Dossis dizajnira, konstruiše i proizvodi komponente, sisteme i postrojenja za sve aspekte transporta, doziranja i nanošenja tečnih i pastoznih medija. Nudimo individualna rešenja, orjentisana na kupca i integrisana u proizvodni proces.

  • Učinite procese podmazivanja efikasnijim, smanjite troškove proizvodnje i rizik od zastoja
  • Mazivo se može naneti u obliku tačke, linije ili rasprskivanja
  • Svrha podmazivanja je smanjenje trenja, prevencija buke, izdržljivost komponenti i opšti neometani rad proizvoda

LubriLine linija su proizvodi specijalno dizajnirani za doziranje maziva. Pumpa se diže i ispod se stavi bačva, na primer masti. Regulator pritiska eliminiše varijacije u istom i osigurava stalni radni pritisak dozirnim ventilima. Na dozirnim ventilima podešava se količina doziranja. Na taj način, doziranje se vrši brzo i veoma precizno.


Više informacija: DOSSIS DOZIRNA I MEŠAJUĆA TEHNIKA d.o.o. Ul. Smederevski put 6b, 11050 Beograd, Srbija T:+381 (0)69 44 24 204, M:info@dossis.rs, W: www.dossis.rs

Aleksandar Dakić
Follow me