Četiri faktora pokreću Industriju 4.0 i Internet of Things: umrežavanje, prilagodljivost, energetska efikasnost i novi biznis modeli. IoT gejtvej CPX-IoT je portal koji osigurava cloud rešenje. On omogućava konstruktorima mašina i sistema kao i kupcima da značajno poboljšaju ukupnu efikasnost opreme kroz bolje umrežavanje i prilagođavanje sistema.

Potpuno umrežen ”Things” pojednostaviće poslovni život u budućnosti. Centralno mesto za Festo su proizvodi i rešanja koje se uklapaju u Industriju 4.0, kao što je digitalna pneumatika sa Festo Motion Terminal-om. Glavni cilj je integracija različitih funkcija preko granica sistema. Da bi se ovo postiglo, moralo se suočiti sa brojnim zahtevima, uključujući uobičajenu referentnu arhitekturu u kojoj su proizvodi Industrije 4.0 sposobni da sarađuju i komuniciraju, kao i gejtveji i interfejsi. Informacija se prenosi do, npr. Festo cloud-a gde ona može biti procenjena i interpretirana.

Digitalni blizanac
Festo koristi digitalne blizance da bi ugradio svoje proizvode i rešenja u uobičajeno administrativno okruženje ove referentne arhitekture(RAMI). Svi Festo proizvodi, pa i IoT gejtveji, su obezbeđeni proizvodnom oznakom uključujući i matriks kod podataka, poznat kao Festov ključ proizvoda. Ovo omogućava pristup mnoštvu informacija i ulazak u svet Industrije 4.0.

Precizna analiza podataka
IoT gejtvej je prvo rešenje za IoT kompatibilne komponente i nadzorne table iz Festo punude namenjene izlazaku na tržište. CPX-IoT komponente povezuju module iz nivoa polja, kao što je to Festo Motion Terminal, modul monitoringa energije MSE6-E2M ili sistemi rukovanja, sa Festo cloud-om putem njihovog OPC UA interfejsa. Podaci se mogu pripremiti i nadgledati koristeći se cloud-om. Trendovi se tako mogu analizirati i odrediti, da bi se sistem za rano i automatsko upozoravanje mogao aktivirati u slučaju incidenta. Relevantne informacije komuniciraju u odgovarajućem formatu i pravovremeno. IoT gejtvej CPX-IoT omogućava konfigurisanje unapred prilagodljive table za nadgledanje u web pretraživačima sa dijagramima i svetlosno signalnim indikatorima za svaku Festo komponentu. Specifični “widgets”, kao što su komponente korisničkog interfejsa, omogućavaju jasnoću kroz dijagrame nadgledanja energetskog stanja, preventivnog održavanja i performansi procesa čime doprinose ukupnom povećanju efikasnosti opreme. Rešenje za monitoring stanja unapređuje dijagnostikovanje analizu greške, kreiranje transparentnosti informacija o energetskoj potrošnji, pružajući jasnu informaciju u grafičkoj formi i omogućavajući dostupnost istorije podataka.

IoT sistemi spremni za isporuku
Prvi proizvod koji se može koristiti putem IoT gejtveja je kompaktan sistem za rukovanje YXMx. Gejtvej prenosi prikupljene podatke na radnu ploču. Jasna informacija o statusu u realnom vremenu olakšava dijagnozu i omogućava tačno preventivno održavanje. Benefiti kompaktnog sistema za rukovanje dalje su unapređeni IoT gejtvej-om. Ovaj najnovije lansiran sistem rešenja sastoji se od kinematike sa kontrolerom, softverskog paketa za zadatke kretanja, nadgledanja stanja i od aplikacije na temelju cloud vizualizacije koja značajno smanjuje konstruktorima mašina i sistema vreme potrebno za plasiranja proizvoda na tržište.

Konstruktori mašina mogu lako da integrišu sistem odmah spreman za upotrebu u aplikacijsko okruženje njihovih mašina. Time skraćuju vreme utrošeno na inženjering, programiranje i puštanje u rad. Ovo rešenje otvara potpuno novi potencijal za uštede i omogućava konstruktorima mašina i sistema da se u potpunosti posvete svojim osnovnim delatnostima.


Više informacija: Festo Beograd, Omladinskih brigada 90v, 11070 Beograd, Tel: +381 11 7853 900 , e-mail:info@festo.rs, http://www.festo.rs

Aleksandar D.
Follow me
Latest posts by Aleksandar D. (see all)