A sada neočekivani OP-Z MIDI demo…
… mi smo inženjerski časopis, pa smo želeli da napravimo mali crossover projekat da završimo ovu recenziju. Uzeli smo jedan od naših omiljenih mikrokontrolera – ATMEL ATSAME51J19 baziran na SAME51 i počeli smo da radimo!

OP-Z MIDI two

Želeli smo da OP-Z-u dodamo mali OLED ekran i da ga koristimo za prikaz trenutnog otkucaja unutar track-a. Odlučili smo da koristimo MIDI protokol za ovo, jer nam je dao potrebne podatke iz sekvencera.

OP-Z MIDI tree

Koristeći USB-MIDI biblioteku na početku hvatamo signale start, stop i clock. Po standardnoj implementaciji MIDI, OP-Z šalje 24 clock impulsa po četvrtini. To znači da da bismo dobili tačnu sinhronizaciju otkucaja, samo treba da izbrojimo te impulse.

OP-Z MIDI four

Nažalost, postoji mali problem što su impulsi „udaljeni“ 20 ms. Jezgro MCU-a apsolutno mora biti spremno da primi impuls, a ako to ne učini – sve postaje nesinhronizovano. Uz određenu optimizaciju, M4 jezgro nije imalo problema sa održavanjem takta – i ostao nam je prilično sladak mali projekat za koji smatramo da pokazuje koliko je moguće interesantnog postići samo korišćenjem MIDI podataka.

GitHub Project Code

 

#include <MIDI.h>
#include <SPI.h>
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SH110X.h>

 #define BUTTON_A 9
 #define BUTTON_B 6
 #define BUTTON_C 5


using namespace midi;
MIDI_CREATE_DEFAULT_INSTANCE();

Adafruit_SH1107 display = Adafruit_SH1107(64, 128, &Wire);


int sync = 0;
int counter = 0;

int modeSel = 0;

bool enabler = false;

void setup()
{
  MIDI.begin(MIDI_CHANNEL_OMNI); // Listen to all incoming messages

  delay(250); // wait for the OLED to power up
  display.begin(0x3C, true); // Address 0x3C default
  display.setRotation(1);

  
  display.clearDisplay();


  pinMode(BUTTON_A, INPUT_PULLUP);
  pinMode(BUTTON_B, INPUT_PULLUP);
  pinMode(BUTTON_C, INPUT_PULLUP);

}

void loop()
{

  digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);

 if(!digitalRead(BUTTON_A)) modeSel = 0;
 if(!digitalRead(BUTTON_B)) modeSel = 1;
 if(!digitalRead(BUTTON_C)) modeSel = 2;
  

  if(MIDI.read()){
      switch(MIDI.getType()){   // Get the type of the message we caught

      case Start:

      enabler = true;

      sync = 0;
      counter = 0;
      break;

      case Stop:

      enabler = false;

      display.clearDisplay();
      display.display();

      sync = 0;
      counter = 0;

      break;
      
      case Clock:
      if (enabler == true){
      
      if (sync == 0){

      switch (counter){

       case 0:
       display.clearDisplay();
       
       display.setTextSize(4,8);
       display.setTextColor(SH110X_WHITE);
       display.setCursor(0,0);

       switch(modeSel){
        case 0:
        display.print("One");
        break;
        case 1:
        display.print("Je'n");
        break;
        case 2:
        display.print("Ja--");
        break;
       }
       

       display.display();
       counter++;
       break;

       case 1:
       display.clearDisplay();


       display.setTextSize(4,8);
       display.setTextColor(SH110X_WHITE);
       display.setCursor(0,0);

       switch(modeSel){
        case 0:
        display.print("Two");
        break;
        case 1:
        display.print("Dva");
        break;
        case 2:
        display.print("--pa");
        break;
       }
       display.display();
       counter++;
       break;

       case 2:
       display.clearDisplay();

       display.setTextSize(4,8);
       display.setTextColor(SH110X_WHITE);
       display.setCursor(0,0);

       switch(modeSel){
        case 0:
        display.print("Three");
        break;
        case 1:
        display.print("Tri");
        break;
        case 2:
        display.print("pa--");
        break;
       }
       display.display();
       counter++;
       break;

       case 3:
       display.clearDisplay();

       display.setTextSize(4,8);
       display.setTextColor(SH110X_WHITE);
       display.setCursor(0,0);

       switch(modeSel){
        case 0:
        display.print("Four");
        break;
        case 1:
        display.print("Cet");
        break;
        case 2:
        display.print("--pa");
        break;
       }
       display.display();
       counter = 0;
       break;
       
      }
      
      digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
      delay(10);        // Wait for a second
      digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
      sync = 24;
      }
      sync--;
      break;
      }

  }
  }
}

Više informacija o OP-Z: https://teenage.engineering

Distributer OP-Z u Srbiji: https://www.player.rs

Aleksandar Dakić
Follow me