Prateci svetski trend uvodjenja strategije energetske efikasnositi uopšte, a naročito u smislu smanjenja troškova električne energije, poboljšanja neprekidnosti i kvaliteta napajanja Schneider Electric je razvio  Power Logic sistem koji obezbeđuje: podatke o potrošnji električne energije, krivama opterećenja, smetnjama, harmonijskim izobličenjima u sistemu…

Upotreba Power Logic sistema omogućava kontrolno merenje potrošnje energije, upravljanje vršnim opterećenjem, praćenje faktora snage, nadgledanje drugih komunalnih  instalacija (voda, gas,..), nadzor električne instalacije u realnom vremenu…

Multimetri i analizatori mreže iz Power Logic serije PM9, PM700, PM800, CM3000, CM4000 imaju mnogobrojne primene u oblasti kontrole merenja i praćenja troškova, nadzora instalacija i analize kvaliteta napajanja. Power  Logic sistem omogućava kompletno upravljanje električnom energijom za:

 • Elektro uređaje i nezavisne izvore napajanja
 • Industrijske objekte (nafta i gas, hemijska, auto, farmaceutska, novinska      industrija, rudnici…)
 • Postrojenja za obradu vode/kanalizacija
 • Kancelarije i prodavnice
 • Vladine i obrazovne ustanove
 • Aerodrome
 • Telekomunikacione centre, bolnice, laboratorije,…

Svojim softverskim rešenjima pomaže inženjerima i rukovodstvu da postignu bolju efikasnost, da smanje energetski orijentisane troškove, obezbede pouzdanost i redukuju vreme ispada iz rada i time optimizuju iskorišćenost opreme. Fleksibilna ahitektura, opsežno sistemsko prikupljanje podataka i mogućnost interpolacije, real time monitorisanje preko sigurnih, multi-user web portala, različite forme izveštavanja, grafičko prikazivanje trendova , arhiviranje alarma i događaja, ručna ili automatska kontrola su neke od karakteristika ovog sistema.

Softverska arhitektura


Funkcionalne komponente su:

 • Upravljačka konzola –  konfiguracija mreže
 • Dizajner –  programiranje modularnog uređaja
 • Vista – real-time monitoring podataka, analize, kontrola
 • Reporter –  kreiranje izveštaja

Prikaz podataka:

 • Pristupom podacima na lokalnom serveru, thin-client web browseru, ili preko terminalskih servisa
 • Informacije i upozorenja preko mobilnih telefona, PDA i drugih uređaja

Akvizicija podataka/upravljanje:

 • Virtualni procesor – sumiranje, kompleksna izračunavanja i kontrola
 • Site Server – akvizicija podataka (Internet, Ethernet, telefonska, serijska, wireless, satelit)
 • SQL ODBC baze podataka – podaci od uređaja i od sistema
 • OPC DA kljient i server
 • PQDIF Exporter

Akvizicija podataka i integrisanje sistema

 • Kombinovano merenje: elektrika, gas, para, vazduh, voda
 • Podržava PowerLogic  seriju    energetska brojila
 • Interfejs za PLC-ove, RTU-ove, pretvarače, distributivnu opremu drugih proizvođača:
  • Brzo dodavanje/konfigurisanje Modbus RTU/TCP komunikacije i template-ova
  • Konekcija pretvarača ili drugih uređaja na digitalne/analogne ulaze PowerLogic brojila.
 • Upotrebu MeterM@il enkriptovanog email-a
 • Proširiva platforma, dodavanje uređaja po potrebi
 • Integrisanje sa drugim sistemima:
  • upravaljanje energijom, SCADA, BAC, DCS, ERP
  • upotreba ODBC, XML, OPC, email, FTP, CSV, PQDIF, web servisa

Real-time monitoring

 • Izgled ključnih distributivnih tačaka
 • Pristup sa bilo koje radne stanice:
  • snaga i energija u realnom vremenu
  • arhiviranje podataka sa prikazom trendova
  • stanje alarma
  • stanje opreme (digitalni signali I analogna merenja)
  • daljinsko ukljucenje
  • alati za off line analize
 • Mogućnost izbora prekonfigurisanih dijagrama ili kreiranje izveštaja prema sopstvenim potrebama
 • Point-and-click navigaciju za pronalaženje većeg broja detalja
 • Grupisanje različitih izgleda, ušteda u bibliotekama
 • Brz odabir širokog raspona informacija za analizu

