Cilj, koji je definisan od strane preduzeća NCA Consulting d.o.o. i koji se odnosi na novi poslovni objekat WestEnd (17000 m) bio je realizacija sistema visokog stepena bezbednosti, odnosno evidencije i kontrole pristupa, kako vozila tako i pešaka u objekat. Inženjeri preduzeća NCA Consultiong doo, Miljan Đorđević i Ljuban Milošević imali su izvanrednu viziju kako da definišu projektne zahteve i uložili veliki trud da podrže kompletnu reali-zaciju projekta i finalnu implementaciju rešenja.

PROJEKTNI ZDATAK

Podsistem EIKP (evide-ncija i kontrola pristupa)  vozila
Podsistem EIKP zaposlnih i posetilaca
Podsistem IP video nadzora
Integracija podsistema u jedinstven SISTEM

LOKACIJA
Objekat WestEnd, Novi Beograd

REŠENJA EIKP VOZILA
Obezbeđene su dve linije (dve rampe) na ulasku u garažu, a ulazak vozila moguć samo putem bezkontaktne ID kartice (sinhronizovano podizanje rampi i otvaranje rolo vrata). Automatski izlazak iz garaže na parkiralište blokiran sa dve rampe, izlazak sa parkirališta samo putem ID beskontaktne kartice, jasno i nezavistan ulazak na isto, takođe blokiran sa dve rampe.

EIKP ZAPOSLENI & POSETIOCI
Dva ulaza u objekat A i B blokirana inteligentnim KRILNIM (“flaps”) barijerama i sistemo evidencije i kontrole pristupa. Recepcija. Zoniranje spratova izvedeno istim sistemom EIKP, tako da je kompletan sistem EIKP i vozila i ljudi, jedinstven, jedna baza podataka, i sva oprema jednobrazna i na ETHERNET platformi, integrisana sa sistemom IP nadzora, a koji pokriva, sve ulaze vozila, sve ulaze ljudi i određene, značajne, zone u i oko objekta.
Jedna ID Kartica “prolazi” svuda, dakako ako je autorizovana. Uspostavljen je i CENTAR ZA MONITROING I UPRAVLJANJE sa kompletnom opremom. Manipulacija rampama takođe obezbeđena na ETHERNET platformi.

IMPLEMENTIRANA OPREMA
EIKP1 SISTEM: realizovan implementacijom opreme ANVIZ, NET kontrolera tipa CA-Tx000, beskontaktnim čitačima ID kartica (www.anviz.com) i software-om ASPEKT – Protokol (www.aspekt.rs). Rampe: model G4N nabavljene od lokalnog NICE S.p.A. distributera za Srbiju (www.flash-as.co.rs ).

AUTOMATIKA oprema FATEK-ovi PLC-i model FBs 10MA, koja je nabavljena u lokalu od preduzeća FOX electronics d.o.o.
SISTEM IP VIDEO NADZORA kompletiran opremom SafeSky, oficijalni distributer i instalater za Srbiju www.aspekt.rs .

Projekat je završen u Decembru 2009god.


Više informacija: ASPEKT System Integration d.o.o., Požeška 67a, 11000 Beograd, Srbija, tel:++381 11 355 7599 , http://www.aspekt.rs/

Aleksandar Dakić
Follow me