kao i za IEC i UL. Jednostavan zato što Modulostar® lako škljocne na DIN spojnici kad se blago gurne. Jednostavan zato što je zamena osigurača lakša zahvaljujući šireg ugla otvora na nosaču osigurača, najširi ugao otvaranja ikada viđen na tržištu. Pristup osiguraču je sada brz.

Jednostavno iskakanje osigurača se razmatra za modele. Indikator je lociran na prednjoj strani nosača osigurača. Dva LED ispunjavaju ovu funkciju za naizmeničnu i direktnu struju. Jednostavan zato što novi držač osigurača može da bude direktno zatvoren lokotom kroz priručnu očicu kada je nosač osigurača u otvorenoj poziciji.

Modulostar® je kompaktan. Novi držač osigurača koji štedi prostor je skoro 10mm kraći od prethodne linije. Novi dizajn je u modernim i čvrstim linijama kompaktnijeg oblika. Kompaktnost povećava energetsku efikasnost, a sa ovim novim dizajnom Modulostar® osobine smanjuju gubitak struje.

Modulostar® je robustan. Ukalupljeno plastično kućište držača je robusno i dovoljno rigidno za primenu u većini zahtevnih sredina kao što je prerađivačka industrija i transport. Osobine ovog novog držača osigurača je od plastičnih materijala visokog-ranga. Klasifikovani su kao UL V0 do V2, i R22HL2, u saglasnosti sa novim EN45545 propisom za železnički transport. Držač osigurača može brzo da se otvara i zatvara sa jasnim zvukom za potvrdu. Novi Modulostar® podnosi visok obrtni momenat za kablove. 2N.m je preporučeni obrtni momenat ali je proizvod testiran do vrednosti 50% veće – 3N.m). Otključavanje držača sa DIN spojnice posle montiranja je veoma lako, jednostavno primenite šrafciger da pokrenete ključ spojnice izgrađen na uklopljenom plastičnom omotaču.’

Jednostavnost

 • držač osigurača modularnog dizajna
 • za cilindrične osigurače do 1000VAC/DC
 • lak i brz pristup osiguraču usled širokog ugla otvaranja nosača
 • direktno zatvaranje lokotom

Kompaktnost

 • 10mm kraći od prethodne linije
 • kompaktni oblik
 • manji gubitak struje

Robusnost

 • plastično kućište dovoljno rigidno za primenu u većini zahtevnih sredina (procesna industrija, transport)
 • plastični materijali visokog-ranga u saglasnosti sa novim EN45545 propisom za železnički transport
 • visok obrtni momenat za kablove
 • lakše otključavanje držača sa DIN šine

O Mersen-u
Globalni ekspert specijalizovan u oblasti električne struje i materijala baziranih na grafitu, Mersen dizajnira inovativna rešenja kao rešenje za posebne potrebe klijenata kako bi omogućio i optimizovao njihove proizvodne procese u sektorima kao što su energija, transport, elektronika, hemija, farmacija, i prerađivačka industrija.

Mersen radi sa kupcima na integraciji svojih proizvoda za električnu struju u skladu sa potrebama kupca kako bi ih napravio bezbednijim i pouzdanijim.

Zaštita i kontrola struje

 • Zaštita od prekomerne struje
 • IEC osigurači i prenos osigurača
 • UL/CSA osigurači i prenos osigurača
 • Zaštita od prenapona
 • Bljesak i zaštita od impulsa struje
 • Kontrola
 • Prekidači niske voltaže
 • Prekidači osigurača
 • Brojila

Rešenja za upravljanje strujom

 • Osigurači velike brzine
 • Hlađenje
 • Sabirnice

Više informacija: „EL-CO“ d.o.o., Trg Oslobođenja 8, 21400 Bačka Palanka / Serbia, Tel.. +381 21 751 174, Fax. .+381 21 6044 218, e-mail: el-co@mts.rs, www.el-co.rs

Aleksandar D.
Follow me