• Eliminiše „fluid pound“ problem u pumpama sa klipnim šipkama
 • Povećava efikasnost pumpi sa klipnim šipkama u naftnim bušotinama
 • Omogućava nezavisnu kontrolu brzine spuštanja i podizanja klipa u zavisnosti od stanja bušotine
 • Smanjuje ukupno vreme održavanja pumpe (do 3 puta)
 • Smanjuje ukupnu potrošnju energije
 • Pomaže u balansiranju kačaljke
 • Rana detekcija problema eksploatacije Bušotine i degradacije performansi bušotine (alarmiranje)

Prednosti:

 • Znatno: – maksimizacija eksploatacije nafte – smanjenje troškova energije po barelu eksploatisanje nafte – smanjenje troškova održavanja pumpe.
 • Smanjenje troškova remonta rod pump sistema.
 • Dijagnoza problema bez vađenja šipki ili tubinga iz bušotine.
 • Smanjenje lomova klipnih šipki i smanjenje pomeranja usidrenog tubinga
 • Zaštita: ograničenje momenta motora, preopterećenje motora, pregrevanje motora, otkačena ulazna faza, otvorena izlazna faza,prevelika struja, proboj na masu, prevelik i premali.
 • „Touch terminal“ za grafički prikaz procesa.
 • SCADA za prikaz podataka i za pravljenje baze podataka za buduće analize.
 • GSM/GPRS komunikacija.
 • „Pump-off“ funkcija za bušotine sa slabom karakteristikom dotoka nafte.
 •  Idealno za korišćenje u klipnim pumpama kao što su aplikacije za pumpanje sirove nafte u teškim uslovima.
 •  Prilagođavanje u različitim uslovima.
 • Rad sa jednom ili dve Jednobrzinsko ili dvobrzinsko delovanje

Karakteristike softvera:

 • Upravljanje i nadzor
 • Grafički prikaz sile, momenta, struje,…
 • Grafički prikaz dinamografa i momenta u funkciji kretanja šipke
 • Numerički prikaz frekvencije podizanja i spuštanja šipke, struje, momenta, sile i snage

Balansiranje Rod Pump-a
Grafički prikaz momenta i struje pomaže operateru da balansira Rod Pump na najbolji mogući način. Najbolje balansiranje rod Pump-a je obavljeno kada je razlika momenta prilikom dizanja i spuštanja šipke minimalna.

SCADA grafici i prilagođavanje:
Na zahtev kupca, softverska podrška omogućava prikaz grafika momenta. Prvi grafik prikazuje moment kao funkciju kretanja klipa. Drugi grafik je moment sile (dinamograf). Treći grafik prikazuje razliku između trenutne vrednosti momenta i maksimalne/minimalne vrednosti momenta željenog opsega. Ovaj grafik pokazuje tačan položaj gde je razlika nastala, a takođe i intenzitet te razlike. Čtvrti grafik prikazuje moment, silu i kretanje klipa u funkciji vremena. Na osnovu opisanih grafika, softver vrši adaptaciju brzine podizanja i spuštanja (ako je potrebno), kao i alarmiranje u slučaju poremećaja stanja u bušotini.


Više informacija: ICM electronics d.o.o., Vase Miskina Crnog 4, 21000 Novi Sad, Srbija, Tel: +381 21 518-458, Tel: +381 21 518-777, http://www.icm.rs

Aleksandar Dakić
Follow me