Kao dobro osmišljena mehatronička kompletna rešenja koja se lako podešavaju, mogu značajno smanjiti vreme potrebno za projektovanje rešenja za manipulaciju i podići produktivnost na novi nivo.

Šta čini linearnog robota pametnim?
Linearni roboti za manipulaciju nisu novina. Oni su dobro poznati kao kartezijanski koordinatni roboti, portalni roboti, portalni sistemi ili linearni višeosni sistemi. Ono što je zaista novo je činjenica da ih više ne treba mukotrpno sastavljati i programirati od strane programera koristeći linearne ose, motore, kontrolere pogona i kontrolni sistem. Umesto toga, oni su dostupno kao „priključi i proizvodi rešenja“ spremna za instalaciju koji se lako može konfigurisati i pustiti u rad kao deo softverski vođenog, intuitivnog procesa – kao kod notebook računara koji je konfigurisan online i isporučen spreman za upotrebu.

Pet razloga zašto odabrati linernog robota

1. Brzi dizajn i konfiguracija proizvoda
Do sada, linearni roboti ili kartezijanski višeosni sistemi morali su da budu dizajnirani pojedinačno za određenu primenu – ovaj naporan zadatak često su obavljale same kompanije ili dobavljači trećih strana. Stvari se sada menjaju: sa inovativnim kompletom Smart Function Kit za višeosne sisteme iz Bosch Rexroth-a, korisnici mogu da dizajniraju unapred konfigurisane linearne robote online, spremne za upotrebu za kratko vreme.

2. Brzo puštanje u rad i grafičko programiranje
Sa konvencionalnim sistemima za puštanje u rad linearnog sistema, korisnici su često morali da mukotrpno kopiraju parametre za svaku osu iz kataloga, lista ili natpisnih pločica, ručno ih upisuju u pogon, referenciraju svaku osu i programiraju kontrolni sistem. Sa Bosch Rexroth-ovim kompletom Smart Function kit, čarobnjak intuitivno vodi korisnike kroz proces i smanjuje potrebno vreme do 80 procenata. Pogonski kontroleri se automatski podešavaju nakon povezivanja – čak i ose se mogu brzo referencirati zahvaljujući uputstvu koje pruža vizuelna povratna informacija.

3. Jednostavan proces praćenja i analize
Tokom rada, kontrolni ekran obezbeđuje transparentnost. Pregled procesa i trenutnih parametara procesa kao što su pozicija i brzina kretanja mogu se videti u bilo kom trenutku. Platforma ctrlX AUTOMATION obezbeđuje neophodnu infrastrukturu za softverska rešenja specifična za aplikaciju. Sa platformom, Bosch Rexroth prevazilazi tradicionalne granice koje razdvajaju kontrolu mašina, svet IT-a i Internet stvari.

4. Maksimalna ukupna efektivnost opreme (OEE)
Kao rezultat visoke transparentnosti procesa i mogućnosti kompresije većeg broja procesa u jednom sistemu, produktivnost je takođe veća nego kod prethodnih sistema sa više osa. Zajedno sa visokim stepenom automatizacije, brzom dijagnostikom kvarova i izdržljivošću mehatroničkih komponenti, moguć je novi nivo ukupne efikasnosti opreme (OEE).

5. Skalabilna i održiva rešenja
Veće kompanije sa međunarodnom proizvodnom mrežom zahtevaju visoko skalabilna rešenja koja se mogu neprimetno integrisati, klonirati i brzo prilagoditi. Ažuriranja softvera su takođe neophodna da bi se uvela funkcionalna proširenja ili nove sekvence procesa.

Novi pametni linearni roboti iz Bosch Rexroth-a su veoma povezivi, dostupni širom sveta i tako postavljaju novi standard za niz zadataka manipulacije: od preuzimanja i postavljanja, pozicioniranja i paletiranja do hranjenja, odvajanja i slaganja, pa čak i prove-re, sklapanja i zavrtanja.

Jednom kada su proizvedene, konfiguracije i sekvence procesa se mogu koristiti kao nacrti za uvođenje ili kao šabloni za brze modifikacije.


Više informacija:  Uno-Lux Processing d.o.o., Stevana Filipovića 1v
11250, Beograd – Železnik, Tel.:+381 11 42 00 040, +381 11 25 15 782, +381 11 25 11 587, https://www.ulp.rs/

Aleksandar Dakić
Follow me