Međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća (UFI), najznačajniji regionalni razvojno-tehnološki događaj, koji ove godine beleži čak 63. svoje izdanje, potrudiće se da dokaže da je najpouzdaniji mogući promotor, moderator i integrator međunarodne privredne saradnje na polju tehnike, tehničko-tehnoloških dostignuća i inovacija.

Od 21. do 24. maja 2019. godine, i pod sloganom „Vreme je za nove tehnologije“, priliku da se na ovom elitnom mestu i u elitnom društvu predstavi svetu iskoristiće više od 600 izlagača, od proizvodnih ili projektantskih kompanija, preko naučno-istraživačkih i obrazovnih institucija, pa do start-up projekata i inovativnih pojedinaca.

image description

O međunarodnom značaju manifestacije govori i činjenica da je po pravilu gotovo polovina izlagača iz inostranstva, iz tridesetak zemalja sa gotovo svih kontinenata, da privuče tridesetak hiljada posetilaca, među kojima prednjače oni iz kategorije poslovnih, uključujući i veliki broj inostranih. (Upravo za poslovne posetioce predviđena je i jedna nova pogodnost – poslovna propusnica i pristup „business loungu“ na galeriji hale 1). Sigurne su nacionalne izložbe i organizovani grupni nastupi izlagača iz Češke, Austrije, Slovačke, Slovenije, Turske. Ove godine primetna je i veća zainteresovanost firmi iz Kine za predstavljanje opreme i mašina na sajmu. To je ujedno i objašnjenje i motiv za, iz godine u godinu, sve veći broj velikih „milionskih“ poslova, od kojih se neki realizuju sve češće čak i javno i direktno, na štandovima izlagača.

Akcenat je i ovog puta na globalnom tehnološkom trendu, promociji Industrije 4.0 kroz digitalne tehnologije, kompletnu digitalizaciju svih proizvodnih procesa i poslovno umrežavanje, ali i programe urbane proizvodnje i tehnologija koje omogućuju povratak fabrika u gradove u skladu sa najsavremenijim ekološkim standardima.

Povezivanje izložbi alata, procesne tehnike, robota, softvera i komunikacionih linija, neophodnih u proizvodnim procesima svojstvenim Industriji 4.0 i industrijskoj automatizaciji uopšte, biće osnova koncepta promovisanja posredstvom eksponata, projekata i čitavih procesnih linija iz kompleksnih sektora elektroenergetike i termotehnike, telekomunikacija, merenja i izvora napajanja, instalacija, rasvete za poslovne i stambene prostore, potom energetske, industrijske i kućne elektronike, KGH, metalurgije i livarstva, transporta i logistike.

I naučno-istraživački rad, jedna od osnovnih linija promocije tehničko-tehnoloških dostignuća i inovacija, biće u centru interesovanja i organizatora i izlagača i posetilaca. Tako su već u predsajamskom periodu Beogradski sajam i Tehnološko-metalurški fakultet najavili projekat u vezi sa tretmanom voda (oprema i nove tehnologije u oblasti pripreme pijaće i industrijskih voda, oprema, proizvodi i postupci za prečišćavanje otpadnih voda, sve u realizaciji domaćih proizvođača i ponuđača); na sajmu će biti predstavljeno šest finalista nacionalnog takmičenja za „Najbolju tehnološku inovacijuu Srbiji 2018. godine; Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja tradicionalno će promovisati naučno-istraživačke organizacije i tehnološku parkove itd.

Sve su to razlozi da se unapred utvrdi da bi svako odsustvovanje sa 63. Sajma tehnike i tehničkih dostignuća bio ozbiljan propust za svakog ko u današnjoj tehničkoj civilizaciji drži do sebe.

Aleksandar Dakić
Follow me