Povećanje efikasnosti funkcionisanja mašina i opreme zahteva multifunkcionalna tehnička rešenja koja obezbeđuju ne samo kontrolu rada samih mašina, već i podatke o stanju u kom se mašine i oprema nalaze. Ova rešenja omogućavaju da se optimizuju performanse mašine, a sve u cilju efikasnog i fleksibilnog izvršavanja zadatih procesa.

Koristeći Balluff-ove proizvode pametne automatizacije i monitoringa (Balluff SAMS), dobija se sistem koji omogućava da se funkcionalno i generički upravlja automatizacijom cele proizvodnje. Ovaj sistem je posebno interesantan za proizvođače mašina u prehrambenoj, farmaceutskoj i kozmetičkoj industriji, kao i industriji ambalaže i pakovanja.

Koliko često se dešava da zbog jednog senzora cela mašina i sistem stanu i naprave zastoj koji krajnjeg korisnika može puno da košta? Koliko često se dešava da operateri ne znaju u čemu je problem i da li se senzor pomerio iz svog ležišta ili malo promenio nagib, ili je jednostavno došlo do nekog oštećenja usled zaprljanosti sočiva, neočekivanih vibracija na mašini, povećane vlažnosti vazduha u okruženju ili povišene temperature?
Balluff-ovi proizvodi iz sistema pametne automatizacije i nadzora nude prednost po principu „Uzmi jedan“, eliminišući potrebu za dodatnim uređajima za monitoring stanja, štedeći korisniku prostor, novac i vreme.

Sa podacima koje pruža Balluff SAMS moguće je obavljati brze i detaljne analize i postavljati dobro utemeljene dijagnoze kako bi se smanjili planirani i neplanirani zastoji mašina, i kako bi se gubici u proizvodnji sveli na minimum. Sve komponente iz SAMS-ove palete proizvoda su u mogućnosti da se univerzalno konfigurišu i da se brzo prilagode postojećim potrebama.

U skladu sa principom „Uzmi jedan“, sve Balluff SAMS komponente – kao što su fotoelektrični, induktivni ili kapacitivni senzori, ali i ID sistemi, uključujući RFID glave za čitanje/pisanje, kao i jedinice za pozicioniranje, indikatore ili I/O module, mogu biti generički konfigurisani i brzo modifikovani kako bi zadovoljili zahteve klijenata. Korišćenjem mrežne tehnologije svi relevantni podaci se objedinjuju direktno i u strukturiranoj formi, tako da predstavljaju temelj za praćenje stanja i preventivno održavanje sistema.

Primarni zadaci komponenti Balluff SAMS-a su merenje, detekcija, identifikacija i kontrola. Balluff SAMS uređaji imaju i dodatne opcije direktnog praćenja procesa koji se odvijaju u sistemu. Konkretna prednost je to što dodatni hardver, koji je inače potreban, više nije neophodan.

