Sredinom 2021 godine, NEMINIK DOO je uspesno instalirao i pustio u rad robotsku celiju za zavarivanje poljoprivredne opreme. Projektovanje, instalacija, programiranje, pustanje u rad kao i obuka korisnika robota je sprovedena od strane visokokvalifikovanih stručnjaka iz Neminik-a. Glavni proizvod koji se zavaruje na ovom robotskom sistemu je mulčar koji se sastoji od plasta i rotora. Rotor mulčara se sklapa i zavaruje na ovom robotskom sistemu potpuno automatski dok se plast mulčara sklapa ručno u alatu i onda se na robotskom sistemu zavaruje. Sistem čine dva Panasonic robota TM1800wg3 i TL1800wg. Jedan robot se nalazi na portalu koji se kreće po 12m dugačkoj šini. Drugi robot se kreće po 4m dugačkoj šini. Ovaj sistem sadrži i tri pozicionera, sledećih nosivosti: 2x1000kg i 1x500kg.

Panasonic TL1800wg3 robot je namenjen da bude manipulativni i zavarivački robot. Linearna šina i pozicioneri su eksterne ose robota tako da je između njih moguće harmonijsko kretanje što omogućava idealne zavarene spojeve kao i smanjenje vremena takta. Robot TM1800wg3 sadrzi TOUCH SENZOR. Uz pomoć touch senzora robot može automatski da koriguje putanje kretanja u zavisnosti od promena na komadima. Ukoliko je geometrija komada promenjena zbog loše pripreme, robot automatski koriguje svoje kretanje i prilagođava se novonastaloj situaciji. Merenje komada uz pomoć touch senzora može na ovom sistemu da se vrši i sobom i žicom. Na nepristupačnim mestima moguće je merenje vrhom žice. To je moguće jer ovaj robotski sistem ima stanicu za čišćenje sobe sa odsecanjem žice kao i klapnu na gorioniku koja fiksira žicu uvek u istom položaju tokom merenja.

Deo sistema je i magacin nosača noževa iz kojeg manipulativni robot uzima delove i postavlja ih na rotor gde ih zavarivački robot zavaruje. Roboti dvosmerno digitalnim signalima komuniciraju sa magacinom. Oba robota su opremljena jedinstvenom Panasonic TAWERS tehnologijom. TAWERS tehnologija omogućava da jedan CPU kontroliše sve elemente sistema. Jedan CPU kontrolise robotsku ruku, kontroler robota, izvor za zavarivanje, dodavač žice i eksterne ose. Rezultat ove tehnologije je 250 puta brza komunikacija između elemenata sistema nego kod konvencionalnih sistema. Posledica toga je kraće vreme takta kao i stabilniji sistem i veća pouzdanost. Proizvođač svih elemenata robotskih sistema je Panasonic Osaka tako da su svi elementi projektovani da rade usklađeno, efikasno i pouzdano jedni sa drugima.

Tawers tehnologija omogućava i primenu weld navigatora. Weld navigator je opcija gde korisnik unosi: tip zavarenog spoja, debljinu osnovnog materijala, dimenziju zavara, željenu brzinu zavarivanja i robot sam tada predloži potrebne parametre zavarivanja. Predložena je amperaža, voltaža, kao i ugao gorionika. Kompletna kontrola aparata za zavarivanje kod tawers tehnologije se vrši sa robotskog TEACHING PENDANTA.

Panasonic teaching pendant je izuzetno lagan za korišćenje i već posle kraćeg perioda korišćenja moguće je programiranje robota bez gledanja u TP. Deo ovog robotskog sistema je i Panasonic software za offline programiranje DTPS. DTPS omogućava da se programi za robot prave na računaru i da se nakon prebacivanja na robot pokreće serijska proizvodnja. Velika prednost offline programiranje je u brzini programiranja kao i u mogućnosti da se robot ne zauzima tokom programiranja novih proizvoda već se robot može koristiti u proizvodnji za već isprogramirane komade.

Automatizacijom procesa sklapanja i zavarivanja ovih proizvoda drastično je povecan kapacitet, kvalitet i uniformnost svih proizvoda. Troškovi proizvodnje ovih proizvoda su znatno smanjeni.

Firma Neminik doo iz Beograda je generalni zastupnik Panasonic robotskih sistema za zavarivanje za tržišta Srbije, Bosne i Hercegovine i Makedonije. Tim stručnjaka iz Neminka-a će individualizovanim pristupom svakom sistemu, Vašu ideju i potrebe adaptirati u projekat i obaviti celokupan proces instalacije robota i kao i edukacije Vaših zaposlenih. Nakon toga u svakom trenutku tehničko osoblje Neminika pružaće podršku Vašim zaposlenima i vršiti monitoring i evaluaciju funkcionisanja robotskog sistema.


Više informacija:  +381 63 450 544; +381 63 452 959
www.neminik.co.rs; info@neminik.co.rs

Aleksandar Dakić
Follow me