Izveštavanje

 • Ručno generisanje, po rasporedu ili rukovođeno događajima
 • Distribuirano automatski putem e-mail-a ili HTML-a
 • Standardni izveštaji:
  • Microsoft Excel uz upotrebu wizard-a za izveštaje
   • Ukupna energija i zahtev – multiplicirani dovodi, troškovi za tarifni period, vreme upotrebe
   • Profili ukupnog opterećenja – dijagrami sistema, vršno opterećenje
   • IEC 61000-4-30 i EN50160 usaglašenost kvaliteta električne energije – pass/fail indikatori
   • Analiza kvaliteta električne energije – talasni oblici, harmonici
 • Prilagođeno izveštavanje:
  • Visual Basic ili drugi SQL alat za kreiranje izveštaja
  • Naša podrška vam može pomoći u razvoju izveštavanja koje je prilagođeno korisniku

Grafički prikaz trendova

 • Jedan grafikon ili multiplicirani prikazi za poređenja
 • Prikaz bilo kog merenog parametra:
  • napon, struja, snaga, faktor snage
  • zahtevana i prognozirano zahtevana energija
  • harmonici
  • temperatura, itd.
 • Grafikoni profila ukupnog opterećenja
  • Sistemi praćenja energetski orijentisanih troškova

Analiza kvaliteta električne energije


Analiza kvaliteta električne energije obuhvata:

 • Kontinualno, široko monitorisanje, skupljanje podataka i izveštavanje
 • IEC 61000-4-30 i EN50160 izveštaje o usklađenosti – izgled oznaka u obliku numeričkih grafikona ili grafičkih profila
 • Histograme harmonika, THD, K-faktore, simetričke komponente.
 • Padove i skokove napona, tranzijentne pojave u odnosu  na industrijski standardne tolerancije (ITIC/CBEMA, SEMI) i omogućava klik na vremenski događaj za više detalja

Alarmi i događaji


Alarmi i događaji omogućavaju :

 • Primanje upozorenja o ispadima ili o mogućim problemima
 • Okidač za PQ događaje, prag prekoračenja ili stanje opreme
 • Okidač za kompleksne/sumirane uslove
 • Da se alarmi  merenja  trenutno prebacuju na sistemski nivo
 • Automatsko:
  • Slanje prilagođenih obaveštenja preko  radnih stanica, email-ova,mobilnih  telefona , PDA
  • Upload svih podataka vezanih događaja
  • Generisanje izveštaja
  • Arhiviranje kompletne informacije

Ručna i automatizovana kontrola

Ručna i automatizovana kontrola omogućava inženjerima održavanja

 • Snažnu supervizorsku kontrolu nad rastavljačima,kontaktorima, prekidačima, potrošačima, generatorima, kondenzatorskim baterijama, ventilatorima, itd.
 • Ručnu kontrolu klikom na taster koji se nalazi na ekranu
 • Koriste Virtual Processor za izvođenje automatizovane kontrole:
  • Prikuplja podatke sa više uređaja
  • Uključuje promenljive iz procesa
  • Ako je predefinisani prag prekoračen, inicijalizuje koordinisane kontrolne akcije prema potrošačima ili drugoj opremi.

Primeri primene Power Logic sistema

Umbra software je uspešno primenila Power Logic sistem na nekoliko objekata.
U oblasti industrije izdvajamo Fabriku duvana Niš, a u oblasti  velikih poslovnih objekata PC Ušće.

Upravljanje novom transformatorskom stanicom 10/0,4 KV u Fabrici duvana Niš

U okviru ovog upravljanja prate se merenja po izvodima i arhiviraju, na osnovu čega se može rekonstruisati dinamika (trendovi) potrošnje. Pored ove funkcije meri se i ukupna potrošnja, na osnovu koje se vrši upravljanje vršnim opterećenjem, tako što se manje prioritetni (unapred definisani sa tehnolozima) potrošači, u trenutcima približavanja maksimalnog dozvoljenog 15-minutnog opterećenja, isključuju. Pored merenja prate se statusi svih prekidača u transformatorskoj stanici i beleže kao događaji, kao i transformatorska zaštita (SEPAM).

 Merenje utroška električne energije u PC Ušće


U okviru ovog projekta vrši se očitavanje električne energije sa 96 brojila tipa Power Logic, na osnovu kojih se obračunava potrošnja zakupcima lokala. Svaki zakupac može imati od jednog do pet brojila čija se potrošnja sumira po zakupcu i na osnovu toga se kreiraju obračuni kao izveštaji.

U toku je ralizacija projekata sa Power Logic sistemom za tehničku  zgradu  Telenora (Airport City) i  novu zgradu MPC Ušće.


Više informacija: UMBRA software d.o.o., Sanska 26, 11000 Beograd, Srbija, Tel./fax: +381 11 39 86 222, http://www.umbra.rs

Follow me