 • Vibracije:
  Praćenje vibracija, detekcija disbalansa direktno na mestu ugradnje uređaja. Na primer, optički senzor koji je montiran da na pokretnoj traci detektuje gajbe ili flaše za piće, može istovremeno da odredi nivo vibracija koje se javljaju na kaišu pogona.
 • Nagib:
  Detekcija promene nagiba samog uređaja. Može se odmah detektovati da senzor više nije u svom prvobitnom položaju do čega može doći usled raznih spoljašnjih uticaja, što mehaničkim putem, što uticajem čoveka.
 • Temperatura:
  Praćenje unutrašnje temperature uređaja koji se koristi. Na temperaturu može uticati unutrašnja greška uređaja, preopterećenje kao što je prenapon ili kratki spoj, ili promene u temperaturi okoline.
 • Vlažnost:
  Praćenje unutrašnje vlažnosti. Ako vlaga uđe u uređaj, može se aktivirati alarm. Do prodiranja vlage može doći u zonama čišćenja nakon mehaničkog naprezanja ili oštećenja uređaja.
 • Praćenje napona i struje:
  Funkcija praćenja struje i napona u svim uređajima se koristi za otkrivanje prenapona ili kratkih spojeva u uređaju.
 • Kvalitet signala:
  Prati se kvalitet dolaznog signala. Poremećaj kvaliteta signala može imati različite uzroke kod različitih uređaja. Kod optičkih senzora smanjenje kvaliteta signala može se pripisati prljavom sočivu. Kod induktivnog senzora može biti uzrokovano prevelikom udaljenosti od zadatog cilja. Kod RFID sistema kvalitet signala može biti narušen prisustvom stranih metalnih objekata u okruženju.
 • Status o ekstremnim uslovima okoline:
  Ova funkcija može se koristiti za proveru koliko često i koliko dugo je uređaj bio izložen ekstremnim uslovima okoline. Korisnik je u mogućnosti da podesi granične vrednosti parametara, kao što su temperatura okoline i vibracije i na osnovu tih parametara dobija obaveštenja ukoliko se te granične vrednosti prekorače. U tim situacijama tajmer počinje da meri vreme izloženosti uređaja tim uslovima.
 • LED dijagnostika:
  Sve komponente imaju integrisan standardizovani LED indikator. Status uređaja je direktno vidljiv na samoj komponenti ili na kontrolnom panelu. Sve LED poruke su univerzalne za sve Balluff SAMS komponente.
 • Brojač radnih sati:
  Svi uređaji imaju dva brojača radnih sati. Opšti brojač, koji se ne može resetovati i pruža informacije o tome koliko dugo je uređaj bio u radu, i brojač koji korisnik može aktivirati i resetovati po potrebi. Pomoću ovih brojača se takođe mogu pratiti vremena rada same mašine.
 • Brojač uključenja:
  Brojač uključenja se povećava za 1 svaki put kada uređaj dobije napajanje. Ovo se može koristiti za praćenje koliko često je mašina bila uključena i isključena u određenom vremenu.
 • Brojač okidanja:
  Da bi se rasteretila kontrola na višem nivou, brojanje koliko je puta senzor detektovao objekat može se odvijati u samom senzoru.
 • Nadzor brzine signala:
  Nadzor brzine signala pruža informacije o tome da li senzor okida i detektuje gledani objekat u vremenskom intervalu definisanom od strane korisnika. Jako je bitno prepoznati promene u dinamici do kojih može doći usled mehaničkih poremećaja.
 • Vremenski element (kašnjenje signala):
  Da bi se smanjilo podrhtavanje signala u sistemu i da bi se postigla najveća moguća sinhronizacija signala, moguće je prilagoditi svaku komponentu unutar sistema i postići sinhronizaciju signala tako što bi korisnik primenio funkciju vremenskog odlaganja, tj. kašnjenja na interni binarni signal.
 • Ping:
  Svaki uređaj u sistemu se može identifikovati pomoću funkcije PING. Nakon slanja PING komande, uređaj vizuelno reaguje trepćući LED diodom u plavoj boji.
 • Logički blokovi:
  Svi dostupni interni i eksterni signali i informacije mogu se obraditi u nove informacije putem logičkih veza. Na primer, prekoračenje granične vrednosti unutrašnje temperature ili prekoračenje vrednosti praga vibracije može se povezati sa novim signalom. Na ovaj način se dodatno smanjuje opterećenje u PLC-u.
 • Konfiguracija pinova (samo kod senzora):
  Pinovi svakog senzorskog uređaja mogu se slobodno konfigurisati. Pin 2 može da se koristi i kao digitalni ulaz/izlaz i kao analogni izlaz. Ovo omogućava korisniku da koristi komponentu van IO-Link topologije tako što emituje signale okidanja ili merenja direktno na pin 2, a ne preko IO-Link-a. Takođe, upotreba pina 2 za bilo koje signale nudi prednost u brzini jer na taj način može direktno da komunicira sa kontrolerom višeg nivoa.

Više informacija: ENEL d.o.o., Ul. Kneza Vasilja Pavlovića 10, 14000 Valjevo, Tel: 014/293-620,293-621, 293-625, 293-626, 291-160, 291-161, FAX: 014/244-641, web adresa: http://www.enelva.rs

 

Aleksandar Dakić
Follow me